Vložil lake, 1. Březen 2010 - 20:24

Evelíno K.,

Podle § 11 odst. 5 Zákona o vlastnictví bytů "jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek."

Vezmeme-li to gramaticky, ZoVB jednoznačně hovoří o většině vlastníků (tedy počet kusů). Avšak existuje i jiný (opravný) výklad zákona v tom smyslu, že zákonodárce se snad spletl a měl ve skutečnosti na mysli souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů (počítáno podle spoluvlastnických podílů).

K výkladu zákona proti jeho znění jsem zatím neslyšel průkazné argumenty. Slabinou "opravné" teorie je, že zákonodárce měl možnost lehce napravit svůj omyl(?) při novelách ZoVB 171/2005 Sb., 179/2005 Sb., 296/2007 Sb. a 345/2009 Sb., avšak neučinil tak. Na řešení, který z obou výkladů je správný, si budeme muset počkat na nějaké soudní rozhodnutí.

Váš dotaz ale směřoval ke způsobu počítání "kusů" v souladu s gramatickým výkladem zákona.
Podle § 3 odst. 1 ZoVB "... práva a povinnosti spoluvlastníků domu a vlastníků jednotek (dále jen "vlastník jednotky") upravuje občanský zákoník."
ZoVB zde zavádí legislativní zkratku "vlastník jednotky" (v množném čísle "vlastníci jednotek".
Z toho mi vychází, že vlastníkem jednotky pro účely hlasování podle § 11 odst. 5 ZoVB je každý člen společenství tolikrát, kolik jednotek má. Vlastní-li např. tři jednotky, je třikrát "vlastník jednotky".

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.