INTERNET

Vložil 1lenulka, 30. Červenec 2014 - 9:41 ::

Dobrý den, jsme SVJ s 20 byt. jednotkami. Před 3 lety jsme provedli instalaci antény na příjem dig. vysílání a před rokem instalaci antény na příjem internetu. Ten byl následně šachtou rozveden do jednotlivých bytů, včetně koncové zásuvky. Vše bylo schváleno členskou schůzí i to, že byty, které nabídku nevyužijí (2),si v budoucnu zajistí připojení sami. Kvalita tohoto internetu je na výborné uživatelské úrovni, což potvrzují hlavně mladí členové, kteří jej hojně využívají. Nyní nás oslovil další poskytovatel internetu a to docela arogantním způsobem. Jeho tvrzení, že je naší povinností umožnit instalaci i dalšího internetu podle zákona č. 127/2005 sbírky jsem se snažila vyvrátit poukázáním na usnesení členské schůze. Oslovil proto vlastníky oněch dvou bytů, kteří po nás nyní požadují instalaci internetu od tohoto poskytovatele. Prosím o radu. Z našeho hlediska bylo v našem domě zákonu učiněno zadost a pokud si tito dva vlastníci přejí jiný internet měli by si ho podle usnesení členské schůze zajistit vlastními prostředky. Ostatní členové považují původní internet za dostačující a nepřejí si ani další stavební úpravy (lišty) v našem domě. Stačí v tomto případě usnesení členské schůze, která bude svolána? Stačí nadpoloviční většina hlasů dle stanov? Nejedná se o zásadní změnu společných prostor. Jsme povinni akceptovat požadavek poskytovatele na instalaci tohoto dalšího internetu? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 30. Červenec 2014 - 9:57

  Napsala jste: „Oslovil proto vlastníky oněch dvou bytů, kteří po nás nyní požadují instalaci internetu od tohoto poskytovatele.“

  Takto formulovaný požadavek je samozřejmě směšný a neoprávněný. Nový poskytovatel ať si provede připojení zájemců sám, na své vlastní náklady. Pokud si vlastníci jednotek většinově nepřejí další lišty na viditelných místech domu, pak je pouze věcí nového poskytovatele, aby zvolil technologické řešení, které se obejde bez nových lišt. Jak to prakticky proved je pouze jeho problém.

  Ostatně sama píšete, že stávající rozvod jde šachtou, takže není jasné o jaké „nové lišty“ by se mělo jednat.

  lake

  Vložil 1lenulka, 30. Červenec 2014 - 10:10

  Pane Lake, děkuji za odpověď. Mohu další podotázky? Jsme jako SVJ povinni nechat instalovat internet s dalším poskytovatelem kvůli dvěma členům (včetně smlouvy mezi poskytovatelem a SVJ). Stačí nesouhlas členů(dle stanov SVJ)se zavedením internetu ? Děkuji

  Vložil G.X, 30. Červenec 2014 - 10:28

  Dobrý den,

  skutečně existuje zákonná povinnost umožnit (strpět) poskytovali služeb elektronických komunikací instalaci vedení v domě či na pozemku.

  Informace naleznete např zde:

  http://www.ctu.cz/…unikaci.html

  G.X.

  Vložil lake, 30. Červenec 2014 - 10:20

  Nejste povinni nechat nainstalovat nic. Vlastníci jednotek i SVJ jsou pouze povinni strpět, aby si své telekomunikační zařízení v domě nainstaloval provozovatel tohoto zařízení.

  Soukromoprávní smlouva ohledně umístění cizí věci v domě se uzavírá vždy, neboť to předvídá zákon. Obsahem smlouvy by měly být podmínky přístupu k zařízení, úhrada za spotřebovanou elektrickou energii, atd. Není-li taková smlouva (odmítne-li ji jedna ze stran uzavřít) obrátí se poskytovatel na Stavební úřad – a ten rozhodne ve veřejnoprávním řízení.

  Nesouhlas členů SVJ s umístěním telekomunikačního zařízení je bezvýznamný, jestliže Stavební úřad o věci rozhodne kladně. Veřejnoprávní rozhodnutí Stavebního úřadu bude pak soudně vymahatelné.

  lake

  Vložil 1lenulka, 30. Červenec 2014 - 13:00

  Takže jestli tomu dobře rozumím,my, jako vlastníci nemovitosti musíme strpět, když si třeba osm poskytovatelů internetu usmyslí, že nám prošpikují dům kabely, lištami ap?

  Vložil tristone, 30. Červenec 2014 - 13:38

  Tak to rozhodně není. Poskytovatelé mají právo připojit si klienta, to jim musíte umožnit. Ale není nikde řečeno, že mají nárok si dělat v domě, co se jim zlíbí.

  Jsou i jiné možnosti, než nové kabely. Například bezdrátové připojení. Nemá obvykle ty kvalitativní parametry, ale už je problém toho providera. Může klientům nabízet jen to, co má zajištěné. Jinak by to taky mohl být podvod :)

  Doporučil bych spíš přejít do útoku, než čekat, jak se to vyvine. Tj. rozmyslet si, co je pro Vás akceptovatelné – například bezdrátová anténa na střechu, internet po STA, po telefonní lince a podobně.

  Následně připravit návrh smlouvy s poskytovatelem, kde mu nabídnete akceptovatelné technologické řešení. Akceptovatelné pro Vás, samozřejmě. A dále smlouvu udělat výhodnou pro Vás – ostré podmínky na dodržování, okamžitá výpověď v případě porušení, povinnost mít v domě klienta a tak dále. A také slušné nájemné – ne nesmyslné, ale vysoké, třeba 1.5 násobek obvyklého v dané lokalitě.

  Prostě nastavit drsné, ale stále ještě přijatelné, podmínky. Pokud s nimi nebude souhlasit, může se soudit nebo obrátit na stavební úřad. Ale pokud tam bude sedět někdo alespoň trošku soudný, tak vám proti Vaší vůli dům rozkopat nenechá. Vy jste přece řešení nabídli.

  Vložil P_V (bez ověření), 30. Červenec 2014 - 15:14

  Pošlete ho do háje a začněte ho brát vážně, až to podá k soudu, ČTÚ či jinému orgánu. Což nepodá, je to jen arogantní obchoďák, nic víc.

  Jinak, asi byla chyba, že jste tehdy nevybudovali rozvod do všech bytů, nebo aspoň s odpovídajícím počtem kabelů pro všechny byty. Pak by totiž bylo snažší nové poskytovatele pustit do domu, protože by netahali dalšími trasami kabely vlastní, ale použili by ty nainstalované.

  Vložil 1lenulka, 30. Červenec 2014 - 15:50

  Děkuji za odezvu, ale asi jste si nepřečetl můj původní příspěvek. Internet je v našem domě již nainstalován a doveden až se konečnému uživateli,do každého bytu, vyjma asi tří vlastníků. Takže všichni máme možnost se napojit.Touto trasou již není možné tahat další kabely.Nyní přišel další poskytovatel internetu,jehož arogantní zástupce nám sdělil, že jsme povinni si nechat jejich internet nainstalovat pro celý dům i když by jej používaly dvě nebo tři rodiny.Takže jaké je přijatelné řešení?

  Vložil P_V (bez ověření), 30. Červenec 2014 - 19:52

  Pokud máte kabel vyvedený do každého bytu, tak tedy toho využijte a chtějte po nich, aby využili existující vedení. To je v podstatě ideální stav, několik poskytovatelů v domě a každému do bytu je po hotovém kabelu připojen ten, koho si vybral.

  Jinak je tu stále ta možnost s posláním do háje, když nepřistoupí na Vaše podmínky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".