Jak přimět účetního k činnosti

Vložil Anonymous, 10. Říjen 2017 - 10:32 ::

Jak přimět účetního k činnosti podle zákona? Kde si mohu stěžovat na účetního? Je Komora účetních?

Náš účetní není ochoten provést řádné vyúčtování nákladů na služby ani na správu. (Nedoporučujte neplatit účetnímu ani změnu účetního ani ať se nechám zvolit, nic z toho v mé moci není.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil René (bez ověření), 11. Říjen 2017 - 9:30

  Můžete začít tím, že uplatníte za neposkytnutí vyúčtování služeb podle § 7 zákona č. 67/2013 Sb. vůči poskytovateli služeb (odpovědné osobě za správu domu – SVJ, či správci v případě, že SVJ nevzniklo) pokutu za prodlení s nepeněžitým plněním podle § 13 zákona č. 67/2013 Sb.

  „(1) Jestliže poskytovatel služeb nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-li příjemce služeb povinnost oznámit změnu počtu osob, nebo nedoručí-li poskytovatel služeb včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.
  (2) Výši pokuty poskytovatel služeb ujedná alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o ní rozhodne družstvo, anebo společenství. Ujednaná výše pokuty nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Nedojde-li k ujednání s nájemci nebo rozhodnutí družstva anebo společenství, činí výše pokuty 50 Kč za každý započatý den prodlení.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 12. Říjen 2017 - 16:54

  u SVJ. Účetní není Vaším partnerem.

  Vložil Jirka Paroubek (bez ověření), 10. Říjen 2017 - 13:54

  „…jak přimět…“

  zapálenou loučí

  „…Kde si mohu stěžovat…“

  na Vaší lampárně → tj. u Vámi zvoleného výboru vejlupků a pak u Vámi trpěného shromáždění slepých nebo „máslem na hlavě“ pomazaných spoluvlastníků

  „…nic z toho v mé moci není…“

  ale byt prodat za symbolický 1-Kč a doufat, že budete za zavřenými dveřmi MHD dříve, než pitbul za Vámi vyslaný předsedou SVJ… to ve Vaší moci je. Ne?

  PS: SVJ si (nějakým xindlem co chce najít mouchy v účetnictví) rozvracet nedáme!

  Vložil Petr, 10. Říjen 2017 - 14:23

  Vy jste řadový člen nebo statutár? A jak přimějete k činnosti řemeslníka, který nekoná ? Chcete zázračnou radu a nechcete si pálit prsty. Máte na činnost nějakou smlouvu (nejlépe písemnou) s podpisem ?

  Vložil za peníze (bez ověření), 14. Říjen 2017 - 4:50

  Od určité výše vyúčtovat již bude! Apropo, má to popisu práce nebo ve smlouvě? Vyúčtování dle SVJ není standardní účetní činnost.

  Vložil Reneta (bez ověření), 14. Říjen 2017 - 12:40

  „začněte zýšením odměny“

  Zvýšením? Při slabém výkonu se odměna krátí až nuluje a navíc se požaduje náhrada škody.

  Vložil AsiTak, 14. Říjen 2017 - 23:19

  Vyhotovení vyúčtování je služba zpracování ekonomické agendy a zpracování je zajištěno buď v rámci PP nebo DOV. Pro správný výkon služby je třeba ověřit organizovanost zpracovatelského procesu a zjištěné nedostatky je třeba odstranit. Jedná se o uvedení požadavku zpracování (v popisu práce nebo ve smlouvě), ujednání všech podstatných záležitostí zpracování (termíny, cena/odměna, metodika zprac., sankce při nedodržování závazků). Uspořádanost vztahů mezi konzumentem služby a zpracovatelem je základním předpokladem a nástrojem bezproblémové spolupráce.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".