Hlasování Per Rollam

Vložil Michal35 (bez ověření), 17. Květen 2019 - 18:29 ::

Dobrý den, potřeboval bych odsouhlasit jednu věc, ke kterému je nutné svolání shromáždění. V stanovách nemáme možnost hlasování Per Rollam, ale něco jsem snad četl, že se tohle upravuje v občanském zákoně. Můžete mi to někdo objasnit, děkuji?

  • per rollam

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anon1234_ (bez ověření), 18. Květen 2019 - 19:29

per rollam je možné, pokud svolané shromáždění není způsobilé se usnášet (viz § 1210 odst. 1 NOZ https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…)

§ 1210 (1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž záležitostech mimo zasedání.

k per rollam pak dále § 1210 – 1214 NOZ

Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Květen 2019 - 16:28

Je třeba si tedy stanovy doplnit vč. podmínek jak bude probíhat, oznamování atd.

Vložil asdasd (bez ověření), 19. Květen 2019 - 10:07

Stanovy není potřeba doplňovat, stačí využít textu občanského zákoníku, jak tu píší ostatní. Již se opakovaně řešilo.

Vložil tep (bez ověření), 18. Květen 2019 - 20:53

Do stanov není třeba opisovat paragrafová znění z NOZ – stačí se NOZ řídit v praxi. Pokud se změní NOZ, nemusíte stanovy aktualizovat. §§ NOZ jsou většinou dispozitivní, tak do stanov musíte dát jen to, v čem se budete odchylovat od NOZ.

Vložil Petr32 (bez ověření), 19. Květen 2019 - 7:44

Díky, ale to je jen v případě, když není možné se usnášet nebo to lze i v jiných případech, protože nechceme znova kvůli jedné věci svolávat celou schůzi.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".