Hlasování na shromáždění po x-té

Vložil VojtaS, 25. Říjen 2011 - 8:15 ::

Dobrý den, pročetl jsem v diskusi spoustu příspěvků ohledně hlasování a názory se někdy různí. Platí tedy toto?

1)V případě SJM hlasuje kterýkoliv z manželů (pokud jsou ve shodě). Pokud se nedohodnou, nemohou hlasovat a hlas za BJ se bere jako „Zdržel se“ (nebo jakkoliv jinak, podstatné je, že ho nelze použít jako Hlasoval PRO). V případě účasti pouze jednoho z manželů nemusí mít pro hlasování plnou moc od toho druhého.

2)V případě dvou spoluvlasníků, např. druh+družka (každý vlastní 50% podíl na BJ), hlasuje kterýkoliv ze spoluvlastníků (pokud jsou ve shodě). Nedohodnou-li se, nemohou hlasovat a hlas za BJ se bere jako „Zdržel se“ (nebo jakkoliv jinak, ne PRO). V případě účasti pouze jednoho spoluvlastníka musí mít pro hlasování plnou moc od toho druhého.

3)Pokud v případě SJM se nezúčastní shromáždění ani jeden z manželů a zplnomocní třetí osobu (syn, dcera, kdokoliv jiný), musí být plná moc podepsána oběma manželi (jako důkaz, že nejsou v rozporu pro hlasování u žádného z projednávaných bo­dů).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jardaparda, 26. Říjen 2011 - 19:56
  1. Ano.
  2. Ano.
  3. Podle mě ne, protože je to bod 1), jen v obměně.
  Vložil VojtaS, 27. Říjen 2011 - 6:50

  jardaparda ad 3. – totéž mně napadlo ihned, jakmile jsem dotaz odeslal, psal jsem rychleji než přemýšlel :-)

  Vložil lolek (bez ověření), 26. Říjen 2011 - 12:04
  • cit.„…hlas za BJ se bere jako „Zdržel se“…“
   • správně: klidně můžete mít hlasování pomocí čísel od 1 do X ovšem výsledkem je vždy POUZE PRO nebo PROTI. NIC mezi tím.

  • cit.„…V případě účasti pouze jednoho spoluvlastníka musí mít pro hlasování plnou moc od toho druhého…“
   • já se domnívám, že nikoliv. Vztahy mezi spoluvlastníky v BJ nejsou vztahem dle ZoVB a je pouze na nich jak je řeší. Na shromáždění je vhodnější řešit, než to zda jsou Vlastníci BJ ve shodě spíše to zda nejsou v rozporu – PD-vlastníků může být třeba 10 a Vy těžko budete ověřovat že všech 10 je ve shodě. Naproti tomu stačí aby při vydání více hlasovacích lístků pro jednu BJ byl i jen jeden v rozporu s ostatními – a výsledkem HLASu-BJ je „nikoli-PRO“ (§31/3 ObčZ)

  • cit.„…musí být plná moc podepsána oběma manželi…“
   • já se domnívám, že nikoliv. Každého Vlastníka ať již PD nebo SJM může zastupovat (§31/3 ObčZ) KDOKOLIV se způsobilostí k právním úkonům. Takže asi nelze očekávat, že musí jednu PM podepsat všichni Vlastníci dané BJ.

    Způsob jak to lze také dělat jsem popsal zde. Od hodnocení odhlédněte – hodnocení bez proti-názoru nebo jiného ověřitelného tvrzení je jen výkřikem temnoty a je zcela k ničemu.

  lolek

  Vložil Doručovatel (bez ověření), 26. Říjen 2011 - 20:01

  „Naproti tomu stačí aby při vydání více hlasovacích lístků pro jednu BJ byl i jen jeden v rozporu s ostatními – a výsledkem HLASu-BJ je „nikoli-PRO“ (§31/3 ObčZ)“

  Nelze vydávat více hlasovacích lístků těm, kdo mají podle zákona jeden nedělitelný hlas.

  Pro výsledek „nikoli-PRO“ za jednotku nestačí rozpor jednoho spoluvlastníka jednotky s ostatními. Podstatné je, zda je PRO většina počítaná podle spoluvlastnických podílů.

  Vložil lolek (bez ověření), 27. Říjen 2011 - 2:14
  • cit.„…Nelze vydávat více hlasovacích lístků těm, kdo mají podle zákona jeden nedělitelný hlas…“
   • kdo četl odkaz – ví, že rozlišuji „hlas“ (dle §139/2 ObčZ) a „HLAS“ (dle §11/3 ZoVB).
   • pro naše hlasování vydáváme lístky k „hlasům“ a tyto pak pro přijetí nebo odmítnutí usnesení převedeme na „HLASy“. Podstatné jsou pak pouze HLASy „PRO“
   • tvrdíte li, že hlasovací lístek lze vydat jen k „HLASu“ a nikoli k „hlasu“ – doložte to jinak není o čem… 

  • cit.„…nestačí rozpor jednoho spoluvlastníka jednotky s ostatními…“
   • kterými ostatními ? těmi v rámci BJ nebo SVJ. To „chytře“ neuvádíte.
    • v rámci BJ vám není NIC do toho jak spoluvlastníci nebo jejich zástupci získají „HLAS“.
    • v rámci SVJ záleží na spoluvlastnickém podílu – ale NE podílu každého jednoho spoluvlastníka-BJ ale podílu vlastníka jednotky na SVJ. Spoluvlastníci-BJ mají dle §11/3 ZoVB postavení VJ (jeden „HLAS“) s podílem pro hlasování dle KN za BJ.

   V našem SVJ se Shromáždění hlasuje tímto způsobem. Právní rozbor k tomuto způsobu není ve sporu. Proto ho používáme.

  lolek

  Vložil VojtaS, 27. Říjen 2011 - 7:11

  Kloním se k názoru Doručovatele. ZoVB říká v §11, odst.(3): „Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu (§ 8 odst. 2); spoluvlastníci jednotky mají postavení vlastníka jednotky (jeden hlas).“

  Při hlasování na shromáždění by měli spoluvlastníci BJ dostat pouze jeden hlasovací lístek (Váš HLAS). Hlasování podle Vašich „hlasů“ by si měli spoluvlastníci vyřešit před HLASováním.

  Vložil lolek (bez ověření), 27. Říjen 2011 - 8:43
  • cit.„…Kloním se k názoru Doručovatele…“
   • pokud jste četl pozorně, pak já jsem neuvedl nic jiného. Nikde nezpochybňuji že by síla „HLASu“ neměla být podle spoluvlastnických podílů. Jenom jsem nastínil jak se „HLAS“ získá a kdo jej vlastní a jak se použije při hlasování a že fyzická osoba dle ObčZ disponuje pouze „hlasem“ a teprve při neshodě kohokoli ze skupiny „spoluvlastníků jednotky“ nemůže hlasovat „HLASem“. My jsme to prostě technicky vyřešili za Vlastníky – co dělat pokud se nedohodnou. 

   Jestli Vy nadále budete hlaovací lístky svazovat s „HLASem“ namísto s „hlasem“ je zcela na Vás. Návod funguje, poskytl jsem jej zdarma a na z8kladě našich zkušeností.

  je na Vás zda jej použijete nebo ne. NIKOMU jej nevnucuji. Jen tak z pocitu se k něčemu klonit nevěda proč a neumět si názor obhájit je k ničemu. Kloňte se ke komu chcete.

  lolek

  Vložil Dušan, 27. Říjen 2011 - 12:26

  Rozumím vám Lolku dobře, když by u Vás na shromáždění hlasovali dva podíloví spoluvlastníci s podíly na jednotce 40% (hlasoval by proti) a 60% (hlasoval by pro) tak že HlAS za jejich jednotku nebudete považovat za hlas pro?

  Anebo by ste v tomto případě umožnili hlasovat jenom vlastníkovi s 60% podílem?

  Vložil lolek (bez ověření), 27. Říjen 2011 - 18:28

  pane „Dušane“ a ještě něco k „Lakeovinám“

  • cit.„…má-li sama nadpoloviční spoluvlastnický…“
   • na Shromáždění se možnost „HLASovat“ posuzuje podle ZoVB a nikoli podle ObčZ.

  • cit.„…je-li zmocněna vlastníkem jednotky…“
   • vlastníkem jednotky může být dle ObčZ více spoluvlastníků tzv. PD-vlastníků nebo SJM-vlastníků. Zmocnit svého separátního zástupce (vybaven0ho PM) může kterýkoli z nich a instrukce mohou mít pro různá hlasování neshodná. TO NA SHROMÁŽDĚNÍ víme a proto neřešíme zda se shodnou dohadováním ale stanovenou technikálií

  • cit.„…je-li zmocněna spoluvlastníky jednotky v takovém počtu…“
   • to je podle mne výmysl a z ničeho to neplyne. Bude li PD-vlastníků 10 tak možná u „tvrdičů opaku“ budou kontrolovat zda jich dost podle §139/2 ObčZ. My použijeme popsaný postup neboť je nesporný. Technicky i právně.

  • cit.„…lolek se usilovně snažil celou věc zamotat…“
   • já nikomu své „teorie“ nevnucuji. Ale jen „něčí tvrzení“, že něco nějak není, neznamená,
    že je to pravdivější, než to co je tvrzením popíráno.

    Když já (Lolek) něco rozporuji, pak v kontrastu s fakty nebo odkazy nebo judikáty někde
    zguglenými, které by rozporovaný postup „rozcupovaly“.

   Nyní máte BOHUŽEL jen bez důkazu k vlastní úvaze zda tvrzený „opak“ je pravdou či nikoliv.

  lolek

  Vložil lake, 27. Říjen 2011 - 22:55

  Lolek napsal: "na Shromáždění se možnost „HLASovat“ posuzuje podle ZoVB a nikoli podle ObčZ."
  Lolek se plete. Oprávnění konkrétní osoby hlasovat na shromáždění "za jednotku" se posuzuje jedině podle Občanského zákoníku, viz § 3 odst. 1 ZoVB. Hlasuje se pak samozřejmě podle ZoVB.

  Lolek napsal: "vlastníkem jednotky může být dle ObčZ více spoluvlastníků tzv. PD-vlastníků nebo SJM-vlastníků. Zmocnit svého separátního zástupce (...) může kterýkoli z nich "
  To je další lolkův nesmysl. Menšinový spoluvlastník nemůže NIKDY právoplatně zmocnit jiného, aby hlasoval na shromáždění SVJ jeho jménem, neboť on sám hlasovací právo nemá. Přenést na jiného nelze více práv, než má dotyčná osoba sama.

  Lolek napsal: "Vyloučíme ho. ... „vyloučení“ znamená, že pro konkrétní hlasování se automaticky sníží o % BJ kterou představují tito PD-vlastníci – %-usnášeníschopnosti. Je to jako by nebyli vůbec přítomni (ani jeden z nich)"
  To je opět další nesmysl. Takový vlastník jednotky nepochybně je na shromáždění přítomen, nelze jej tedy odnikud vylučovat a vyhánět; pro účely usnášeníschopnosti shromáždění musí být veden mezi přítomnými. Pokud spoluvlastníci této jednotky nejsou schopni vyjádřit jednotně platný hlas, je vlastník přítomen, avšak vykáže se jako "nikoliv-pro".

  Čím více podrobností lolek uvádí, tím více mate tazatele.

  lake

  Vložil jardaparda, 28. Říjen 2011 - 12:05

  … což by mohlo být „vtipné“ za situace svolání shromáždění pouze třeba na (do)volbu výboru. Toto by sice bylo třeba těsně usnášeníschopné, ale usnést by se zdánlivě se stejným kvórem ohledně voleb mohlo tak jedině na tom, že se půjde zase domů :-)

  Vložil lolek (bez ověření), 27. Říjen 2011 - 16:54
  • cit.„…HlAS za jejich jednotku nebudete považovat za hlas pro…“
   • ne vyloučíme ho. Tito PD-vlastníci nedisponují „HLASem“ protože jejich „hlasy“ nebyly v okamžiku hlasování ve shodě (a jak jsem napsal nekontrolujeme shodu ale rozpor !!). Je zcela na nich zda budou hlasovat ve shodě nebo nikoliv.

   • „vyloučení“ znamená, že pro konkrétní hlasování se automaticky sníží o % BJ kterou představují tito PD-vlastníci – %-usnášeníschopnosti. Je to jako by nebyli vůbec přítomni (ani jeden z nich)

  lolek

  Vložil lake, 27. Říjen 2011 - 12:42

  Pane Dušane, jen klid. Pan lolek se usilovně snažil celou věc zamotat a jak vidno, povedlo se.

  Dva podíloví spoluvlastníci jednotky nemohou na shromáždění NIKDY hlasovat odděleně. Na shromáždění vždy hlasuje vlastník jednotky jediným hlasem. Osoba přítomná na shromáždění prokazatelně reprezentuje vlastníka jednotky pouze tehdy

  • má-li sama nadpoloviční spoluvlastnický podíl na jednotce,
  • je-li zmocněna vlastníkem jednotky,
  • je-li zmocněna spoluvlastníky jednotky v takovém počtu, že reprezentuje vůli většiny spoluvlastníků jednotky, počítáno podle jejich spoluvlastnického podílu,
  • jde-li o jednoho z manželů, kteří mají jednotku v SJM.

  lake

  Vložil VojtaS, 27. Říjen 2011 - 10:13

  Pro lolek: použil jsem asi nevýstižné spojení „kloním se k názoru“. Opravuji na „souhlasím s názorem Doručovatele“.

  cit.:„Jen tak z pocitu se k něčemu klonit nevěda proč a neumět si názor obhájit…“ Zastávat a obhajovat názor na základě citace zákona je nepostačující?

  Je to diskusní portál. Spousta lidí se tu ptá na věci, které jim nejsou jasné. Občas dostanou odpovědi, které si odporují nebo vyjadřují jiný názor, ale jejich pisatelé si za nimi skálopevně stojí. Pak se tazatel musí rozhodnout, ke kterému názoru se „přikloní“, nebo je všechny odmítne.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".