Jednorázový příspěvek na zateplení domu

Vložil miqy, 13. Leden 2021 - 18:24 ::

Dobry den,prosím,jak se platí jednorázové příspěvky na zateplení domu?Ze všech bytů stejně?V domě jsou různě velké byty a tudíž i podíly.Řeší to i nějaký zákon? Díky za odpověď.M.

  • zateplení

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Leden 2021 - 18:31

podle podílů, jedině pokud by všichni jednohlasně odsouhlasili jinak, což nepředpokládám.

Vložil AsiTak, 14. Leden 2021 - 2:58

A ten princip definujeme, jakým podílem vylepšení majetku vlastník využívá odpovídajícím podílem i vzniklé náklady financuje. Taková rozsáhlá a komplexní akce může zasahovat do každé části majetku, a rozdílným pravidlem a podílem účasti vlastníka na příspěvku. Jedná se o následující druhy: 

  1. Jednotka vlastníka – vlastník hradí vše v plném rozsahu co bylo vykonáno v jeho prospěch
  2. Společná část ve výlučném užívání – dle pravidla přispění na správu této spol. části majetku např. u stejných balkonů rovným dílem
  3. Společná část domu a pozemku – poměrem majetkového podílu.

Neřeším právní aspekt problému, předpokládám že existuje souhlas zásahem akce do každé části majetku. Existuje-li vícezdrojové financování přednostně je třeba použít tyto prostředky, zde uvedený postup platí pro zbývající neuhrazenou část zakázky. Je třeba požádat dodavatele zakázky, aby rozpočet sestavil i dle uvedených částí zásahů rekonstrukce. Součet dílčích finančních nároků je závazkem vlastníka přispět do celé akce. To platí bude-li využívat majetek celou dobu využitelnosti. Nastane-li změna vlastnického práva je třeba aby vlastníci mezi sebou vypořádali dělení finančního nároku poměrem délky lhůty vlastnění.

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 8:49

Co napsal AsiTak ovšem ode dne 1.7.2020 neplatí zcela. Novela zákona č. 89/2012 Sb. totiž upřesnila jakým způsobem se na nákladech správy má podílet uživatel výlučně užívané společné části.

Do 30.6.2020 se běžně předpokládalo, že vlastn9k jednotky(2012) který výlučně užívá společnou část (neměnný stav vzniklý na základě prohlášení), nese také veškeré náklady na její opravy, údržbu i technické zhodnocení. Zákonodárci ode dne 1.7.2020 zásadním způsobem změnili/upřesnili zákonný rozsah přispívání na tyto části. Viz novelizované znění ustanovení § 1179:

89/2012 Sb. § 1179
(2) Vlastník jednotky spravuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; jde-li však o společné části uvnitř bytu a společné části, které slouží vlastníku jednotky k výlučnému užívání, provádí a hradí pouze údržbu a drobné opravy

Tučně vyznačená část je do NOZ nově vložena s účinností ode dne 1.7.2020.

Upozorňuji, že právní úprava se týká pouze „nových“ jednotek(2012). Toto pravidlo lze použít pouze v domech s jednotkami(2012) na společné části sloužící k výlučnému užívání.

Neuplatní se u jednotek(1994), jestliže jejich vlastníci vlastní společné části, společné vlastníkům jen některých jednotek (tzv. „relativně společné části“ definované v prohlášení vlastníka budovy). Viz § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 72/1994 Sb..

Justitianus

Vložil AsiTak, 16. Leden 2021 - 10:11
  1. Předpokládám, že tento majetek není využíván pouze za krytí nákladů opravy a údržby ale že platba za využívání (nájemné?) kryje i náklady financování akce nákladné péče nad rámec opravy a údržby. Přece nebudou takový společný majetek financovat všichni vlastníci a uživatel majetku využívat téměř bezúplatně pouze za náklady opravy a údržby. Pokud náklady provozu a péče jsou financovány ze společného zdroje, pak příjmy z pronájmu je příjmem všech vlastníků, jako je tomu tak, u jiného pronajatého společného majetku.
  2. Já si myslím, že TZ v podmínkách SVJ v plném rozsahu platnosti zákonných ustanovení neexistuje! Nebo vy znáte takový příklad z praxe?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".