Formulář příloha č.2 nařízení vlády č.263/2022

Vložil Eveline, 10. Září 2022 - 19:16 ::

Dobrý den, můj dotaz se vztahuje k novému nařízení vlády č.263/2022. V bytovém domě společenství vlastníků je celkem 75 bytových jednotek a z toho je 25 bytových jednotek odpojeno od společného vytápění kotelnou domu, protože mají svůj vlastní plynový kotlík v bytě. Domovní kotelna tedy vytápí pouze 50 bytových jednotek. Jaký počet bytů má SVJ uvést do přílohy č.2 k nařízení vlády 263/2022 v části : Počet bytových jednotek (bytů) v domě s byty určených k bydlení ? Děkuji za názor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 11. Září 2022 - 9:09

  Eveline, definice předávaných údajů je v § 12 vyhlášky. Stačí umět číst.

  § 12 Termíny, rozsah a způsob předávání údajů mezi účastníky trhu

  (1) Zákazník v domě s byty předá do 30. listopadu 2022 provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno jeho odběrné zařízení, úplné a pravdivé údaje o počtu bytů, pro které zákazník v domě s byty odebírá elektřinu nebo plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb nebo dodavatel tepelné energie. Rozsah předávaných údajů a vzor formuláře pro předání údajů stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. 

  Nařízení vlády č. 263/2022 bylo vydáno k provedení zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Stojí za zmínku, že definice množiny „bytů“ s nárokem na příspěvek je v zákoně odlišná od informací požadovaných nařízením vlády.

  1. Zákon v ustanovení § 11r a § 11v omezuje nárok na příspěvek pouze „pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení“. Z této formulace však neplyne pro SVJ žádná vymahatelná povinnost.
  2. Nařízení vlády požaduje předat provozovateli distribuční soustavy „počet bytových jednotek (bytů) v domě s byty určených k bydlení“. Toto je vymahatelná povinost pro SVJ.

  Rozpor mezi oběma předpisy si musí vyřešit stát sám. SVJ je pouze povinno předat údaje požadované v nařízení vlády, to jest: uvede do formuláře počet „bytů určených k bydlení“, na které se v domě rozúčtují náklady na službu vytápění, společná příprava teplé vody, nebo na službu dodávka tepla.

  Podle § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, platí, že bytem je soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu užívání určen.
  Z uvedené definice plyne, že KAŽDÝ byt bez výjimky je určen k bydlení.
  O tom zda se jedná o byt z hlediska stavebně-technického rozhoduje stavební úřad. Tato skutečnost je zapsána v katastru na listu vlastnictví jednotky (způsob využití jednotky = kód 1 = byt).

  SVJ v žádném případě nebude rozhodovat ani zjišťovat (ani nesmí zjišťovat) které z bytů v domě jsou skutečně užívány pro účely bydlení, či dokonce „užívány výhradně pro účely bydlení“.

  Tuto doplňkovou informaci ať si nějak zjistí premiér Fiala a ministr Síkela; tohle vůbec není naše starost.

  Justitianus

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Září 2022 - 13:51

  bude tato záležitost pasé při nejmenším pro bytové kotelny, kde je zákazníkem dodavatele energií SVJ. Teplárny bude vláda teprve řešit. Typuji, že se nemá cenu zabývat něčím co stále není dořešeno.

  Vložil Eveline, 11. Září 2022 - 12:18

  Děkuji za odpověď. Je to jasné. Eveline

  Vložil Maňák (bez ověření), 10. Září 2022 - 19:54

  „je 25 bytových jednotek odpojeno od společného vytápění kotelnou domu“ (Vložil Eveline, 10. Září 2022 – 19:16)

  Paní Eveline,

  co přesně znamená, že jednotky jsou odpojeny od společného vytápění kotelnou domu? Co přesně znamená odpojení? Jaký přesně zásah byl učiněn?

  Mám v každé větší místnosti svého bytu svislou stoupačku, která vede z bytu pode mnou do bytu nade mnou (nebo opačně). Nedokážu si představit, jak bych mohl svou jednotku od společného vytápění odpojit.

  Děkuji.

  Maňák

  Vložil rada (bez ověření), 12. Září 2022 - 14:44

  třeba to jsou stavebně dva ruzne nepropojene domy :-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".