Judikát - použití plateb na jiný účel než je uvedeno plátcem není s právem souladné

Vložil moned, 19. Prosinec 2019 - 1:47 ::

V tomto příspěvku Dlužníkem není ten, přispěvatel zmiňuje jakýsi judikát, že „použití plateb na jiný účel než je uvedeno plátcem není s právem souladné“. Neznáte někdo sp.zn. takovéhoto judikátu nebo podobného. Dík.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AsiTak, 19. Prosinec 2019 - 10:25

  Člen SVJ obvykle účel placení nikde neuvádí.

  Vložil H.Kosová (bez ověření), 20. Prosinec 2019 - 17:10

  Já každý měsíc uvádím v kolonce „zpráva pro příjemce“:

  Záloha na správu a údržbu domu XXXY + služby XXXY->12/2019

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 20:37

  "Já každý měsíc uvádím v kolonce „zpráva pro příjemce“:

  Záloha na správu a údržbu domu XXXY + služby XXXY->12/2019" Vložil H.Kosová (bez ověření), 20. Prosinec 2019 – 17:10

  Paní Kosová,

  to děláte naprosto správně. Děkuji za doporučení, od Nového roku to nastavím podle Vašeho vzoru podobně, a to ještě podrobněji:

  Záloha na správu x Kč, zálohy na služby: voda x Kč, teplo x Kč, úklid x Kč, výtah x Kč …, rok 2020

  Označení měsíce, za který platím, by bylo rovněž vhodné, ale to bych musela každý měsíc zadávat ručně, takže od toho bohužel ke své škodě patrně upustím. Ale uvedu aspoň rok, vyúčtování se dělá ročně, takže by to mohlo stačit, byť uznávám, že uvádět měsíc by bylo vhodnější.

  Pokud se to účetnímu programu příjemce nebude líbit, může mi přidělit sadu variabilních symbolů, pro každý účel platby jeden.

  Vložil René (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 22:11

  Jak dlouhé je textové pole „Zpráva pro příjemce“ u tuzemského převodu?

  Vložil Dlouhá (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 18:43

  „Jak dlouhé je textové pole „Zpráva pro příjemce““

  140 znaků (ověřeno)

  Vložil Tony1 (bez ověření), 20. Prosinec 2019 - 11:52

  Většina účel platby neuvádí. Jsou Však tací, kteří k platbě 4541 uvedou ve „zprávě pro příjemce“:

  FO 2390 + služby 2151 (za .. červenec 2019)

  Tím účel jasně určí.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 10:54

  Domnívám se, že platba je jednoznačně dána předpisem a je charakterizována pouze dvěma údaji – částkou a variabilním symbolem. Je to jeden předpis, který má více položek a není možné cíleně zaplatit pouze jednu položku z předpisu (třeba zálohu na vodu, nebo jen „FO“, nebo „příspěvek na správu“). Neznám správcovský software, který by umožňoval párovat platbu na dílčí částku předpisu. Pokud by mělo být možné zaplatit pouze nějakou dílčí část předpisu, je třeba na tuto část vystavit samostatný předpis s vlastním variabilním symbolem a částkou. Informace u plateb uvedené ve zprávě příjemci jsou sice fajn, ale ve formátech bankovních výpisů určených pro import do účetních a správcovských formátů (obecné ABO – GPC) se tato informace neuvádí. Proto je platba jednoznačně určena variabilním symbolem a částkou. Jakékoliv další informace jsou jaksi navíc a pro párování plateb na předpisy jsou většinou nepoužitelné. Samozřejmě je jiná situace v SVJ o 6 jednotkách, kde se pravděpodobně import výpisů dělá ručně. Ale systém je třeba mít univerzální a odhaduji, že v SVJ nad 50 jednotek se budou výpisy většinou importovat automaticky a tedy zpráva pro příjemce je nepoužitelná.

  Vložil Justitianus, 5. Únor 2020 - 19:14
  • Pan Dvořák napsal: "Domnívám se, že platba je jednoznačně dána předpisem a je charakterizována pouze dvěma údaji – částkou a variabilním symbolem. Je to jeden předpis, který má více položek a není možné cíleně zaplatit pouze jednu položku z předpisu (třeba zálohu na vodu, nebo jen „FO“, nebo „příspěvek na správu“).
  Pan Dvořák se mýlí. Podle Občanského zákoníku je to samozřejmě úplně jinak:
  89/2012 Sb. § 1933
  (1) Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.

  Ze znění ustanovení § 1933 tedy plyne, že dlužník má právo určit, na který dluh plní. To může udělat buď ve zprávě pro příjemce, nebo sdělením příjemci plateb. Pouze neurčí-li dlužník nic, může si příjemce platby přijatou částku přiřadit podle svých pravidel.

  Při tom je nutné pochopit, že celková částka je zpravidla součtem několika různých platebních předpisů. Jde zpravidla o odlišné částky předepsané z odlišných právních důvodů a podle odlišných zákonů. Například (panem Dvořákem zmíněná) záloha na vodu je předepsána z jiného důvodu nežli např. záloha na provoz výtahu nebo záloha na teplo k vytápění. Každá z těchto částek je uvedena samostatně na rozpisu záloh, takže může být i samostatně uhrazena.

  Platba na správu je opět odlišná částka, která byla schválena samostatně a samozřejmě podle úplně jiného zákona nežli zálohy na služby. Co je to „FO“ netuším.

  Justitianus

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 5. Únor 2020 - 23:59

  „Platba na správu je opět odlišná částka, která byla schválena samostatně a samozřejmě podle úplně jiného zákona nežli zálohy na služby. Co je to „FO“ netuším.“

  Souhlas, pane Justitiane.

  Dotaz. Platba záloh na služby je jedna platba z jednoho právního titulu, nebo se jedná o několik plateb (platba záloh na vodu, platba záloh na osvětlení společných prostor, platba záloh na umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu ad.)?

  Vložil Justitianus, 6. Únor 2020 - 21:34

  Paní Yvonno, zálohy na jednotlivé služby jsou samostatné platby. Neexistuje jediná nerozlišená souhrnná záloha „na všechno“. Jednoznačně to potvrzuje i znění zákona č. 67/2013 Sb. o službách spojených s užíváním bytu.

  67/2013 Sb.
  § 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše
  (1) Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.
  (2) Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku.

  Z uvedeného plyne, že se vždy jedná o jednotlivé zálohy za jednotlivé služby. V předpisu záloh na služby musí poskytovatel určit jaká je výše zálohy pro každou jednotlivou službu. Celková částka je pak součtem jednotlivých záloh.

  Zákon č. 67/2013 Sb. zná i speciální případ kdy se nehradí žádné zálohy na služby. Platí se rovnou konečná (předem sjednaná) částka. Jde o paušální platbu podle § 9 zákona. I v tomto případě však zákon ukládá poskytovateli služeb povinnost „[n]a žádost příjemce služeb (…) vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.

  Jak vidíte, ani v tomto speciálním případě nejde o jednu nerozlišenou platbu. Poskytovatel služeb musí být schopen příjemci služeb doložit z jakých dílčích částek se paušální platba skládá a na kterou službu je každá dílčí částka určena.

  Justitianus

  Vložil Amelia (bez ověření), 5. Únor 2020 - 20:19

  „To může udělat buď ve zprávě pro příjemce, nebo sdělením příjemci plateb.“

  Můžete uvést vhodnou zprávu pro příjemce? Je omezená počtem znaků a moje banka neumožňuje použít jiné symboly než písmena a číslice (nepovoluje čárky, tečky, jinou interpunkci, lomítka, pomlčky ad.)

  Příklad: pro svůj byt č. 675/12 hradím teplo na vytápění 884,25 Kč, teplo na ohřev teplé vody 1221,56 Kč, studenou vodu 326,12 Kč, …, správu domu a pozemku 600 Kč, vlastní správní činnost 100 Kč, pro svůj byt č. 675/13 hradím …, pro svůj atelier č. 675/25 hradím … . (Částky vesměs nesouhlasí s předpisem.)

  Vložil taz (bez ověření), 5. Únor 2020 - 21:26

  Kdo vám předepsal takové blbiny jako je např. 884,25. Vždyť to není s DPH. Snad lze předepsat 884 Kč nebo 885 Kč. Usuzuji, že to tak bude schválně.

  Vložil Vlastnice Yvonna (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 20:42

  „není možné cíleně zaplatit pouze jednu položku z předpisu (třeba zálohu na vodu, nebo jen „FO“, nebo „příspěvek na správu“)“

  Samozřejmě je možné zaplatit pouze některé položky (třeba jen zálohu na vodu). Běžně se tak děje. Pokud dostanu fakturu, která obsahuje více položek, přičemž s některými nesouhlasím (např. proto, že zboží nebylo dodáno nebo práce nebyla provedena), pak tyto položky neplatím. Platit všechny položky by bylo chybou, stejně tak by bylo chybou neplatit položku žádnou. (Jedná-li se ovšem o nezávislé položky, nikoliv o položky tvořící jeden celek – tam je postup jiný a je na místě v případě nejasností odmítnou fakturu jako celek.)

  I v případě platby přes SIPO je možné zaplatit jenom některé položky. Je to složité, ale je to možné. (Tím SIPO nedoporučuji, není to vhodný nástroj.)

  Vložil AsiTak, 21. Prosinec 2019 - 12:00

  „Neznám správcovský software, který by umožňoval párovat platbu na dílčí částku předpisu.“ -správně projektovaný účetní systém nejen že umí zpracovávat relaci platba-předpis tzv. 1:n (jedna platba umístěna na n dílčích předpisů, ale umí zpracovávat i relaci platba-předpis tzv. m:n (m dílčích plateb umístěných na n dílčích předpisů). Takové párování se zadává ovšem ručně.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 15:12

  A ví někdo, který software to umí? SBN – neumí SWAN – neumí SSN – ? Windomy – neumí SSB – ? Domsys – ? … …

  Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 16. Leden 2020 - 14:13

  SSB2000 samozřejmě umí párovat (přiřadit) platby ke konkrétním položkám několikapoložkového předpisu. Umí to asi dvacet let. :)

  A to jak automaticky, tak ručně :)

  Vložil Platilová (bez ověření), 19. Leden 2020 - 23:27

  "Párování plateb na konkrétní položky předpisu Vložil STARLIT s.r.o. (bez ověření), 16. Leden 2020 – 14:13

  SSB2000 samozřejmě umí párovat (přiřadit) platby ke konkrétním položkám několikapoložkového předpisu. Umí to asi dvacet let. :)

  A to jak automaticky, tak ručně :)"

  Můžete naznačit, jak přesně přiřazení plateb probíhá? Příklad: Mám na předpisu zálohu na úklid 60 Kč, chci uhradit 50 Kč. Jak to jako plátce vyznačím? Jak to SSB2000 pozná?

  Vložil spravcepraha (bez ověření), 24. Leden 2020 - 23:09

  Takovou chytrou funkci má snad každý normální program, aby šlo zvolit kam peníze napárovat.

  Neřešíte ale podstatu věci. Vy, kdo otrocky opisujete výpisy s pravítkem a papírem v ruce do programu (třeba SSB), si takový vzkaz v bance možná přečtete a možná taky rozluštíte (když se dobře a v plné délce přenese) co se je tím myšleno.

  Pokud však páruje automat a o platby se starají stroje, tak nějaké poznámky v textu jsou celkem k ničemu, protože jsou nestandardizované a tedy pro program nerozluštitelné.

  Vlastník má platit celou předepsanou výši v termínu splatnosti. Bude-li toto splněno, postrádají všechny pohnutky k určování co se k čemu má párovat jako zbytečné.

  Vložil AsiTak, 21. Prosinec 2019 - 17:03

  Např. SAP a obdobné velké systémy a jsou-li případy, kdy je potřeba na obou stranách placení a vyrovnání předpisu aplikovat rozpis. Stačí když otec za rodinu, za sebe i za syna ve dvou dílčích transakcích uhradí jak dluh, tak sankční příslušenství dluhu.
  Vážení, přeji všem příjemné Vánoční svátky, klid, pohodu a hlavně pevné zdraví AsiTak

  Vložil Dvořák (bez ověření), 21. Prosinec 2019 - 18:07

  Vidíte, o SAPu pro SVJ mne nenapadlo uvažovat :-)))) Ale netušil jsem, že SAP bude umět pak udělat i roční vyúčtování apod. Nicméně je možné, že velké systémy to umí, třeba Altus Vario s modulem pro bytové domy. Ale to se vyplatí až od několika tisíc jednotek … I já přeji krásné svátky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".