Jak se bránit, není-li k disposici zápis?

Vložil Blanka (bez ověření), 22. Říjen 2017 - 21:06 ::

Blíží se konec 3měsíční propadné lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí shromáždění vlastníků. Problém je v tom, že přeceda odmítá poskytnou zápis k nahlédnutí, ani není zřejmé, zda zápis vůbec existuje, patrně čeká, až lhůta marně uplyne.

Jak chránit svoje práva?

  • pište česky

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil janica, 24. Říjen 2017 - 11:38

Přimlouvám se za to, aby se tady dalo znění usnesení, proti kterému se vlastník odvolává. Bylo by to dobré pro nás všechny. V našem SVJ zápis provádí vlastník na shromáždění a ověřovatelem jsou největší prudiči z baráku. Docela to funguje.

Vložil Rolf (bez ověření), 25. Říjen 2017 - 19:38

„ověřovatelem jsou největší prudiči z baráku. Docela to funguje.“

V našem SVJ je přecedou největší prudič z baráku. Vůbec to nefunguje.

Vložil TN. (bez ověření), 24. Říjen 2017 - 16:23

Ano, janico, takto to funguje v normálních SVJ. Bohužel jsou SVJ, která normální nejsou a o těch je tady na fóru vesmes řeč.

Vložil TN. (bez ověření), 22. Říjen 2017 - 22:02

Také mi nebylo umožněno nahlédnout do zápisu a i kdyby mi umožněno bylo, nebylo by mi dovoleno pořídit si kopii, jelikož stanovy SČMBD to zakazují. Ukázalo se, že zápisy se nedělají, ale před soudním jednáním byl jakýsi zápis vytvořen, naštěstí vedoucí schůze si už nepamatoval průběh schůze, takže zápis neodpovídal skutečnosti, což mi pak hodně u soudu pomohlo. Statutár a jeho zaměstnanci se mi smáli, protože oni přece nikdy žádnou žalobu neprohráli. Já si podal žalobu a advokát SVJ založil zápis do soudního spisu. Soudkyně připustila jako důkaz mojí nahrávku. Soud jsem vyhrál, soud vyslovil neplatnost usnesení. Nebylo to ale jednoduché a za advokáta jsem zaplatil asi 60 tisíc, přičemž náhrada dle advokátního tarifu činila jen asi 41 tisíc. SVJ muselo zaplatit cca 80 tisíc za oba advokáty. Statutárovi je to samozřejmě jedno, protože ví, že on škodu platit nebude, jelikož se nemusí bát svého odvolání. Schůze se zopakovala a usnesení bylo ovečkami přijato znovu. Podal jsem žalobu znovu a nyní čekám na nařízení jednání.

Mnoho žalobců ale takové štěstí nemá, viz moje diskuse http://www.portalsvj.cz/…-z-roku-2017 a http://www.portalsvj.cz/…-prevratneho#…

Takže pokud máte nahrávku schůze, nebo aspoň dva svědky, kteří dosvědčí průběh schůze, žalobu klidně podejte. Pečlivě ale prostudujte mojí diskusi, abyste nepodali předem prohranou žalobu.

Vložil Misme, 23. Říjen 2017 - 18:25

Gratuluji k výhře a prosím o informaci, u kterého soudu (lokalita) se tak stalo a zda SVJ vyjádřilo záměr se odvolat.

Vložil Čmuchal (bez ověření), 23. Říjen 2017 - 18:08

O co šlo v tom Vašem sporu za který SVJ zaplatilo 120.000 a Vy 20.000? Asi to nebyla kravina, když se tím soud zabýval a navíc to bylo dost na palmáre drahé?

Vložil TN. (bez ověření), 24. Říjen 2017 - 8:28

Advokát SVJ jel podle advokátního tarifu a nafakturoval SVJ něco pod 40 tisíc. Já měl o jeden úkon víc, soud mi přiznal 41 tisíc. SVJ tedy muselo uhradit cca 80 tisíc celkem. Protože ale můj advokát nejede podle AT, ale má hodinovou sazbu, vyfakturoval mi postupně v průběhu roku dohromady cca 60 tisíc, bohužel mi tedy nebyly vráceny plné náklady (nepočítám svůj čas, různé související útraty atd.), to je holt nevýhoda souzení. Podrobnosti kauzy zatím uvádět nemohu, ona se různě větví (nová žaloba na znovuschválené usnesení, reflexní škoda, dvě žaloby o nahlížení, nicotnost stanov) a pokračuje, dokud tedy nebudu mít ostatní spory, které na tento navazují, ukončené, nebudu nic zveřejňovat. Pak o nich napíšu a rozeberu je, domnívám se, že skončit by to mohlo asi za rok (pokud se SVJ potom nebude odvolávat). Můj případ ale není typický, mám štěstí, že statutár je poměrně hloupá osoba, nejsou ani schopni patřičně zfalšovat zápis, takže výhra se i dala očekávat, byť můj advokát se obával spíše prohry a pak před vynesením rozsudku hovořil o stavu 50:50. Samozřemě se začali přizpůsobovat a poslední schůzi svolali zdánlivě v souladu se zákonem, nicméně zopakovali chybu, že neposkytli podklady, tak jsem zvědavý, co s tím udělá soud podruhé. Teď už i já mám po studiu judikatury obavy, že nejspíš neuspěju, protože na schůzi se hlasovalo o tomtéž, co soud zrušil a podklady jsem vlastně obdržel prostřednictvím soudu po podání žaloby. Přesto celé moje snažení přineslo historicky významný posun po úspěchu v žalobě – jsem první člověk v dějinách daného statutára, který mi umožnil nakouknout do části účetnictví SVJ, samozřejmě mi neukázali všechno a neumožnili pořídit kopie, takže jsem podal žalobu, ale sama skutečnost, že nakouknout umožnili, o něčem svědčí. Opsal jsem si některé neobvyklé náklady a budu je prezentovat na schůzi, nicméně ta bohužel stejně dopadne tak, že shromáždění vše schválí, ale já budu mít svědomí čisté.

Vložil tazatel2 (bez ověření), 22. Říjen 2017 - 21:15

Proti čemu se chcete bránit, proti jakému rozhodnutí?

Vložil MartinII, 25. Říjen 2017 - 23:01

NOZ § 254

(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30-ti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven. (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dále dle toho, co je ve stanovách

Vložil TN. (bez ověření), 26. Říjen 2017 - 10:00

Dále dle toho, co je ve stanovách.....

A když máte ve stanovách, že pořizování kopií je zakázáno, nahlížet lze jen 1× ročně po dobu maximálně 1 hodiny v určenou dobu, nahlížet lze jen osobně, tak jste úplně v háji.....

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".