Hlasování mimo zasedání

Vložil DanaH, 16. Září 2021 - 9:17 ::

Přeji všem hezký den a prosím vás o váš názor k níže zaslanému tématu?

Má vlastník právo vyžadovat kompletní zápis z „Hlasování mimo zasedání“ včetně všech odkazovaných příloh a výsledků jednotlivých hlasování – (oznámení o Hlasování mimo zasedání bylo zasláno e-mailem s přílohami, a předpokládám, že kdo neměl e-mail, tak obdržel vše přes poštovní schránku).

  • Hlasování se o účetní závěrce za r. 2020 (Příloha 2) – tedy bez vznášení dotazů
  • Schválení rozpočtu za r. 2021 (Příloha 3) – tedy bez vznášení dotazů
  • Schválení Změny Stanov, čl..... (příloha 4) – bez možnosti podat případně pozměňovací návrh.

Do které doby musí být doručeny výsledky Hlasování mimo zasedání? (Ukončeno 14.7.2021 a zasláno po urgenci až 14.9.2021, zápis podepsán 26.8.2021 – ve stanovách termín není určen).

Hlasování nebylo prováděno přes aplikaci web on-line hlasování, ale v písemné formě případně přes email a bylo prováděno v době, kdy již bylo možné svolat shromáždění vlastníků.

Na požadavek o zaslání kompletního zápisu bylo sděleno že: Na konci Oznámení je napsané, že se všemi přílohami (které jsou totožné s těmi, které jste již obdržela pro hlasování ve Výzvě, tj. účetní závěrka, rozpočet a návrh na změnu stanov) a hlasováním je možné se seznámit u nás, tj. pro Vás konkrétně na pobočce v ...... –

V dokumentu je napsáno: Přijatá usnesení vč. všech příloh společně s výsledky hlasování budou založena u statutárního orgánu a členům společenství budou přístupná k nahlédnutí do 30.9.2021.

Pokud tedy proběhlo hlasování mimo zasedání, neměly by vlastníci obdržet kompletní zápis a jenom celkový výsledek hlasování? Návrh hlasování předkládal předseda SVJ, který je současně i správcem SVJ.

Ptám se proto, že v jiném SVJ, kde již proběhla hlasování mimo zasedání bylo vše zaslán e-mailem (zápisy včetně všech příloh) a současně zveřejněno i na webu SVJ.

děkuji předem za vaši odpověď.

  • shromáždění
  • per rollam

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil jacin (bez ověření), 20. Září 2021 - 18:44

A nestačí Vám požádat o nahlédnutí a učinit si foto?

Vložil Justitianus, 16. Září 2021 - 17:04
  • Dano, ptáte se: „Má vlastník právo vyžadovat kompletní zápis z „Hlasování mimo zasedání“ včetně všech odkazovaných příloh a výsledků jednotlivých hlasování [?]“

Máte samozřejmě právo vyžadovat cokoliv chcete, a to po komkoliv. Možná že nedostanete vůbec NIC. Neexistuje totiž zákonná povinnost tisknout extra pro Vás nějaké papíry, ani povinnost posílat Vám elektronické dokumenty emailem.

Pokud se Vám nelíbí způsob jak výbor pracuje, navrhněte změnu stanov a do nich si schvalte podrobnosti a termíny – konkrétně které písemnosti je výbor povinen poslat/předat členům a do kdy tak má učinit. Stanovy budou závazné pro členy i pro statutáry.

§ 158a
(1) Právnická osoba uchovává po celou dobu své existence zápisy z jednání nejvyššího orgánu i s přílohami.
(2) Rozhoduje-li orgán podle odstavce 1 mimo zasedání v písemné formě, uchovává právnická osoba i všechny dokumenty související s takovým rozhodováním.
§ 254
(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.
(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.
§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Justitianus

Vložil DanaH, 19. Září 2021 - 19:34

Vážený pan Justitianusi,

děkuji vám za bleskové a vyčerpávající odpověď, včetně návodu. Také jsem si uvědomila, že můj dotaz byl nepřesný, místo slova „právo vyžadovat kompletní zápis …“ mělo být právo obdržet.....

Ještě jednou děkuji za váš čas a přeji hezký den. Dana

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".