Jak je to s výborem a jeho rozhodováním?

Vložil Jánský (bez ověření), 14. Leden 2021 - 13:11 ::

V našem SVJ je 4 členný výbor, předseda výboru má 51 % podlahové plochy a k němu jsou tři další členové. Jsem jedním z nich. Dle stanov navenek SVJ zastupují bud předseda + jeden člen nebo dva členové pokud předseda není přítomen.

Teď k čemu došlo, na Shromáždění společenství byl zvolen výbor a odhlasovalo se, že bude vypracován energetický audit, aby se prověřila možnost získat dotace na zatepleni, nic více. Dané shromáždění se bralo i jako schůze výboru na kterém členové výboru zvolili předsedu výboru, o čemž existuje zápis. Od té doby se výbor nesešel a ani nebyl učiněn pokus o jeho svolání. Stejně tak nedošlo k svolání shromáždění ani pokusu o jeho svolání.

Přesto předseda výrobu a jeden členem podepsali smlouvu o dílo v hodnotě mnoha milionů, samozřejmě neskutečně nevýhodnou a ohání se tím, cituji „k tomu stačí předseda a jeden člen výboru, máte to ve stanovách“. Hodlám podat trestní oznámení pro podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Jde mi o to zda je níže uvedený můj právní pohled správný a již jejich podání cituji"stačí nám na to předseda"a jeden člen výboru" je právně vadné a naplňuje skutkovou podstatu podvodu, tedy jeho objektivní stránku, tj. uvádí v omyl.

Můj pohled je, předseda+jeden člen mohou SVJ zastupovat jen navenek,ale jakákoliv rozhodnutí za SVJ může činit jen Shromáždění vlastníku a v době mimo shromáždění jen výbor a to hlasováním, v kterém sice může předseda + jeden člen zbylé dva přehlasovat ale MUSÍ dojít k svolání výboru a MUSÍ se o tom hlasovat a to jen v případě, že se výbor sešel a byl usnášení se schopný.

Jinak řečeno v žádném případě si to nemohou dohodnout předseda s jedním členem u sebe v garáži bez vědomí dvou dalších a svolání výboru. Pokud by tomu tak bylo byl by výbor ve své podstatě nesmyslná záležitost.

Může mi má tvrzení někdo potvrdit nebo vyvrátit ideální by bylo, kdyby k tomu existoval judikát nebo právní rozbor a odkaz na ně.

Děkuji Jánsaký

  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pozorovatelka (bez ověření), 15. Leden 2021 - 18:08

„Hodlám podat trestní oznámení pro podvod a porušení povinnosti při správě cizího majetku.“

Napište zde, jak jste dopadl. Mnoho přispěvatelů se zde prsilo, že podají trestní oznámení. Zatím nikdo zde nenapsal, že by pomahači a chrániči skutečně pomohli a chránili. Nebo jsem něco přehlédla?

Bylo zde uvedeno trestní stíhání předsedkyně SVJ K. Kučery v Karlových Varech, ale Justi zatím neuvedl konečný výsledek řízení.

Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 15. Leden 2021 - 9:32

Pane Jánský, Jánsaký, Jánký, Janský víte alespoň jak se jmenujete?

Vložil an (bez ověření), 14. Leden 2021 - 13:38

Předseda výrobu a jeden členem podepsali smlouvu o dílo v hodnotě mnoha milionů korun. Smouvu o dílo na co? Vždyť jste to neuvedl.

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 13:45

Pane Jánský,

obecně platí, že se naprosto se mýlíte – ve všem co jste napsal. Případná omezení pro SVJ a pro členy statutárního orgánu mohou být uvedena ve vašich stanovách. O těch jste se ale nezmínil ani slovem; o jejich obsahu nám ovšem není nic známo.

Pokud chcete judikát, mám zde jeden takový. Pěkně dokumentuje jak dopadne trestní oznámení na předsedu SVJ: usnesení Nejvyššího soudu 5 Tdo 269/2015–22 ze dne 18.03.2015.

Justitianus

Vložil SVJ K. Kučery, Karlovy Vary (bez ověření), 14. Leden 2021 - 16:13

„Pěkně dokumentuje jak dopadne trestní oznámení na předsedu SVJ: usnesení Nejvyššího soudu 5 Tdo 269/2015–22 ze dne 18.03.2015.“

To není konečné rozhodnutí ve věci. Uveďte zde, jak věc skončila.

SVJ K. Kučery, Karlovy Vary

Vložil Jánký (bez ověření), 14. Leden 2021 - 15:39

Nechci se hádat, ale po rychlém přečtení vámi odkazovaného mi nepřejde, že bych se mýlil. Rozsudek nebyl zrušen protože by k něčemu nedošlo nebo to k čemu došlo bylo legální a možné ,ale protože něco nebylo úplně prokázáno a nižší soudy se tím tak úplně nezabývali a případně soud neuvěřil některým svědkům.

Nicméně vámi odkazované je dost podobní tomu našemu jen u nás je to o řád horší a dva řády dražší. Pokusím se stručně popsat jednání jak k němu došlo převedeno na případ výměny dveří.

1. Předseda svolá shomáždění bod výměna dveří – dotace. Tam uvede milé SVJ existují dotace na výměnu dveří a my bychom je mohli získat, jste pro to, aby SVJ prověřilo možnost získat dotace? členové odhlasují ano jsme. Do zápisu předseda vloží, bylo odsouhlaseno pokračování v projektu výměna dveří. Tedy nic neříkající blábol a při hlasování o výboru do výboru svými 51 % protlačí svého kámoše. Za půlroku přinese kamoši smlouvu o dílo, ten jí podepíše a podepíše ji i předseda a v ní se praví, Zhotovitel vymění dvoje dveře za cenu 5M (říkejme tomu cena obvyklá) a za 4M si na to pronajme lešení, cirkusový stan a 5m bazén na skoro rok, protože také SVJ postaví na střeše prolézačky za 1M. Že k něčemu takovému došlo se já jako člen výboru a člen SVJ dozvím až od dělníka stavějící u baráku lešení. Předseda mi pak ukáže smlouvu a směje se mi do ksichtu, že to udělat mohli. Protože to podepsal on a jeden člen výboru. No a SVJ ted má smlovu v které platíme za pronájem lešení na 3/4 roku 1M Kč i když lešení odvezli za 60 dní. Platím za pronájem bazénu 500.000 i když na staveništi nikdy žádný bazén nebyl a i kdyby byl tak bychom ho mohl koupit za 50.000 Kč. Ve stavebním deníku mám napsáno, že nám 3× umyli baráa za každé mytí jsme zaplatili 50.000 Kč (samozřejmě neumyli nic). Jo a ted to nejlepší když se předsedy zeptám kde jsou ty prolézačky na střeše dozvím se, že mám pravdu a oni tam nejsou, ale o nic nejde ve smlouvě je napsáno, že když něco nedodají tak za to nemusí SVJ platit, ale zálohu 6M už SVJ zaplatili a ted se bude jako stavět a jen předseda určí jak dlouho. Že je to absurdní , ano je, že k tomu nemohlo dojít, ale mohlo i když nejde o dveře a cirkusvý stan, ceny však sedí. Ve stanovách je, že se musí vypsat u takové zakázky výběrové řízení. Předsedo jak to bylo? Výběrové řízení bylo, oslovili 4 firmy a vybrali tu nejlepší tady máš jejich nabídky. Vidím nabídky 4 firem přičemž 3 ty nabídky poslali až po tom co byla podepsána smlouva s tou co to vyhrála, ve všech nabídkách jsou stejné matematické chyby a všechny firmy si na zakázku co i dle projetu trvá 2 měsíce ponajímají lešení skoro na rok a samozřejmě potřebují cirkusový stan a bazén, bazén v ceně 50.000 nám pronajímají za 500.000 Kč. Ano nadsazuji v cirkusovém stanu místo něj to jsou stavební buňky, které, ale také svět neviděl. BV ostatní a především cenách ne. Zkrátka předseda bez rozhodnutí SVJ za zády výboru o své vůli uzavřel smlouvu ta je zcela zjevně o 3 až 4M předražená právě pomocí absurdních pronájmů, mytí prolézaček a vymýšlením prscí které jsou tak absurdní že to až bolí. Nicméně podle předsedy je ve smlouvě, že co nebude dodáno to nebude účováno a SVJ zaplatilo jen zálohu.

Vložil Janský (bez ověření), 14. Leden 2021 - 15:45

No a podle vás to že on a jeho kámoš uzavřeli za SVJ smlouvu tak jak uzavřeli tedy bez pověření shromáždění bez vědomi výboru a za jeho zády bez toho, aby výbor kdy svolali je v pořádku to snad NE? K čemu tedy výbor SVJ je, k čemu je shromáždění, když se podle vás může sejit předseda výru s jedním členem u sebe v garáži a dělat si co chtějí? Já jako člen výboru ručím za škody způsobené SVJ ,ale jak něco takového mohu činit, když podle vás může předseda se svým kámošem uzavírat smlouvy bez toho, aby to byt jen řekli členům výboru? Znovu nejde tu o věci za 50.000 Kč. ale dílo v ceně 10M , které je v konečném důsledku o 3 až 4 M nadhodnoceno. Čili v čem je vadný můj názor, že předseda a jeden člen výboru nemohou uzavřít smlouvu v hodnotě díla 10M bez toho, aby je k tomu vysloveně pověřilo bud Shromáždění vlastníků nebo o tom rozhodl výbor. Výbor sám by o něčem takovém mohl jednat jen za předpokladu, že by měl souhlas ¾ majitelů , který opět lze vyslovit jen na shromáždění vlastníků a nikde jinde a tam to musí být uděláno prokazatelně a jednoznačně, tzn. rozhodně nestačí věta , bylo rozhodnuto o pokrčování projektu výměn dveří, ale to už je jiný příběh. Co jsem si v rychlosti projel zaslaný „judikát“ NS zde můj názor nezpochybňuje jen tvrdí že musí být prokázána škoda a úmysl. U nás by škodu prokázat byt problém neměl a stejně tak úmysl, fakt nevím jak lze neúmyslně zfalšovat výběrové řízení? ANo tohle je jen krok v celém řetězci ,ale i tento krok tedy uzavírání smluv o dílo na 10M za zády výboru je nezákonný Ono je to složité o tom vůbec psát a ještě na veřejném fóru. Mohu se zeptat odkud jste?

Vložil Justitianus, 15. Leden 2021 - 9:41

Pane Jánský/Jánký/Jan­ský, projdu postupně Vaše domněnky.

  • „… již jejich podání cituji „stačí nám na to předseda“a jeden člen výboru“ je právně vadné …"

Nemáte pravdu. Právnickou osobu zasupují osoby zapsané v rejstříku a to způsobem, který tam je rovněž uveden. Smlouvy byly sjednány platně a zavazují právnickou osobu SVJ.

  • „… naplňuje skutkovou podstatu podvodu, tedy jeho objektivní stránku, tj. uvádí v omyl.“

Nemáte pravdu. Každá osoba se může spolehnout na údaje uvedené v rejstříku (princip materiální publicity). Předseda a druhý člen nikoho neuvedli v omyl, protože jednali za právnickou osobu jako osoby zapsané v rejstříku způsobem uvedeným v rejstříku.

  • „předseda+jeden člen mohou SVJ zastupovat jen navenek,ale jakákoliv rozhodnutí za SVJ může činit jen Shromáždění vlastníků“

Nemáte pravdu. Co je svěřeno shromáždění je uvedeno v zákoně dispozitivním výčtem (případně je to možná jinak ve vašich stanovách). Vše co není svěřeno shromáždění náleží do působnosti statutárního orgánu. Pochybuji, že by vaše stanovy ponechávaly veškeré rozhodování právnické osoby na shromáždění. Výbor by byl v tom případě jen zbytečným „ocáskem“ a nemohl by rozhodovat vůbec o ničem. Nepředpokládám, že ve stanovách máte právě toto.

  • „… a v době mimo shromáždění [může činit rozhodnutí] jen výbor a to hlasováním …“

Nikoliv. Nemá to nic společného se shromážděním. Je-li statutární orgán kolektivní (má více členů), rozhoduje ve sboru, je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných (§ 156 zákona č. 89/2012 Sb.).

  • „MUSÍ dojít k svolání výboru a MUSÍ se o tom hlasovat a to jen v případě, že se výbor sešel a byl usnášení se schopný“

Máte pravdu. Porušení stanov může mít vliv pouze do vnitřních poměrů právnické osoby – například v judikatuře se uvádí možnost odejmout statutárovi odměnu, nebo jej odvolat. (Má-li ve vašem domě předseda 51% hlasů, pak tato možnost není průchodná.)

  • „… v žádném případě si to nemohou dohodnout předseda s jedním členem u sebe v garáži bez vědomí dvou dalších a svolání výboru“

Máte pravdu. Ale tato pravda je Vám prd platná ve vaší situaci. Mohl byste se domáhat zrušení rozhodnutí podle § 258 až § 261 zákona č. 89/2012 Sb.. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. Musel byste tvrdit a prokazovat, že zhotovitel díla nebyl při podpisu smluv v dobré víře. Smlouvy byly sjednány, jsou dnes platné a účinné, závazky existují – bez ohledu na to, zda statutáři porušili nějaká vnitřní pravidla právnické osoby.


Pokud byste chtěl něco zachránit, pak si ovšem musíte napřed zjistit zda byl jednáním obou členů výboru porušen zákon nebo vaše stanovy. Jde o to, zda dva členové výboru sami rozhodli o věci, která měla být řádně předložena shromáždění. Pak byste byl v postavení spoluvlastníka, kterému je upíráno právo účastnit se rozhodování o společné věci. A toto právo je chráněno Ústavou. A už jsme zase u § 258.

K tomu ovšem nepostačuje Váš pocit či Vaše domněnky. Přečtěte si zákon a stanovy vašeho SVJ a hledejte co bylo porušeno ze strany SVJ při rozhodování o cizím majetku. Ovšem pouhé podání trestního oznámení pravděpodobně nebude mít účinek, který byste potřeboval. Smlouvy platí, peníze se utrácejí (nebo už byly utraceny), předražené dílo je dokončeno, SVJ se zadlužilo, vlastníci za tento dluh ručí a zaplatí jej do poslední koruny.

Rychlá a stoprocentně účinná rada je:

PRODEJTE BYT A ZMIZTE Z TOHO DOMU JAK NEJRYCHLEJI MŮŽETE.


Justitianus

Vložil Justice (bez ověření), 14. Leden 2021 - 14:16

Opačný judikát od té doby musí existovat. Sem s ním.

„III. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu s e Okresnímu soudu v Karlových Varech p ř i k a z u j e, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.“ Pokračování?

Vložil MartinII, 14. Leden 2021 - 18:36

"předseda výrobu a jeden členem podepsali smlouvu o dílo v hodnotě mnoha milionů, samozřejmě neskutečně nevýhodnou a ohání že, … k tomu stačí předseda a jeden člen výboru, máte to ve stanovách“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Justituanus správně píše „Případná omezení pro SVJ a pro členy statutárního orgánu mohou být uvedena ve vašich stanovách. O těch jste se ale nezmínil ani slovem; o jejich obsahu nám ovšem není nic známo.“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„Ve stanovách je, že se musí vypsat u takové zakázky výběrové řízení. … Výběrové řízení bylo, oslovili 4 firmy a vybrali tu nejlepší … nabídky 4 firem přičemž 3 ty nabídky poslali až po tom co byla podepsána smlouva s tou co to vyhrála, ve všech nabídkách jsou stejné matematické chyby a všechny firmy si na zakázku co i dle projetu trvá 2 měsíce ponajímají lešení skoro na rok a samozřejmě potřebují cirkusový stan a bazén, bazén v ceně 50.000 nám pronajímají za 500.000 Kč. Ano nadsazuji v cirkusovém stanu místo něj to jsou stavební buňky, které, ale také svět neviděl. BV ostatní a především cenách ne. Zkrátka předseda bez rozhodnutí SVJ za zády výboru o své vůli uzavřel smlouvu ta je zcela zjevně o 3 až 4M předražená právě pomocí absurdních pronájmů, mytí prolézaček a vymýšlením prací které jsou tak absurdní že to až bolí. Nicméně podle předsedy je ve smlouvě, že co nebude dodáno to nebude účtováno a SVJ zaplatilo jen zálohu.“

  • – – – – – – – – – – – – – – –

Rozhodování soudů v záležitostech SVJ je sice prapodivné (viz. např. „důležité důvody“. Já bych kontaktoval další členy-vlastníky kvůli svědectví o ¨správnosti zápisu". Nenechal bych si jednání výboru líbit, a už jsem právní spory s výborem měl. Sice jsem neuspěl („důležitý důvod“), ale vzhledem k tomu, že u vás jde (dle vašeho tvrzení) o miliony, tak se snad další spoluvlastníci vzmuží a přidají se k vám (to je častý problém snah některého vlastníka o řešení šlendriánů v SVJ). Přeji vám ať uspějete.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".