GDPR a povinnost SVJ vést seznam nájemců

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2019 - 23:47 ::

Ve vláknu:

http://www.portalsvj.cz/…/informace-0#…

pan Dudekk uvádí, že SVJ nemusí vést seznam nájemců. Dále uvádí, že ke zpracování adresy nájemce musí nájemce udělit souhlas.

Mám jiný názor.

D:Někteří zde dovozují, že pokud má SVJ sdělit i adresy nájemců, tak musí vést i seznam nájemců. Ale zákon takovou povinnost neukládá, na rozdíl od seznamu členů SVJ. Už to zde bylo i doloženo, jaké má vlastník povinnosti, hlásit adresy a kontakty na nájemce to však není.

P:Oznámit jméno a adresu nájemce osobě odpovědné za správu domu ukládá výslovně vlastníkovi jednotky § 1177/2 NOZ.

Aby SVJ mohlo splnit svou povinnost podle § 1178 NOZ musí jméno a adresu nájemce evidovat. To již není v NOZ výslovně uvedeno, ale jinou možnost nevidím. Ostatně připouští to i pan Dudekk v poslední větě svého příspěvku.

D:Soud k tomu jistě může dojít na základě požadavku sdělení adres nájemců, pokud o to člen SVJ požádá (§ 1178 o.z.). Takové závěry dovozují i někteří zde píšící.

P:Pokud by snad SVJ nevedlo seznamy nájemců, tak by mělo u soudu prohrát a SVJ by potom platilo soudní náklady. Žádný rozumný výbor/předseda nebude podstupovat riziko jasné prohry u soudu.

D:Taková povinnost musí být založena ve stanovách a musí k tomu být souhlas nájemce.

P:Samozřejmě povinnost vést seznam nájemců nemusí být ve stanovách protože jinak SVJ nezajistí svou povinnost podle § 1178 NOZ.

Samozřejmě nájemce nemusí dávat svůj souhlas, protože zákonný důvod ke zpracování jména a adresy je podle čl. 6/1/c GDPR.

Naopak, pokud by SVJ chtělo souhlas nájemce podle čl. 6/1/a GDPR, ač mu svědčí jiný titul zákonnosti zpracování, porušilo by samotné GDPR. Viz např.:

http://www.portalsvj.cz/…ani-souhlasu

D:K plnění zákonných povinností SVJ seznam nájemců nepotřebuje, nevidím tedy žádné zákonné oprávnění SVJ vést seznam nájemců SVJ a tím bez souhlasu nájemců.

P:SVJ má zákonnou povinnost poskytnout jméno a adresu nájemce členovi SVJ na vyžádání podle § 1178 NOZ, proto potřebuje seznam nájemců.

A protože má tuto povinnost, nepotřebuje souhlas nájemce. Naopak vyžadováním souhlasu by porušilo GDPR.

D:SVJ tedy sdělí adresy nájemců dle § 1178 o.z., ale jen v případě, že je má k dispozici (legálně).

P:Tady se ztrácím. Nejdříve podle pana Dudkka SVJ nemá zákonnou povinnost vést seznamy nájemců a pak bude sdělovat adresy nájemců.

Celý příspěvek pana Dudkka asi nebyl míněn vážně. Ale protože by ho vážně někdo mohl brát, tak jsem reagoval.

A na závěr:

http://www.portalsvj.cz/…dpr-pravnici#…

Hezký den a hezké Vánoce!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 30. Prosinec 2019 - 21:04

  Vážený Pavle, ve svém příspěvku jsem reagoval na § 1178, kde ta povinnost zakotvena není. Právě tímto § někteří argumentovali.

  Jiná věc je § 1177. Tolik pro úplnost.

  Vložil § 1177 odst. 2 občanského zákoníku (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 18:15

  Prosím o upřesnění povinnosti mě jako vlastnici bytu uložené v § 1177 odst. 2 občanského zákoníku:

  A. Jako vlastnice bytu v bytě bydlím společně s dalšími dvěma (sedmi) osobami. Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  B. V mém bytě bydlí dvě (sedm) členů mé domácnosti, sama v bytě nebydlím. Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  C. V mém bytě bydlí dvě (sedm) osob, nejde o členy mé domácnosti, sama v bytě nebydlím, nic mi nehradí (náklady hradím, jedná se o mou dobročinnost). Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  D. Byt spravuje profesionál zabývající se správou bytů, který byt dle svého uvážení krátkodobě i dlouhodobě pronajímá. V bytě nebydlím. Jména ani adresy osob obývajících byt neznám. Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  E. Byt spravuje profesionál zabývající se správou bytů, který byt dle svého uvážení krátkodobě i dlouhodobě pronajímá. Užívám část bytu. Jména ani adresy osob obývajících další místnosti neznám (byt má více koupelen a více vstupů). Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  F. Byt je pronajat, nájemce byt podnajímá. Jména ani adresy osob obývajících byt neznám. Jsem povinna osobě odpověděné za správu domu oznámit jejich jména a adresu?

  H. Další možnosti vymyslí laskavý čtenář.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 15:15

  Oznamovací povinnost sdělit jméno a adresu nájemce dle § 1177 odst.2 NOZ, se týká jen a pouze rozúčtování služeb. A to jen ve SVJ, kde se rozúčtování služeb provádí dle počtu osob.

  Vložil syz (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 16:10

  SVj nerozúčtovává služby nájemníkům vlastníka, protže s nimi není v žádném vztahu.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 16:54

  SVJ samozřejmě rozúčtovává služby vlastníkovi, dle počtu osob (někde). Těmi osobami (počet) jsou i nájemci.

  Vložil syz (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 18:32

  Anynomous, ty jsi hlava. Já jsem napsal něco jiného? SVJ vyúčtovává služby vlastníkovi. Např. u nás to nebude podle počtu osoba, my počet osob nepoužíváme. Tak nepiš,že se vyúčtuje podle počtu osob. Vyúčtovává pouze vlastníkovi, nikomu jinému a to podle schválených kriterii. Svj nevyúčtovává služby nájemníkům vlastníka. Už jsi to pochopil? Ne? Tak tedy ne, co se dá dělat.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 22:45

  Anynomous napsal:

  „Oznamovací povinnost sdělit jméno a adresu nájemce dle § 1177 odst.2 NOZ, se týká jen a pouze rozúčtování služeb. A to jen ve SVJ, kde se rozúčtování služeb provádí dle počtu osob.“

  § 1177 NOZ
  (2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

  K čemu je osobě odpovědné za správu domu údaj o počtu osob, které mají v bytě domácnost? K rozúčtování služeb a …?
  A související dotaz, jaká je sankce za nedodržení § 1177 odst.2 NOZ?


  syz reagoval:

  „SVj nerozúčtovává služby nájemníkům vlastníka, protže s nimi není v žádném vztahu.“

  Citujte, kde Anynomous napsal, že „SVj rozúčtovává služby nájemníkům vlastníka“.


  Anynomous reagoval:

  „SVJ samozřejmě rozúčtovává služby vlastníkovi, dle počtu osob (někde). Těmi osobami (počet) jsou i nájemci.“


  syz reagoval:

  „Anynomous, ty jsi hlava. Já jsem napsal něco jiného? SVJ vyúčtovává služby vlastníkovi. Např. u nás to nebude podle počtu osoba, my počet osob nepoužíváme. Tak nepiš,že se vyúčtuje podle počtu osob. Vyúčtovává pouze vlastníkovi, nikomu jinému a to podle schválených kriterii. Svj nevyúčtovává služby nájemníkům vlastníka. Už jsi to pochopil? Ne? Tak tedy ne, co se dá dělat.“

  syz cituj, kde Anynomous napsal, že „se vyúčtuje podle počtu osob“ ve všech SVJ.
  syz cituj, kde Anynomous napsal, že „Svj vyúčtovává služby nájemníkům vlastníka.“

  Vložil Pavel, 22. Prosinec 2019 - 15:41

  Anonymous,

  nemáte pravdu hned z několika důvodů:

  1)§ 1177/2 NOZ nic takového nestanoví, vztahuje se na všechny nájemce bez ohledu, zda se služby rozúčtovávají podle rozhodných osob nebo nikoliv

  2)§ 1177/2 NOZ požaduje jméno a adresu nájemce a počet osob

  3)§ 1177/2 NOZ pracuje se 3 měsíci v kalendářním roce

  4)§ 2/g/1 zákona č. 67/2013 Sb. pracuje se 2 měsíci v průběhu zúčtovacího období

  5)§ 2/g/1 požaduje pouze počet rozhodných osob nikoliv jejich jména a adresy

  Závěr: NOZ a zákon č. 67/2013 Sb. požaduje rozdílné informace o rozdílných množinách osob.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anynomous (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 16:51

  Dobře, ale jaká je tedy sankce za nedodržení § 1177 odst.2 NOZ?

  Vložil Pavel, 23. Prosinec 2019 - 0:00

  Anynomous,

  jak jsem již uváděl, NOZ a zákon o službách jsou spolu nesouvisející předpisy, které řeší jiné množiny osob a jiné údaje.

  Stejně tak je tomu u sankcí. ZoSl je obsahuje, NOZ nikoliv.

  Je to výsledek chaotického legislativního procesu, kdy část bytového spoluvlastnictví byla narvána bez vazeb do NOZ na poslední chvíli, i když byl připraven samostatný zákon o bytovém spoluvlastnictví.

  NOZ se moc nepovedl a nejhorší částí je bytové spoluvlastnictví. SVJ nemají ani vlastní výslovný přechoďák, nejsou definice. Za to SVJ mají svoje speciality jako je „důležitý důvod“ a „přehlasovaný vlastník“. Okolní státy mají pro tuto problematiku vlastní zákony, v ČR je problematika bytového spoluvlastnictví obsažena v obecném soukromoprávním kodexu a proto jen obecně.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anynomous (bez ověření), 23. Prosinec 2019 - 13:07

  Děkuji za odpověď. Jeden by si pomyslel, že k soužití ve SVJ postačí slušnost a selský rozum, ale opak je pravdou a proto jsou srozumitelné zákony velmi potřebné. Snad budou novely řešit praxi ve SVJ.

  Vložil anonymoussa (bez ověření), 22. Prosinec 2019 - 10:21

  Myšlenkové výtrusy nicku Dudekk jsou hodny samotného Řeporyjce!!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".