Jak se vyhnout potencionálně problémovému dodavateli?

Vložil Pavel, 24. Srpen 2019 - 19:15 ::

Při výběru dodavatele se v našem SVJ snažíme nejprve z veřejných zdrojů zjistit, co o sobě dodavatel sděluje a co sdělují o dodavateli jiní. Tím vytřídíme potencionálně problémové dodavatele.

Uvedu příklad na s.r.o. IČ 282 74 76, která na tomto webu umístila reklamu:

http://www.portalsvj.cz/…adminreal-cz

Z obchodního rejstříku je zřejmé, že soustavně porušuje § 66/l zákona 304/2013 Sb. tj. neukládá zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

Dále soustavně porušuje § 67 stejného zákona tj. neukládá návrh na rozdělení zisku a jeho konečnou podobu.

Stranou ponechám, že do OR umísťuje nepodepsané formuláře, které asi považuje za účetní závěrku. Podle výše uvedeného zákona § 66/c se do OR ukládají účetní závěrky. Podle § 18/3 ZoÚ musí být k účetní závěrce připojen podpisový záznam statutárního orgánu. Ukládat nepodepsané formuláře je poměrně rozšířený nešvar, který může být pokutován. Zatím pokutován pokud vím není. Zatím…

Pochybuji, že společnost, která sama porušuje zákony, asi z neznalosti, dokáže poradit svému klientovi, aby je neporušoval.

Ostatně lze si to ověřit na stránkách zmiňované s.r.o. v části Reference. Oba klienti, kteří poskytli reference (IČ 276 75 271, 283 02 486) ukládají nepodepsané výkazy VZZ a R bez přílohy (to skutečně není účetní závěrka). Za rok 2017 ještě nic neuložili.

Již na základě výše uvedených informací bychom takovou nabídku ignorovali a proto neuvádím v čem je údajná účetní závěrka s.r.o. v rozporu se ZoÚ a vyhláškou č. 500/2002 Sb.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 27. Srpen 2019 - 10:52

  doklady,které by tam ukládat měla, v podstatě nic neznamená. Proč tato firma nedodržuje zákon může mít řadu důvodů. Jedním z nich může být třeba to, že majitel firmy nechce vytrubovat do světa, kolik jeho firma (a potažmo on) vydělala… Apropos…ony se stejně všechny doklady dají „upravit“, takže ve finále nemusí říkat nic moc… Pro mne je důležitá cena, reference a doporučení. Řada firem stejně podniká formou OSVČ a tyto údaje nikde zveřejňovat nemusí…

  Vložil Pavel, 27. Srpen 2019 - 11:30

  VN,

  neupírám Vám jako prvořadé kriterium cenu.

  V našem SVJ postupujeme jinak. Cena samozřejmě hraje také roli, ale až u vytříděných zájemců o dodávku u kterých jsme získali dostatečné reference.

  Když někdo soustavně porušuje předpisy a když předpisy porušují i jeho klienti, kterým má dodavatel radit, tak takový dodavatel je drahý i zadarmo.

  Výše uvedený dodavatel velmi pravděpodobně netuší, jaké předpisy platí. Přitom výše uvedené porušování předpisů lze jednoduše zkontrolovat. Kde může být jistota, že nebude porušovat předpisy i v jiných oblastech správy domu?

  Pokud byste třeba poslal zálohu na velkou opravu dodavateli, který stojí před bankrotem a proto neuveřejňuje účetní závěrky, tak byste porušil § 159 NOZ se všemi důsledky. Hlavně, že by měl nízkou cenu..... Smyslem mého příspěvku bylo, jak eliminovat potencionálně problémové dodavatele, nic jiného.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil VN (bez ověření), 27. Srpen 2019 - 12:29

  Je pouze jedním z kritérií… Apropos, za měsíc může zbankrotovat firma , která dnes funguje naprosto perfektně… a vaše záloha může přijít vniveč…

  Vložil Pavel, 27. Srpen 2019 - 12:58

  VN,

  číst umím, ale cenu jste uvedl na prvním místě, to nepopřete.

  Samozřejmě, že může zkrachovat i dodavatel, který poctivě ukládá ÚZ.

  Ale vy jako statutár budete dokazovat, že jste se choval jako řádný hospodář. A když uzavřete smlouvu s někým, kdo evidentně a veřejně porušuje zákony, tak jako řádný hospodář nepostupujete.

  To je vše.

  Můžete o tom pochybovat, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil VN (bez ověření), 27. Srpen 2019 - 18:00

  Kdo v dnešní době neporušuje zákony ? Je někdo takový ? Někdo z nějakého důvodu nedává do sbírky listin povinné dokumenty , jiný zase neplatí svým zaměstnancům přesčasy nebo příplatky za pracovní pohotovost. Jiný zase zanedbává povinné revize u svých technických zařízení a jiný nedodržuje předepsané osvětlení či teplotu na pracovišti. Náš subjekt dlouhodobě spolupracuje s jednou firmou, která tyto dokumenty také nezveřejňuje. A jsme s ní obrovsky spokojeni.

  Jinak..jsem toho názoru,že když shromáždění schválí nějakou smlouvu s nějakým dodavatelem, přebírá za tento vztah zodpovědnost. Tudíž, pokud firma zkrachuje, není to problém statutárů, ale shromáždění SVJ , tudíž všech… Podpis na nějaké smlouvě , to už je pouze formalita. Jo , jiná věc by byla , kdyby shromáždění poskytlo výboru finanční limit na nějakou akci a výběr dodavatele už ponechalo na něm.

  Vložil Pavel, 27. Srpen 2019 - 20:18

  VN,

  nemáte pravdu. Odpovědnost podle zákona mají pouze členové statutárního orgánu.

  Stačí si přečíst § 159 NOZ.

  Nebo znáte jiné ustanovení zákona?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Zdenek 22, 25. Srpen 2019 - 13:48

  Pan Pavel píše:

  Stranou ponechám, že do OR umísťuje nepodepsané formuláře, které asi považuje za účetní závěrku. Podle výše uvedeného zákona § 66/c se do OR ukládají účetní závěrky. Podle § 18/3 ZoÚ musí být k účetní závěrce připojen podpisový záznam statutárního orgánu. Ukládat nepodepsané formuláře je poměrně rozšířený nešvar, který může být pokutován. Zatím pokutován pokud vím není. Zatím…

  Současně však podle „Technických specifikací sbírky listin“ platí: Je vhodné, aby Vaše PDF listina (pokud je to možné) byla raději vytvořena převodem z vstupních textových dokumentů (např. z MS Word) než aby byla získána jako grafický obraz (a to jak softwarově – pomocí grafického editoru nebo prostřednictvím naskenování z papírových podkladů).

  Soudím, že podepsaná účetní závěrka musí být uložena v účetnictví u příslušné osoby, do Sbírky listin je možné ukládat „nepodepsané“ dokumenty. Ostatně, i sken podepsaného dokumentu je stále jen jeho kopie.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Srpen 2019 - 22:13

  Proč se domníváte, že se vyhláška č. 500/2002 Sb. vztahuje na SVJ?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 25. Srpen 2019 - 7:46

  Pan Pavel se nepotřebuje domnívat, natož špatně. Dobře ví, že pro SVJ upravuje účetnictví vyhláška č. 504/2002 Sb.

  Kdybyste si pořádně přečetl jeho poslední větu, zjistil byste, že píše o účetní závěrce s.r.o., čili o podnikatelské účetní jednotce, jejíž účetnictví upravuje právě vyhláška č. 500/2002 Sb.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".