Hlas majitele 3 bytů

Vložil Anonymous, 1. Březen 2010 - 15:42 ::

Jak hlasuje majitel více bytových jednotek v SVJ v případech, kdy je nutný souhlas tříčtvrtinové většiny všech členů SVJ? Počítá se jeho hlas pouze jednou nebo třikrát, když vlastní už tři bytové jednotky? Celkem je u nás 10 bytových jednotek a 8 vlastníků. Děkuje Evelína K.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil MR (bez ověření), 15. Duben 2010 - 14:30

  Dobrý den, prosím o informaci, jakým způsobem lze zákonnou cestou dosáhnout na splnění podmínky uložené dle § 11 odst. 5 Zákona o vlastnictví bytů:

  „jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.“

  pro rekonstrukci (v našem případě zateplení), když na shromáždění maximální účast přes veškeré urgence na vlastníky byla 60%. Náš bytový dům čítá přes 80 byt. jednotek.

  Předem děkuji

  MR

  Vložil lake, 15. Duben 2010 - 18:47

  Není nic jednoduššího. Vytisknete a rozdáte vlastníkům formuláře plné moci k zastupování na schůzi shromáždění. Pokud nejsou schopni ani udělit někomu plnou moc, smiřte se s tím, že zateplení nechtějí.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 15. Duben 2010 - 14:46

  Jakmile je účast na shromáždění nad 50%, je usnášeníschopné a může tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů schválit změnu stanov v tom smyslu, že hlasování o věcech vyžadujících 100% nebo 75% hlasů všech vlastníků je možno provádět mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. Pak už stačí jen oběhnout nebo obeslat nepřítomné vlastníky.

  Vložil vbj-beroun, 1. Březen 2010 - 16:25

  Dobrý den, podívejte se na výpis z katastru tam máte podíly k hlasování. Odkaz: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/…rBudovu.aspx?… Hlasuje se podle těchto podílů.

  S pozdravem PT

  Vložil Evelína K. (bez ověření), 1. Březen 2010 - 19:24

  Děkuji,tam jsou uvedeny údaje k hlasování dle velikosti spoluvlastnických podílů. Pro modernizace, rekonstrukce a opravy platí schvalování nejméně tříčtvrtinovou většinou všech členů společenství. A tady není jasné, zda má daný vlastník stejně jako ostatní pouze po jednom hlase, nebo tři – když vlastní tři bytové jednotky. Díky Evelína K.

  Vložil Petr, 2. Březen 2010 - 14:46

  Pokud by to bylo dle počtu bytů, tak vlastník 3 byty celkem 75m2 by měl větší hlas než byt 80m2. Divné, ne ? Něco hlasovat dle m2, něco dle počtu jednotek ?

  Vložil lake, 1. Březen 2010 - 20:24

  Evelíno K.,

  Podle § 11 odst. 5 Zákona o vlastnictví bytů "jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek."

  Vezmeme-li to gramaticky, ZoVB jednoznačně hovoří o většině vlastníků (tedy počet kusů). Avšak existuje i jiný (opravný) výklad zákona v tom smyslu, že zákonodárce se snad spletl a měl ve skutečnosti na mysli souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů (počítáno podle spoluvlastnických podílů).

  K výkladu zákona proti jeho znění jsem zatím neslyšel průkazné argumenty. Slabinou "opravné" teorie je, že zákonodárce měl možnost lehce napravit svůj omyl(?) při novelách ZoVB 171/2005 Sb., 179/2005 Sb., 296/2007 Sb. a 345/2009 Sb., avšak neučinil tak. Na řešení, který z obou výkladů je správný, si budeme muset počkat na nějaké soudní rozhodnutí.

  Váš dotaz ale směřoval ke způsobu počítání "kusů" v souladu s gramatickým výkladem zákona.
  Podle § 3 odst. 1 ZoVB "... práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen "vlastník jednotky") upravuje občanský zákoník."
  ZoVB zde zavádí legislativní zkratku "vlastník jednotky" (v množném čísle "vlastníci jednotek".
  Z toho mi vychází, že vlastníkem jednotky pro účely hlasování podle § 11 odst. 5 ZoVB je každý člen společenství tolikrát, kolik jednotek má. Vlastní-li např. tři jednotky, je třikrát "vlastník jednotky".

  lake

  Vložil Evelína K. (bez ověření), 1. Březen 2010 - 20:30

  Hezký večer, myslím, že je vše tak, jak píšete. Hloupé je, že výklad zákona opravdu není jednoznačný.Nevíte, jak toto bude třeba řešit nový zákon? Děkuje Evelína K.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 1. Březen 2010 - 20:26

  Důležitá je i praktická stránka věci když odhlédneme od hledání pravdy v zákoně. A PRAKTICKY po vás jak na stavebním úřadě tak v bance budou chtít hlasy sečtené dle podílů.

  P.L.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 1. Březen 2010 - 19:36

  Každé hlasování je na základě spoluvlastnických podílů.

  P.L.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".