hlasování

Vložil Vit Olmer, 1. Leden 2013 - 15:10 ::

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o radu. V minulém roce jsme si 76% členů společenství podle spoluvlastnických podílů odsouhlasili, že se v příštím roce provede kompletní revitalizace bytového domu. Členové společenství měli možnost sehnat dodavatele na základě dodané Projektové dokumentace a Výkazu výměru. Celkem se sešlo cca 30 cenových nabídek. Zvolila se komise, která vybrala z celkových 30 nabídek 6 cenových nabídek. Ty splňovaly podmínky a patřily mezi nejlevnější. Na následující schůzi společenství se vybral pro nás nejideálnější dodavatel a do zálohy ještě jeden. Došlo k hlasování, všichni účastnění to odsouhlasili a členové výboru tak ukončili úspěšně výběrové řízení. Problém je však v tom, že všichni účastněni dali dohromady včetně plných mocí jen 69% spoluvlastnických podílů. To zřejmě oponuje Stanovám společenství vlastníku jednotek, kde je jasně psáno, že musí být souhlas nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství. Proto Vás žádám o radu, je toto hlasování vůbec platné?

Děkuji za odpověď

S pozdravem Olmer

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Procházka Jaroslav 1f3f8c (bez ověření), 27. Říjen 2019 - 14:56

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil lake, 1. Leden 2013 - 15:45

  Napřed citujte příslušnou část vašich stanov.
  lake

  P.S. Dávejte laskavě příspěvkům srozumitelné a jedinečné názvy. Jedno „Hlasování“ tu už dnes máme.

  Vložil Vit Olmer, 3. Leden 2013 - 7:01

  Článek 4. Podstatné změny společných části domu. Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby, pokud není dále uvedeno jinak.Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných části domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny všech členů společenství.

  Děkuji za odpověď Olmer

  Vložil lake, 3. Leden 2013 - 8:31

  Pane Olmere, děkuji za upřesnění. Můžete-li prokázat souhlas vlastníků, kteří mají 76% podílů, s rekonstrukcí, pak tedy požadovaného souhlasu bylo dosaženo na samém počátku akce v r. 2012.

  Nevím co Vás vede k přesvědčení, že o výběru dodavatele a dalších detailech akce by měl rozhodovat někdo jiný než statutární orgán společenství – to jest výbor, nebo pověřený vlastník. Možná si výběr dodavatele vyhradilo shromáždění svým usnesením, ale nezmiňujete se o tom. V části stanov, které jste citoval, taková výjimka ze zákona uvedena není.

  Také nevím, co Vás vede k přesvědčení, že o běžných záležitostech by shromáždění mělo hlasovat nějak jinak než nadpoloviční většinou přítomných podle § 11 odst. 2 ZoVB. V části stanov, které jste citoval, taková výjimka uvedena není.

  lake

  Vložil puškin (bez ověření), 6. Leden 2013 - 11:29

  Revitalizace domu není záležitost stokorun, ale statisíců. A výbor vykonává přání vlastníků jednotek – tady přání o investování statisíců. Proto by mělo být takové přání velmi přesně definováno, definice dobře zdokumentována. Změnil-li se počet souhlasících vlastníků, výbor se tím má řídit, vždyť jde o investování jejich (VJ) peněz v jejich (VJ) prospěch, a ne jim navzdory! třeba ve prospěch někoho či něčeho jiného. Byť se to stává národním folklórem. Výbor by mělo zajímat, proč někteří vlastníci změnili názor.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".