GDPR - informační memorandum

Vložil rexmond, 1. Květen 2018 - 9:39 ::

Dobrý den všem diskutujícím na téma GDPR, zejmena pak panu Pavlovi.

Touto cestou jsem se Vás chtěl zeptat, jestli ve vašem SVJ/BD plánujete vytvorit GDPR informační memorandum nebo jiný název → poučení o zpracování osobních údajů. V praxi je to jednoduchý dokument o tom jaké osobní údaje se zpracovávají, komu se poskytují apod. Některé instituce např. banky/pojištovny vydávají informační memoranda, ve který jednostraně uvedenou jako to dělají, jaké údaje shromažďují + uvedou seznam firem, s kterými sdílejí osobní informace. Výhodou tohoto dokumetu je, že nevyžaduje souhlas a lze jednostranně měnit.

Z celkové diskuze o GDPR jsem nabyl dojmu, že nepalčivějším údajem je rodné číslo, kde je nutný souhlas. Ostatní údaje ve vztahu k vlastníkům/ná­jemcům jako jsou: jmeno, přímení, doručovací + trvalá adresa, email, mobil, platební morálka (získáno z účetnictví), číslo peněžnho účtu lze schovat pod oprávněný zájem.

Výměna informaci v případě SVJ/BD lze omezit na sprácovskou firmu, odečty tepla/vody (pokud je objednáno externě)a na agendu zaměstnanců SVJ/BD, vše za předpokladu, že se jedná o „malé“ SVJ/BD.

Osobní údaje dodavatelů jsou zpracovány vždy jako oprávněný zájem, které potřebuji k plnění mé zákonné povinnosti, tj. plnění smlouvy.

Otázky na závěr:

 1. Lze dle vás vytvořit GDPR – informační memorandum a nežádat souhlasy se zpracováním osobních údajů? A záveň mít interní/externi dokument vůči „rejpalům“?
 2. Je výčet os. údajů ve vztahu k vlastníkům/ná­jemcům dle vás úplný? Jestli není, tak prosím o doplňte chybějících údajů.

Děkuji rex

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 1. Květen 2018 - 16:09

  R:Touto cestou jsem se Vás chtěl zeptat, jestli ve vašem SVJ/BD plánujete vytvorit GDPR informační memorandum nebo jiný název → poučení o zpracování osobních údajů. V praxi je to jednoduchý dokument o tom jaké osobní údaje se zpracovávají, komu se poskytují apod.

  P:Vycházím z toho, že Informačním memorandem nazýváte Informaci podle čl. 13 GDPR. Taková Informace by rozhodně měla být sestavena. Co se týká jednoduchosti, tak jsem viděl dokument o 1 str. i 4 str.

  R:Některé instituce např. banky/pojištovny vydávají informační memoranda, ve který jednostraně uvedenou jako to dělají, jaké údaje shromažďují + uvedou seznam firem, s kterými sdílejí osobní informace. Výhodou tohoto dokumentu je, že nevyžaduje souhlas a lze jednostranně měnit.

  P:Osoby, se kterými banky „sdílejí osobní informace“ by neměly být osoby, které Vás pak budou obtěžovat reklamou.

  R:Z celkové diskuze o GDPR jsem nabyl dojmu, že nepalčivějším údajem je rodné číslo, kde je nutný souhlas.

  P:Jak jsem uváděl, já nemám potřebu mít něčí r.č. získané na základě jeho souhlasu:

  http://www.portalsvj.cz/…pohledu-gdpr

  R:Ostatní údaje ve vztahu k vlastníkům/ná­jemcům jako jsou: jmeno, přímení, doručovací + trvalá adresa, email, mobil, platební morálka (získáno z účetnictví), číslo peněžnho účtu lze schovat pod oprávněný zájem.

  P:Můj názor na zákonnost zpracování je, že zpracování drtivé většiny OÚ spadá pod čl.6/1/c. Viz katalog OÚ

  R:Výměna informaci v případě SVJ/BD lze omezit na sprácovskou firmu, odečty tepla/vody (pokud je objednáno externě) a na agendu zaměstnanců SVJ/BD, vše za předpokladu, že se jedná o „malé“ SVJ/BD.

  P:Situace v malém i velkém SVJ je z hlediska GDPR obdobná až totožná.

  R:Osobní údaje dodavatelů jsou zpracovány vždy jako oprávněný zájem, které potřebuji k plnění mé zákonné povinnosti, tj. plnění smlouvy.

  P:Oprávněný zájem je čl. 6/1/f, plnění zákonné povinnosti je čl. 6/1/c, plnění smlouvy je čl. 6/1/b GDPR.

  R:Otázky na závěr:

  Lze dle vás vytvořit GDPR – informační memorandum a nežádat souhlasy se zpracováním osobních údajů? A zároveň mít interní/externi dokument vůči „rejpalům“?

  P:K vytvoření Informace podle čl. 13 žádný souhlas nepotřebujete. Je to Vaše povinnost. Netuším proč bych vytvářel ještě nějakou jinou Informaci podle čl. 13.

  R:Je výčet os. údajů ve vztahu k vlastníkům/ná­jemcům dle vás úplný? Jestli není, tak prosím o doplňte chybějících údajů.

  P:Svou představu o OÚ v SVJ jsem uvedl na

  http://www.portalsvj.cz/…-udaju-v-svj

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".