Hospodaření s penězi z FO předsedou SVJ

Vložil ikenka, 7. Březen 2011 - 9:17 ::

Dobrý den, ve vyúčtování za rok 2009 /dodáno v 4/2010/ se mi nelíbilo, že přeseda + jeden člen výboru podepisovali fa za práce,které byli prý uskutečněny. Jedná se o práce za nové okna, něco na střeše a zednícké práce ve spol. prostorech. Do r.2009 neexistovali zápisy o jednání na schůzi SVJ. Vše se domlouvalo jenom ústně. Okna byly domluveny na 80 tisíc- vyúčtováno 102 tisíc. Zdenické práce předseda nedokázal zdůvodnit atd. Navrhovala jsem zvolení nového předsedy, ale bohužel lidi /většinou důchodci kolem 70–80 let/ se nevyjádřili, na to sázi dosavadní předseda.Zažádala jsem ho dopisem o předložení podrobnějšího vyúčtování faktur,kde bude rozepsáno co za kolik ,ale odmítl. Co dělat? Podle Stanov musíme hradit FO na spol. účet,ale když špatně hospodaří předseda? Můžu penze třeba dávat advokátovi s tím, že když se bude něco v domě dělat zaplatím hotově a a spoň budu mít přehled co se spravovalo? Trestní oznámení na předsedu by byl běh na dlouhou trať. Děkuji Iva

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 9. Březen 2011 - 1:43
  • cit.:„…skládat zálohy na správu do notářské úschovy…

  doporučení: „…Doporučuji začít skládat zálohy…“ vychází asi z toho, že §15/2 ZoVB nevymezuje způsob „…skládání …předem určených finančních prostředků…“?

  Způsob ale může být stanoven Stanovami (příkladně čl.VII/3f,3g zák.371/2004) – doporučení platit „do úschovy“ je pak poněkud problematické. Podívejte se tedy do Vašich Stanov.

  • „notářská úschova“ asi taky nebude „zdarma“

  Jak ale vrátit náklady na „úschovu“? – asi jen rozhodnutím soudu.
  Doporučení „…Doporučuji začít skládat zálohy…“ lze tedy rozumět jako „Jít do soudního sporu“ (pokud se „předseda“ nepředkládající podklady pro hospodaření „nezalekne“ → přejde do protiútoku).

   rivr

  Vložil Anonymousa (bez ověření), 7. Březen 2011 - 9:50

  Špatně nehospodaří předseda, ale vy všichni nejasnými pravidly při správě domu. Na zdenické práce musí existovat faktura, zjistila jste co je na ní napsáno? Bude z vás lepší předseda než je ten současný.

  Vložil ikenka, 7. Březen 2011 - 12:02

  Na fa je napsáno: fakturujeme za zednické práce ve spol. prostorech. A částka.I

  Vložil lake, 7. Březen 2011 - 9:54

  Provedené "zednické práce" a "něco na střeše" lze v domě lehce dohledat a předseda, pokud nemá co skrývat, takovou informaci rád poskytne. Pokud je Vám odmítnuto i nahlížení do dokladů a účetnictví SVJ, jsou tím závažným způsobem omezena Vaše vlastnická práva i práva člena SVJ. Sdělte to předsedovi ústně před svědky, i písemně doporučeně do vlastních rukou a požádejte důrazně o umožnění nahlížet.

  Zjistěte ve stanovách, zda výbor má v této věci určeny nějaké povinnosti (např. poskytovat kopie dokumentů). I kdyby tomu tak nebylo, právo na informace o Vašem majetku Vám nemůže být odňato. Můžete se domáhat tohoto práva na shromáždění tak, že navrhnete, aby shromáždění uložilo výboru (...). To jste učinila, avšak nevím, zda jste to vznesla jako oficiální žádost o zařazení bodu na pořad jednání. V zápisu pak mělo být toto hlasování zachyceno, včetně výsledku.

  Doporučuji začít skládat zálohy na správu do notářské úschovy až do doby, než Vám bude umožněno kontrolovat hospodaření SVJ. Toto rozhodnutí sdělte SVJ prokazatelným způsobem (2x doporučeně do vlastních rukou předsedy SVJ a dalšího člena výboru).

  Trestní oznámení (zpronevěra) Vás nic nestojí, policie se jím bude nějak zabývat. Toť vše.

  lake

  Vložil ikenka, 7. Březen 2011 - 12:03

  Děkuji, budu zatím hradit FO do úschovy u advokáta. I.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 9. Březen 2011 - 8:45

  počítejte s tím, že v soudním sporu s Vámi společenstvo vyhraje minimálně úroky z prodlení za celou dobu, kdy budete ukládat peníze mimo účet společenství a nepovedete při tom soudní spor (sazba ČNB +7% tuším)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".