Vložil PeDuPles (bez ověření), 15. Duben 2010 - 14:46

Jakmile je účast na shromáždění nad 50%, je usnášeníschopné a může tříčtvrtinovou většinou přítomných hlasů schválit změnu stanov v tom smyslu, že hlasování o věcech vyžadujících 100% nebo 75% hlasů všech vlastníků je možno provádět mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. Pak už stačí jen oběhnout nebo obeslat nepřítomné vlastníky.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.