Fond oprav

Vložil Jindra (bez ověření), 12. Září 2021 - 19:10 ::

Můžou mě donutit platit vyšší fond oprav(o 2500,–) více než doposud?Jde mi o to,že momentálně nemám na to finance,jedeme z jednoho platu,končí mi rodičák a syna mi nevzali do školky.Tak jsme se shodli,že to nějak dáme. Ale přišli stím,že se bude příští rok zateplovat dům a navýšili fond oprav.Paní místo domluvy mě poslala abych si šla vyřídit příspěvek na bydlení a odkázala mě na stanovy.Jindra

  • příspěvky na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Káďa (bez ověření), 16. Září 2021 - 4:56

Jindro, oni už vás donutili tím, že rozhodli na shromáždění A pravděpodobně vám doručili nový výměr – předpis plateb.

Ve výsledku (protože monopol na násilí má pouze stát) fyzické donucení nastane ve fázi exekuce a nedobrovolného prodeje nemovitosti exekutorem.

Pokud se zvýšeným příspěvkem náklady na Vaše bydlení převyšují 30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny, tak se to dá řešit.

Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Září 2021 - 20:40

vlastnictví zavazuje. pokud shromáždění odsouhlasilo vyšší příspěvky, a ty jsou důvodné – ve vašem případě shromáždit finance na zateplení, musíte se podřídit. „Paní“ vám poradila dobře, nevím, co jste čekala za domluvu. Já bych k jejím doporučením přidala zvážit, zda si takové bydlení můžete dovolit. Pokud ne, byt prodat, koupit „levnější“, nebo jít do nájmu.

Vložil Justitianus, 13. Září 2021 - 6:00

Judikatura je zcela konstantní v tom, že jedinými třemi důvody pro vznik povinnosti hradit příspěvky ve schválené výši jsou tyto skutečnosti:

  1. osoba je vlastníkem jednotky,
  2. celková výše příspěvků byla schválena (shromážděním nebo i konkludentně),
  3. osobě byla známa výše jejího příspěvku a den od kterého má začít hradit.

Žádnou jinou podmínku soudy nepřipouštějí. Pro vznik povinnosti hradit je zcela bezvýznamné zda zvýšení bylo nějak odůvodněno (před rozhodnutím shromáždění, při shromáždění, nebo dodatečně po shromáždění). Je také naprosto bezvýznamné jak SVJ s přijatými částkami nakládá, zda šetří nebo peníze rozhazuje. Je při tom bezvýznamné zda přijaté částky vlastníkům vyúčtuje, nebo to odmítá; je bezvýznamné že SVJ dlouhodobě odepírá vlastníkovi jednotky právo seznámit se s hospodařením (nahlížením do dokumentů, dokladů a účetních knih SVJ).


Existuje jediná mně známá výjimka, kterou připustil Ústavní soud: muselo by jít o případ, kdy nová výše příspěvku vlastníka jednotky je stanovena tak vysoká, že to má „rdousící, resp. likvidační účinek“, což zasahuje do ústavou garantovaného práva vlastnit majetek. O tom judikátu se zde psalo už třikrát.

V posuzovaném případě bylo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek o navýšení příspěvku na náklady spojené se správou domu učiněno na základě zákona (§ 15 odst. 2 a 3 zákona o vlastnictví bytů), a tedy zcela v souladu s čl. 4 odst. 1 Listiny. Obecné soudy provedly dokazování zápisem z předmětného shromáždění SVJ, jehož součástí byla prezenční listina a usnesení o přijetí rozhodnutí o zvýšení příspěvku, a dospěly k závěru, že rozhodnutí bylo řádně přijato. Zákonný základ platební povinnosti stěžovatele tak bezpochyby existuje. Ústavní soud rovněž neshledal, že by uložená platební povinnost měla na stěžovatele rdousící, resp. likvidační účinek, který by případně mohl vést k závěru o porušení práva na ochranu vlastnictví. Stěžovatel v tomto smyslu ostatně ani nic nenamítal. (…) 

Nesouhlasil-li stěžovatel se zvýšením příspěvku na náklady spojené se správou domu, mohl se proti usnesení shromáždění SVJ bránit v řádné zákonné lhůtě návrhem soudu dle § 11 odst. 3 zákona o vlastnictví bytů [resp. § 1209 zákona ř. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů], který chrání práva přehlasovaných vlastníků proti excesům vlastnické většiny. (…) 

Ústavní soud proto ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu jako návrh zjevně neopodstatněný. 

Zdroj: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 1484/18

Justitianus

Vložil Školák (bez ověření), 12. Září 2021 - 21:17

„pokud shromáždění odsouhlasilo vyšší příspěvky, a ty jsou důvodné – ve vašem případě shromáždit finance na zateplení, musíte se podřídit.“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Září 2021 – 20:40)

Pokud shromáždění odsouhlasilo vyšší příspěvky, a ty nejsou důvodné, musíte se podřídit také.

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Září 2021 - 6:27

ale v případě nedůvodného zvýšení je šance uspět u soudu.

Vložil Justitianus, 13. Září 2021 - 7:26

Nikoliv, není šance. Radko, přestaňte si vymýšlet. Pokud domníváte že máte pravdu, uveďte tedy spisovou značku alespoň jednoho pravomocného judikátu, podle kterého je „nedůvodnost“ důvodem pro soudní zásah do rozhodování vlastníků jednotek.

Žádný takový judikát nejste schopna označit.

Justitianus

Vložil Anonymouse (bez ověření), 13. Září 2021 - 12:47

Zatím.

Vložil Oana (bez ověření), 12. Září 2021 - 19:49

Zateplení vede k úspoře.

Budete platit méně.

Vložil Školák (bez ověření), 12. Září 2021 - 19:43

„Můžou mě donutit platit vyšší fond oprav?“ (Vložil Jindra (bez ověření), 12. Září 2021 – 19:10)

Ano.

Vložil Justitianus, 12. Září 2021 - 19:33

Žádný fond oprav neexistuje. Máte na mysli příspěvky na správu domu, tak je prosím takto i označujte. V zákoně žádný „fond oprav“ není zmíněn.

K Vašemu dotazu: Ne, nemohou Vás donutit. Soud Vás ale donutit může, pokud budete dlužit a SVJ dojde trpělivost (a podá žalobu). Budete pak kromě dlužné částky muset uhradit i soudní náklady a přisouzené výdaje protistrany, případně náklad exekuce, pokud na ni dojde.

Nerozumím o čem se chcete „domluvit“. Kdyby šlo o vyšší jednorázovou částku, snad by bylo možné dohodnout splátkový kalendář. Ale jde o pravidelné měsíční platby na dobu neurčitou. Buď platíte měsíčně to co se schválilo, nebo je z Vás hnusný neplatič.

Rychle zvažte vaše možnosti, včetně toho příspěvku na bydlení. Případně prodejte auto, chatu, nebo byt a najděte si bydlení tam kde to vyjde levněji. Nikdo není povinen setrvávat ve spoluvlastnictví.

Justitianus

Vložil Petr, 17. Září 2021 - 19:48

„Můžou mě donutit platit vyšší fond oprav(o 2500,–) více než doposud? … momentálně nemám na to finance, jedeme z jednoho platu, končí mi rodičák a syna mi nevzali do školky. … že se bude příští rok zateplovat dům a navýšili fond oprav. Paní místo domluvy mě poslala abych si šla vyřídit příspěvek na bydlení a odkázala mě na stanovy. Jindra“

1.1/ Kdo je to ta „vaše“ tajemná „paní“, proboha

1.2/ Jaksi nechápu, kdo to jsou ti co vás nutí ?

2.1/ Sdělte kolik platíte dosud jinak nemá cenu porovnávat účelnost a oprávněnost navýšení. Pokud máte dejme tomu byt 70 m2, tak navýšení o 2500 Kč znamená +35 Kč / m2.

To chcete abych vám to věřil ? Ledaže byste dosud platili 5 Kč/m2.

2.2/ Za váš byt 2500,– Kč / měs značí 30.000 Kč / rok. Kolik je bytů v domě, kolik stojí zateplení ?

SVJ si může, pokud vím, vzít úvěr

2.3/ Můžete byt SVJ vyměnit za byt v obecním nájmu (neradím byt v domě se soukromým majitelem). Zájemce najdete a dostanete doplatek jako rozdíl mezi SVJ a obecním bytem. Víte vůbec kolik je obecní nájemné ve vašem městě ?

2.4/ Ten příspěvek na bydlení je od „paní“ správná rada

Pozn.: Náš dům má 20 bytů, platíme za 15 let v průměru sotva 40,– Kč/m2, máme novou střechu, vymalovaný dům, nová jednoduchá okna do dvora, drahé špalety (s grantem od města) do ulice a hodně peněz na účtu (i když „díky“ vyúčtování dle NOZ a předpisů nevíme kolik).

Vložil Oana (bez ověření), 18. Září 2021 - 7:56

„platíme za 15 let v průměru sotva 40,– Kč/m2“ (Vložil Petr, 17. Září 2021 – 19:48)

To je značně neobvyklá částka.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 - 23:30

Pokud si platně odhlasovali, mohou navýšit na jakoukoliv částku.

Přehlasovaný vlastník, který hlasoval proti, se může do 3 měsíců obrátit na soud, pokud má „vážný důvod“.

Vložil Oana (bez ověření), 18. Září 2021 - 7:45

„Přehlasovaný vlastník, který hlasoval proti, se může do 3 měsíců obrátit na soud, pokud má „vážný důvod“.“ (Vložil Kouzelnik (bez ověření), 17. Září 2021 – 23:30)

Jenže tohle podle soudů vážný důvod nepředstavuje. Podle výkladu soudů vážný důvod/důležitou záležitost nepředstavuje skoro nic.

Odpírání soudního přezkumu poukazem na vážný důvod je neústavní. Zatím to bohužel nikdo nedotáhl k Ústavnímu soudu nebo do Štrasburku. U spolků lze rozhodnutí soudně přezkoumat vždy, a přitom rozhodnutí spolku zpravidla nemá takové důsledky jako rozhodnutí související s bydlením a navíc lze ze spolku vystoupit bez důsledků.

Už se zde řešilo.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".