Je potřeba žádat o vrácení přeplatku?

Vložil Anonymous, 23. Listopad 2022 - 21:51 ::

Mám přeplatek. Je potřeba o vrácení přeplatku žádat? Je k tomu nějaký právní předpis či judikát? Pokud ano, jak často? Jakou formou? Stačí napsat jednou, že žádám vrátit všechny přeplatky již vzniklé (od vzniku SVJ) i každoročně případné přeplatky, které vzniknou v budoucnu?

Dotaz se týká zejména vrácení přeplatků na příspěvcích na správu domu a přeplatků z vyúčtování služeb. Je možné ale dotaz rozšířit a ptát se podobně i na přeplatky na půjčovném či nájemném nebo kauci na nájemném, u dodavatelů zboží a služeb (elektřina, voda, plyn, telefon, internet, …) a úřadů (poplatek za odpad, poplatek za psa, poplatek za parkování, rozhlasový a televizní poplatek, daně, zdravotní pojištění, sociální pojištění, pokuty, …). Situace vznikne snadno, např. zaplatím omylem nebo pro jistotu vícekráte, a nebo si úmyslně předplatím na delší období.

  • vyúčtování správy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 - 11:20
  • Anonymous napsal: „Mám přeplatek. (…) Dotaz se týká zejména vrácení přeplatků na příspěvcích na správu domu …“

Ne. Mýlíte se. Vy žadný přeplatek na správu domu nemáte. Neměl jste, a nejspíš nebudete mít. Zjevně nevíte co je to „přeplatek“.

  • Anonymous napsal: „Je potřeba o vrácení přeplatku žádat?“

Předčasný dotaz. Přeplatek by mohl vzniknout v budoucnu jedině jako výsledek vyúčtování. A k vyúčtování dojde ve třech případech (žádný z nich však dosud nenastal):

  1. Jestliže příjemce zálohy ji plně použije na sjednaný účel.
  2. Jestliže odpadne právní důvod, ke kterému byla záloha skládána.
  3. Jestliže si to strany ujednají.
K případu č. 1:
Sjednaný účel je „správa domu“, a ta v nejbližších desetiletích neskončí. Stále bude co opravovat a udržovat, dokud bude dům stát. Proto se zálohy hradí průběžně a trvale, do nekonečna.
K případu č. 2:
Právní důvod platby záloh (§ 1180 odst. 1) odpadne dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám (§ 1215): např. při zrušení rozdělení domu na jednotky, nebo zánik domu (výbuchem plynu, zásahem rakety, odstraněním stavby, atd.).
K případu č. 3:
Nastane jestliže je to uvedeno ve stanovách (§ 1200 odst. 2 písm. f) nebo v rozhodnutí shromáždění (§ 1208 písm. c) Tyto skutečnosti zavazují právnickou osobu SVJ.

Až nastane jeden ze tří popsaných stavů, provede SVJ vyúčtování, kterým se porovná částka přijatých záloh s vynaloženými náklady za určité období. Pak teprve může (avšak nemusí) následovat vypořádání přeplatků a nedoplatků (neboli finanční vyrovnání). Jestliže výsledkem Vašeho vyúčtování bude přeplatek a shromáždění rozhodlo o vypořádání (podle § 1208), pak bude poviností SVJ přeplatek Vám vrátit.

Pokud by si v takovém případě přeplatek ponechalo, šlo by o bezdůvodné obohacení. Můžete doručit dlužníkovi upomínku (předžalobní výzvu) a pak se obrátit na soud. K zániku závazku SVJ může dojít i vaším jednostranným úkonem – započtením.

Justitianus

Vložil ten, kdo ví, jak (bez ověření), 30. Listopad 2022 - 13:39

„příspěvky na správu domu“ se platí dle podílu na spol. prostorech. Nevypořádávají se a vrací se jen výjimečně (pokud o tom rozhodne shromáždění). Platit více můžete, ale spočítat si zda jste nepřeplatil – musíte sám. Zaplatíte li více, zaplaťte příště méně tak, aby Vaše povinnost Xm2 x XKč/m2 činila kolik má.

„přeplatky z vyúčtování služeb“ se vrací do 4-měsíců po jejich vyúčtování (§7/3 zák. 67/2013). Pokud Vám vráceny nebyly (na základě Vám doručeného řádného vyúčtování), vyzvěte SVJ k jejich neprodlenému uhrazení na Váš bankovní účet. Pokud Vám nevyhoví (nebo dělají mrtvého brouka), pošlete jim předžalobní výzvu … a 7 dní po jejím prokazatelném doručení již můžete podat žalobu.

„Stačí napsat jednou, že žádám vrátit všechny přeplatky již vzniklé (od vzniku SVJ)“ – vyrovnání za služby (přeplatek/ne­doplatek) vznikají každoročně, opakovaně. Nevyplacený přeplatek stejně jako nedoplatek lze u soudu vymáhat pouze 3 roky nazpět. Pak propadá „peklu“.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".