Firma při rekonstrukci způsobila škodu - odpovědnost ???

Vložil PaBe SVJ (bez ověření), 28. Únor 2020 - 11:03 ::

Při rekonstrukci stoupaček vody (majetek SVJ) firma poškodila WC majitele domu a následně se vytopilo několik pater bytů. S byty si sami majitelé řešili přes své pojišťovny. Následně se obrátila pojišťovna na SVJ s vymáháním částky za plnění pojistek. SVJ ji odkázalo na firmu co škodu zavinila.

Po čtyřech letech přišel dopis od právníka pojišťovny se striktními požadavky o úhradu částky + penále + advokátní poplatek. … cena je 6× vyšší jak škoda. Tedy dotaz – je za toto SVJ odpovědné a musí platit, když byla pouze objednavatelem? Má pojišťovna na to nárok?? Co navrhujete jako postup? Děkuji. P.B.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 1. Březen 2020 - 9:09
  • PaBe SVJ napsal: „Tedy dotaz – je za toto SVJ odpovědné a musí platit, když byla pouze objednavatelem? Má pojišťovna na to nárok?? Co navrhujete jako postup?“

  Není pravda, že by SVJ byla „pouze objednavatelem“. SVJ jako zákonný správce domu provádělo opravu společných částí. Odpovědnost za veškeré škody na cizím majetku tedy nese SVJ. Bylo to SVJ, kdo způsobil škodu vlastníkům jednotek. Při tom je z hlediska třetích osob zcela bezvýznamné, že si k této činnosti SVJ sjednalo nějakého subdodavatele.

  Vlastníci poškozených jednotek se mohli se svými nároky obrátit přímo na SVJ. Protože však měli sjednané smlouvy s pojišťovnou, postupovali jinak. Zvolili pro ně jednodušší řešení: plnila jim jejich pojišťovna na základě pojistky k bytu.

  Pojišťovna není dobročinný ústav, takže vyplacené částky z pojistek vymáhala na škůdci – a tím je SVJ. Společenství zřejmě zůstalo nečinné, nespolupracovalo. Věc šla k soudu, statutáři zapřeli vlastníkům jednotek skutečnost, že SVJ má platit, nereagovali na předžalobní výzvu ani na nařízené soudní jednání. Takže SVJ nyní musí zaplatit co je dlužno pojišťovně, k tomu náklady vymáhání, náklady na právní zastoupení žalobce a soudní poplatky.

  Je při tom neuvěřitelná lemplovina, že SVJ nevymáhalo nic na svém smluvním partnerovi – na firmě která prováděla opravy v domě. Předpokládám, že náhradu škody řešila smlouva o dílo; ovšem základním předpokladem bylo, že SVJ uplatní svůj nárok bez zbytečného odkladu a způsobem uvedeným ve smlouvě. To se nestalo. Nárok SVJ vůči firmě je promlčen. Za to také nesou odpovědnost neschopní členové statutárního orgánu.

  SVJ na nich může vymáhat náhradu škody. Pokud ovšem nedošlo i v tomto případě k promlčení… Nakonec to všechno zaplatí vlastníci jednotek. Kdo se nestará o svá práva, ten o ně přichází.

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 29. Únor 2020 - 7:37

  Navrhuji příště neprášit na dodavatele, ale zaplatit to z pojistky odpovědnosti (pojistka na blbost).

  Vložil JarekSVJ, 28. Únor 2020 - 22:04

  Laicky – neznám SVJ co by něco vlastnilo – ale i SVJ může vlastnit, v našem SVJ – SVJ nevlastní nic… u nás je majetek ve vlastnictví jednotlivých vlastníků a společné prostory , které jsou jasně definovány jsou v podílovém spoluvlastnictví definované v listu vlastníka… Ano tzv. společné vlastnictví a služby dodávané pro vlastníky spravuje SVJ – nejvyšší orgán SVJ a to je schromáždění , to si svobodně zvolí zástupce tzv. statutární orgán , který na základě stanov a rozhodnutí shromáždění koná… Pokud SVJ podepsalo nějakou smlouvu tak pouze na základě rozhodnutí vlastníků, včetně možných reklamací… žijeme v právním státě… hodně úspěchů

  Vložil § (bez ověření), 28. Únor 2020 - 23:55

  „žijeme v právním státě“

  Kde?

  Vložil JaVa, 28. Únor 2020 - 13:43

  „Při rekonstrukci stoupaček vody (majetek SVJ)“

  1. Nevím, kde jste přišel k názoru,že jsou vaše stupačky majetkem právnické osoby SVJ?(§ 1194 odst.1)
  2. Za právnickou osobu SVJ, jedná její výkonný orgán = výbor SVJ nebo pouze předseda SVJ(viz vaše stanovy a § 159 odst.1–3 a ten taky nese veškerou odpovědnost při jednání s firmou ,která škodu způsobila.Pokud statutární orgán prošvihl lhůtu,nebo dokonce vůbec nezačal vymáhat škodu na dotyčné firmě(ty jsou proti takovým nenadálým událostem pojištěny)pak je vina pouze na jeho straně §159 odst.3!

  § 159/3
  " Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.")

  3 ) Co navrhujete jako postup?

  1. Okamžitě vše uhradit!

  2. Veškeré náklady pak soudně vymáhat po členech statutárního orgánu,poněvadž nekonali s péčí řádného hospodáře!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil kemiS, 28. Únor 2020 - 12:35

  Podle formulace dotazu soudím, že taháte za kratší konec.

  1. výměna stoupaček měla být provedena na základě uzavřené smlouvy s dodavatelem, který ve smlouvě garantuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost (u nás trváme na částce 5 mil. Kč).
  2. předpokládám, že jste dodavatele vybrali na základě výběrového řízení a do podmínek jste si předepsali požadavek na prodlouženou záruku (min 5 let) a tento závazek máte i ve smlouvě
  3. nepíšete, jak jste komunikovali s dodavatelem vadného plnění, který dle Vás za škodu odpovídá a zda opravu provedl v rámci reklamačního řízení
  4. v případě, že jste dodavatele vadného plnění nekontaktovali a nezapojili do opravy, tak máte minimální šanci, že po čtyřech letech něco vysoudíte

  Podle mne, čím dříve zaplatíte, tím pro vaše SVJ lépe. Jirka

  Vložil Petr, 29. Únor 2020 - 15:51

  „Při rekonstrukci stoupaček vody (majetek SVJ) firma poškodila WC majitele domu a následně se vytopilo několik pater bytů. … Následně se obrátila pojišťovna na SVJ s vymáháním částky za plnění pojistek. SVJ ji odkázalo na firmu co škodu zavinila. … dopis od právníka pojišťovny se striktními požadavky o úhradu částky + penále + advokátní poplatek. … je za toto SVJ odpovědné a musí platit, když byla pouze objednavatelem?“

  1. jak rozlišujete majetek SVJ a WC který patří majiteli domu ?
  2. co máte společného s pojišťovnou, která vymáhala částky za plnění ?
  3. jak dlouho od rekonstrukce odkázalo SVJ (potažmo výbor) pojišťovnu na provádějící firmu ? Co na to pojišťovna ?
  4. Co máte ve smlouvě s provádějící firmou o záruku za vady a škody ?
  5. jednal o tom nejvyšší orgán SVJ (t.j. shromáždění) a s jakým výsledkem ?
  • – – – – – –

  Hledejte také zde, např. (i když došlo ke změně 40/1964 na 89/2012)

  www.portalsvj.cz/…kci-stupacek

  www.portalsvj.cz/…-odpovednost

  www.portalsvj.cz/…ce-angazovat

  • – – – – –

  O pojištění je v NOZ spousta paragrafů (Pojištění § 2758 – § 2872)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".