Jak rozdělit bytové družstvo do volebních obvodů (pro volby do shromáždění delegátů)

Vložil Družstevník (bez ověření), 5. Leden 2019 - 13:38 ::

Je-li u bytového družstva nejvyšším orgánem shromáždění delegátů, je třeba vyřešit otázku rozdělení členů do volebních obvodů.

Zaznamenal jsem 3 způsoby:

1)každý dům = 1 obvod
delegát má tolik hlasů, kolik členů žije v domě
počet hlasů se spočítá obvykle k nějakému rozhodnému dni, např. 15 dní před volbami a je po celé funkční období neměnný, nebo se spočte před každým jednáním shromáždění delegátů podle aktuálního počtu členů v domě a počet hlasů se tedy v průběhu času mění

2)každý dům = 1 obvod
delegát má 1 hlas (bez ohledu na velikost domu)

3)více domů se sdružuje do obvodů, a to tak aby v každém obvodě byl přibližně stejný počet členů
delegát má 1 hlas

Osobně se mi jeví za nejdemokratičtější způsob 1), protože se nejvíce blíží klasickému principu družstevnictví „co hlava, to hlas“.

Způsoby 2) a 3) jsou naprosto nevhodné, protože lze kouzlit s hranicemi volebních obvodů (gerrymandering), resp. tvořit různě velké obvody s různou váhou hlasu (malapportionment). To v konečném důsledku umožňuje manažerské ovládnutí družstva, protože obvody sestavuje představenstvo.

Pokud 1 obvod tvoří např. 2 domy, z nichž 1 je velký a 1 malý, členové z malého domu patrně nikdy nebudou schopni zvolit svého delegáta, protože členové ve větším domě je přehlasují a zvolí kandidáta ze svého domu – malé domy tak nebudou nikdy reprezantovány.

Nevýhoda způsobu 1) je složitější sčítání hlasů na jednání shromáždění delegátů. Nicméně při schůzích shromáždění SVJ je sčítání ještě složitější, neboť se musí sčítat podíly 564/45326, čili je to celé o organizační schopnosti předsedajícího, resp. skrutátorů.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

    Vložil Taky družstevník (bez ověření), 6. Leden 2019 - 0:32

    Praxe je různá. Např. SBD Družba z Ústí nad Labem tvoří volební obvody tak, že jeden obvod odpovídá přibližně 100 členů družstva. SBD Praha z Prahy naopak stanovilo delegátům takový počet hlasů, kolik členů tvoří samospráva. SBD Mír v Teplicích a SBD Družba v Brně tvoří obvody tak, aby kopírovaly samosprávy a každý delegát má 1 hlas. Je to v rozporu s právem, protože váha hlasu delegátů je pak odlišná (jeden dům může mít 20 bytů/20 členů, jiný dům 144 bytů/144 členů). Nejblíže zákon naplňuje asi SBD Praha.

    Volby prohlížení komentářů

    Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".