Vložil Justitianus, 1. Prosinec 2022 - 11:20
  • Anonymous napsal: „Mám přeplatek. (…) Dotaz se týká zejména vrácení přeplatků na příspěvcích na správu domu …“

Ne. Mýlíte se. Vy žadný přeplatek na správu domu nemáte. Neměl jste, a nejspíš nebudete mít. Zjevně nevíte co je to „přeplatek“.

  • Anonymous napsal: „Je potřeba o vrácení přeplatku žádat?“

Předčasný dotaz. Přeplatek by mohl vzniknout v budoucnu jedině jako výsledek vyúčtování. A k vyúčtování dojde ve třech případech (žádný z nich však dosud nenastal):

  1. Jestliže příjemce zálohy ji plně použije na sjednaný účel.
  2. Jestliže odpadne právní důvod, ke kterému byla záloha skládána.
  3. Jestliže si to strany ujednají.
K případu č. 1:
Sjednaný účel je „správa domu“, a ta v nejbližších desetiletích neskončí. Stále bude co opravovat a udržovat, dokud bude dům stát. Proto se zálohy hradí průběžně a trvale, do nekonečna.
K případu č. 2:
Právní důvod platby záloh (§ 1180 odst. 1) odpadne dnem zániku vlastnického práva ke všem jednotkám (§ 1215): např. při zrušení rozdělení domu na jednotky, nebo zánik domu (výbuchem plynu, zásahem rakety, odstraněním stavby, atd.).
K případu č. 3:
Nastane jestliže je to uvedeno ve stanovách (§ 1200 odst. 2 písm. f) nebo v rozhodnutí shromáždění (§ 1208 písm. c) Tyto skutečnosti zavazují právnickou osobu SVJ.

Až nastane jeden ze tří popsaných stavů, provede SVJ vyúčtování, kterým se porovná částka přijatých záloh s vynaloženými náklady za určité období. Pak teprve může (avšak nemusí) následovat vypořádání přeplatků a nedoplatků (neboli finanční vyrovnání). Jestliže výsledkem Vašeho vyúčtování bude přeplatek a shromáždění rozhodlo o vypořádání (podle § 1208), pak bude poviností SVJ přeplatek Vám vrátit.

Pokud by si v takovém případě přeplatek ponechalo, šlo by o bezdůvodné obohacení. Můžete doručit dlužníkovi upomínku (předžalobní výzvu) a pak se obrátit na soud. K zániku závazku SVJ může dojít i vaším jednostranným úkonem – započtením.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.