IV. ÚS 2488/18 změna počtu otopných těles

Vložil Anonymous, 2. Únor 2020 - 22:58 ::

IV. ÚS 2488/18 ze dne 22. 10. 2019, Ústavní soud zmiňuje změnu počtu otopných těles a dopad takovéto změny na vyúčtování tepla na vytápění.

Zajímalo by mě to podrobněji. O jakou změnu počtu otopných těles se jednalo (přidání, demontáž)? Jednalo se o legální změnu (patrně nikoliv)? Jaké dopady má tato změna na vyúčtování?

(Jeden vlastník u nás tvrdí, že když si demontuje otopná tělesa, není povinen hradi za teplo.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 3. Únor 2020 - 8:26

  Nekomentuji rozhodnutí US ale dle mého názoru se uplatní ustanovení vyhlášky 269/2015 sb:

  § 5 (2) Na byty a nebytové prostory odpojené od vnitřního rozvodu vytápění rozúčtovává poskytovatel služeb základní složku nákladů na vytápění podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce;

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-269

  Vložil Upřesňovač (bez ověření), 3. Únor 2020 - 11:47

  § 5 odst. 2 vyhlášky 269/2015 Sb. se použije pro legálně odpojený byt.

  Zda se v diskutovaném případě jedná o legální změnu počtu otopných těles není zřejmé.

  Nelegální změna nemá žádné důsledky a nelze se jí dovolávat. Už se zde řešilo.

  Vložil Upřesňovač upřesňovače (bez ověření), 3. Únor 2020 - 12:30

  Vychází se ze skutečného stavu, ať už byl dosažen legální či nelegální cestou. Jinak by to znamenalo, že by beztrestně mohl každý narušovat společný majetek.

  Vložil § (bez ověření), 3. Únor 2020 - 22:35

  „Vychází se ze skutečného stavu, ať už byl dosažen legální či nelegální cestou.“

  Stav dosažený nelegální (= protiprávní) cestou je nelegální (= protiprávní). Z nelegálního stavu není možné vycházet, rozhodující je vždy stav legální, nikoli stav skutečný. V tom jsou právní teoretici zajedno, tohle problém nepředstavuje.

  „Jinak by to znamenalo, že by beztrestně mohl každý narušovat společný majetek.“

  To je vyjádřeno poněkud nesrozumitelně.

  Vložil ik (bez ověření), 3. Únor 2020 - 20:44

  U nás si vlastník nebytové jednotky (obchod) v rámci rekonstrukce, v rozporu s vydaným stavebním povolením snížil ve svém prostoru počet radiátoru o 3 kusy. Stavební úřad i přes upozornění svj to zkolaudoval. Navíc při rekonstrukci se zjistilo, že předchozí vlastník si nechal načerno odpojit teplou vodu z centrálního napojení (odběr pouze studená a připojení průtokového ohřívače). Z vyúčtování odběru teplé vody se zjistilo, že na vyúčtování dodavatel tepla částku základní složky počítá ze 44 m2 podlahové plochy, i když skutečná podlahová plocha je 220 m2. Koeficient pro přepočet podlahové plochy tento dodavatel, stanovil na hodnotu 0,2. Na náš dotaz jak k tomu dospěli, sdělili že provedli tak zvaně „kvalifikovaný odhad“. Jak k tomuto „odbornému odhadu“ došli nám však již nedokázali odpovědět a vysvětlit to. Podotýkám, že odpojení bylo bez svolení společenství, i přepočet plochy byl dodavatelem tepla proveden aniž o tom byl někdo v svj informován, aby případně mohl na vzniklou situaci hned reagovat. Je možné, že takto dodavatel tepla a TUV může postupovat?

  Vložil Špaček (bez ověření), 3. Únor 2020 - 22:45

  Pomocí koeficientu dojdu k libovolnému výsledku.

  Neuvádíte koeficienty pro přepočet podlahové plochy u ostatních bytů/nebytů. Bez jejich znalosti nelze věc posoudit. (Např. pokud by všechny ostatní koeficienty byly blízko Vámi uváděné jediné hodnoty, mohlo by rozúčtování základní složky být správné.)

  Vložil ik (bez ověření), 4. Únor 2020 - 19:47

  pro „Špaček“ : u ostatních bytů se výpočet odvíjí dle platné vyhlášky, jelikož ostatní vlastníci si své byty neodpojili od teplé vody. My chtěli jen získat odpověď na to, jak dodavatel tepla stanovil tzv. „kvalifikovaný odhad“ a určil základní složku u odpojeného nebytového prostoru, který se navíc odpojil bez svolení společenství. A dále proč o tom, že dodavatel se rozhodl změnit vyúčtování u tohoto konkrétního vlastníka a nebylo o tom informováno SVJ, SVJ má s dodavatelem uzavřen smluvní vztah, nikoliv vlastník, který se odstřihl od dodávek TUV. A jelikož jsme se odpovědi, která by nás uspokojila nedočkali, budeme psát dotaz, zda dodavatel postupoval správně, na MMR.

  Vložil Vlastnik * (bez ověření), 4. Únor 2020 - 3:47

  Jak se vlastně stanoví plocha bytu pro výpočet TUV?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 4. Únor 2020 - 20:37

  Pro účely TUV se používá prostá podlahová plocha všech místností.

  Vložil § (bez ověření), 3. Únor 2020 - 22:40

  „Stavební úřad i přes upozornění svj to zkolaudoval.“

  Co přesně stavební úřad zkolaudoval? Píše v kolaudačním rozhodnutí, že při stavbě/změně stavby došlo ke snížení počtu otopných těles? O tom pochybuji. (Spíše se jeví, že zkolaudoval stavbu/změnu stavby a k počtu otopných těles se nevyjádřil/opomněl vyjádřit.)

  Kdo byl účastníkem stavebního řízení? Bylo SVJ účastníkem řízení? Pokud ne, vysvětlovalo by to, proč k jeho upozornění nebylo přihlédnuto. Stavební úřad komunikuje s vlastníkem.

  Vložil ik (bez ověření), 3. Únor 2020 - 22:33

  Děkuji za mínus. A nějaký názor či rada by k tomu nebyla jako bonus?

  Vložil § (bez ověření), 3. Únor 2020 - 19:23

  Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého či protiprávního jednání.

  Je tato právní zásada jasná, nebo k tomu potřebujete výklad a judikaturu?

  Vložil teplo (bez ověření), 3. Únor 2020 - 7:22

  Vlastník může tvrdit co chce. Podstatné je to,co je ve vyhlášce. Vlastník, když nemá radiator neplatí spotřební složku, platí ovšem základní složku. Odmontování radiatoru nekomentuji.

  Vložil Vlastnik * (bez ověření), 3. Únor 2020 - 13:48

  Je to tak. I tak to může být pro nějakého vlastníka výhodné. Zejména když se spotřební složka těm, co spoří, může navýšit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".