Existuje přívětivý software pro rozúčtování spotřeby vody a tepla ?

Vložil Kamil N. (bez ověření), 5. Červenec 2020 - 22:36 ::

S tím, že jsme byli zákonem donuceni nechat si nainstalovat jak vodoměry, tak i poměrové měřiče tepla na radiátory s dálkovým odečtem nás napadlo, že bychom si mohli provádět roční rozúčtování spotřeb sami. Přístup k datům z těchto měřičů máme, takže bychom potřebovali vědět jestli existuje nějaký, nejlépe uživatelsky přívětivý, software s jehož pomocí bychom si mohli rozúčtování provádět sami.

Za SV Svoboda K.Novák

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil SáraS (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 16:56

  Dobrý den, dělat to v Excelu je podle mne sebevražda. My používáme tento jednoduchý program, který je dostupný viz odkaz níže a zdarma. Výstupem je formulář pro každého vlastníka ve formátu PDF.

  https://rozuctovani.nasesprava.cz/housingcosts/

  Vložil Dvořák (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 9:09

  Přistoupili k tomu bezesporu zajímavě. Jak řešíte změny ve vlastnictví jednotek?

  Vložil SaraS (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 15:25

  Změnu vlastníka po nás zatím nikdo nechtěl řešit, tzn. rozúčtovat k datumu změny vlastníka. Vlastníci si vypořádání záloh vyřešili ve smlouvě sami. Nicméně se domnívám, že když si zadáte skutečné náklady za dané období a odhady nákladů, které nemáte ještě vyfakturované, tak můžete v programu vytvořit rozúčtování i za část roku.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 16:46

  Potíž bude v tom, že je třeba jedno vyúčtování jednotky rozdělit mezi více vlastníků (tak jak píše pan Justitianus). Nepřišel jsem na to, jak jinak to udělat, než zadat jednotku 2× a například do osob jen poměrnou část roku příslušnému vlastníku-jednotce (osoby jdou ještě z hlavy, u podílů už to bude chtít kalkulačku). Se vzrůstajícím počtem jednotek a počtem převodů mezi vlastníky se to pak stane náročnější a nepřehlednější. Ale třeba se to tam dá udělat i jinak.

  Vložil Justitianus, 13. Červenec 2020 - 16:07

  Nikoliv, SaraS. Rozúčtování nákladů mezi více příjemců služeb ve zúčtovacím období se provádí jinak.

  Rozúčtování se vždy provede za celé zúčtovací období. Nikdy za jeho část! Rozúčtuje se v době, kdy už všechny náklady předchozího období jsou „vyfakturované“ a jejich výše je tedy známá. Žádné odhady se nepoužívají.

  Napřed se rozúčtují náklady služeb na všechny jednotky (bez ohledu na to kolikrát se v průběhu zúčtovacího období změnili vlastníci jednotek). Náklady na jednotlivé služby připadající „na jednotku“ se pak dodatečně dělí mezi vlastníky této jednotky.

  Pro vytápění a poskytování teplé vody je postup dodatečného dělení nákladů dán vyhláškou č. 269/2015 Sb. (podle času, podle náměrů, podle klimatické náročnosti). U ostatních služeb se náklad dělí buď podle časového hlediska, nebo podle jiného kriteria, které používáte k rozúčtování té služby (např. náměry, počty osob).

  Justitianus

  Vložil SaraS (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 16:26

  Určitý praktický problém je v tom, že byt se obvykle prodává tady a teď. Tzn. je poměrně důležité si všechna práva a závazky k bytu řešit v kupní smlouvě. K tomu se hodí ten odhad a proč nevyjít vlastníkovi vstříct, když to jde. Nebo jako když koupíte byt za 5M, tak s předchozím vlastníkem budete řešit doplatek 351 Kč ? :-))))) U nás to bylo dosud tak, že jsme dělali jen standardní rozúčtování novému vlastníkovi, který se s předchozím vyrovnal sám.

  Vložil Justitianus, 8. Červenec 2020 - 18:00

  Hezký prográmek, čistě udělaný. Ty výstupy do PDF se hodí. Děkujeme za odkaz.

  Ale …

  Program je nefunkční pro rozúčtování nákladů na službu vytápění. Nerozeznává zákonná omezení na 80% a 200% nákladů, ani neupozorní na překročení přípustných rozdílů, takže výsledek není rovnou použitelný. Nevypočítává ani náklady na 1m2 u jednotlivých jednotek, ani průměr celého domu (i když by to nebyl problém přidat). Takže nelze jednoduše zkontrolovat zda je to v pořádku napoprvé, nebo zda budou nutné úpravy vstupních hodnot náměrů ve „druhém kole“.

  Pak už je to nepoužitelné, protože ve „druhém kole“ (a v dalších kolech) se má počítat jen z těch jednotek, u kterých nebyla provedena korekce. To bych raději použil ten tabulkový procesor – tam dostanu výsledek i s korekcemi rovnou.

  Justitianus

  Vložil SaraS (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 13:02

  Aha, tak my to neřešíme, nám zkorigované hodnoty dodává odečítací firma, tak jsme to jinak zadávat ani nezkoušeli. Ale ta funkčnost, kdyby tam byla, tak bychom si to vlastně mohli taky dělat sami. Autor reaguje, tak se ho zeptám …

  Vložil Justitianus, 8. Červenec 2020 - 6:49

  Hovořilo se zde zatím jen o tabulkovém procesoru (spreadsheetu) Microsoft Excel. Při tom existují jiné varianty, a jsou zdarma:

  • OpenOffice Calc
  • Google Docs spreadsheet

  Používám řešení od Google, protože je z hlediska OS neutrální (bez nutnosti platit a instalovat OS Windows), bez nutnosti cokoliv instalovat na počítač (postačí webový prohlížeč a účet Google), a bez nutnosti cokoliv lokálně zálohovat (zálohováno je automaticky v cloudu na diskových polích firmy Google). A celý spreadsheet je přístupný z kteréhokoliv počítače ve vesmíru, je-li připojen na internet. A výsledná exportovaná tabulka je průběžně dostupná online každému kdo zná její URL, případně přístupové heslo, pokud to tak nastavím.

  Jde ale skutečně o řešení „na koleně“ pro nadšence.

  Za nejdůležitější považuji námitku nepraktičnosti. Předvídaný právní stav v nejbližší budoucnosti bude takový, že česká legislativa bude harmonizována s EU – a odečty a rozúčtování „spotřeby“ bude nutné provádět minimálně každý měsíc. Tazatel sice píše, že má k dispozici náměry, ale asi jej nebude bavit stahovat je opakovaně každý měsíc, a importovat ručně do spreadsheetu k provedení měsíčních pseudo-rozúčtování „spotřeb“. Automatizace sběru dat by vyžadovala programátorské znalosti a „železo“, které bude toto zajišťovat.

  A už jsme u toho, že levnější a robustnější řešení bude nechat to všechno na externím dodavateli.

  Justitianus

  Vložil JarekSVJ, 6. Červenec 2020 - 0:07

  Samozřejmě není problém si udělat excelovskou tabulku , která tohle dovede , pokud rozumíte rozúčtování studené vody, teplé a tepla a vše musí být v souladu s vládní vyhláškou ( rozúčtování TUV a tepla) a vašema stanovama , kdysi mě to bavilo tak jsem něco podobného měl… Můj názor: průkaznější je to nechat na odborné firmě i např. z důvodu reklamací atd. . zas to tak moc nestojí…

  Vložil Dvořák (bez ověření), 7. Červenec 2020 - 16:55

  Záleží i na tom, pro kolik to máte jednotek. S rozúčtováním vody problém nebývá, to zvládne Excel poměrně jednoduše. Složitější je to s tím teplem, tam už těch vzorců v Excelu budete potřebovat více. Celé se to zkomplikuje ve chvíli, kdy dojde k převodu jednotek mezi vlastníky. Kromě toho budete muset evidovat i zálohové platby a dělat finanční vypořádání. Pokud si s Excelem rozumíte, tak v malém SVJ do 20 jednotek se to dělat dá. Nicméně ze zkušenosti vím, že lidé nejsou schopni dohromady dát ani náklady (faktury chodí od vodáren a plynáren nikoliv za 1.1.-31.12. ale různě přes rok), bez ohledu na jejich Excelové dovednosti.

  Pokud byste chtěl opravdu rozúčtovací software, tak cenově dostupné je SBN. Nicméně zase tak jednoduché to není, budete ho muset krmit daty (od pasportů a uživatelů přes předpisy a platby až po měřidla a odečty).

  Další variantou je třeba cloudový Domsys (přímo s vyúčtováním v něm nemám zkušenost). Nicméně opět ho budete muset nakrmit daty atd.

  Takže dá se, ale možná vyjde levněji ta rozúčtovací firma, když do toho započítáte cenu software a svůj čas. A určitě je lepší případné nesoulady řešit s rozúčtovací firmou, než když Vás sousedé osočí, že to děláte špatně …

  Vložil 25Malý (bez ověření), 6. Červenec 2020 - 11:17

  Podporuji názor JarekSVJ. Byli jsme v podobné situaci po skončení platnosti ověření vodoměrů a na konci životnosti baterie v ITN. Navíc, jak už to v každé skupině lidí bývá, SVJ nevyjímaje, se najde jeden alternativně smýšlející jedinec, který na všem, co vzejde od kohokoli jiného, nalézá neodstranitel­né vši.

  Cestou, jak jsme se „oného“ problému zbavili, byla dodávka dálkově odečitatelných měřidel, služba dálkových odečtů a nakonec i služba rozúčtování. Pohledem do ceníku jsme zjistili, že odečty bez rozúčtování stojí skoro tolik, jak odečty s rozúčtováním. I taková bývá obchodní politika.

  Jistě je levnější obyčejný vodoměr, osobní odečítání měřidel po Novém roce a rozúčtování vlastními silami pomocí celkem jednoduché tabulky Excel. Potíž ale bude korekce nákladů, když u topení překročí povolenou mez. Ta druhá, a nedejbože, další iterace výpočtu asi přesahují schopnosti běžného uživatele Excelu. Když jednomu uberete, ostatním musíte přidat, a oheň je na střeše.

  Vyhláška je v tomto ohledu docela fádní, a tak má každý profesionální rozúčtovatel své algoritmy, jak dosáhne nákladů uvnitř tolerance. Tyto vzorce se dají hůře zpochybňovat, ne tak vlastní výpočet výboru, byť by byl zcela bezchybný.

  S požehnáním shromáždění nám dálkové odečty i rozúčtování dělá firma-člen ARTAV a věčný reklamant ztratil vítr z plachet. Bohužel, najde si jiné téma.

  Vložil Ota. (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 10:29

  Napsal jste:

  „Vyhláška je v tomto ohledu docela fádní, a tak má každý profesionální rozúčtovatel své algoritmy, jak dosáhne nákladů uvnitř tolerance.“

  Vyhláška a metodický pokyn MPMR po poslední úpravě už neumožňuje rozúčtovatelům používat různé algoritmy výpočtu, které by přinesly různé výsledky rozúčtování nákladů na vytápění mezi vlastníky.

  Vložil AsiTak, 12. Červenec 2020 - 17:12

  Pochybuji, že existuje obecný „přívětivý“ způsob umožňující přepočítat náměry odečtené spotřeby tepla na množství přepočtených jednotek za všechny druhy technických koeficientů měřících zařízení nebo topných těles případně koeficientů vytápěných místností.
  Máme-li být „přívětivý“ i z hlediska technologie zpracování problému, máme usilovat o způsob zpracování „cloud computingu“ s využitím cloudového úložiště dat. Laicky řečeno je to distribuované zpracování/ukládání dat pomocí internetových služeb dostupných na internetu. To znamená, cílem není zpracovat excelovskou úlohu vyúčtování, kterou pak pustí každý zájemce na svá data na svém počítači, ale vytvořit nějakou odbornou autoritou, službu výpočtu a uložení, kterou každý zájemce „pronajímá od poskytovatele jako službu internetu“. 

  Vložil Dvořák (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 16:49

  Ještě to doplním tím, že by takový software musel umět načítat hodnoty z tabulek (XLSX, CSV) případně třeba XML. Aby nebylo třeba zadávat hodnoty jednu po druhé, ale hromadně je importovat.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 16:50

  a k tomu ještě hromadné úpravy vložených dat (mazání, změny hodnot dle importu, atd.)

  Vložil SaraS (bez ověření), 13. Červenec 2020 - 15:45

  Aplikaci, kterou jsem zmiňovala cloudové řešení je a pro uživatele zadarmo https://rozuctovani.nasesprava.cz/housingcosts/. Akorát se tam data neukládají, což nám vyhovuje, protože provozovatel aplikace není zpracovatelem našich osobních údajů a není s ním třeba uzavírat smlouvu. Nemá většina měřidel topných nákladů možnost v něm nastavit koeficienty a zobrazená hodnota je již po tomto přepočtu? Poslala jsem dotaz autorovi toho programu, zda by tam mohl doplnit výpočet topných nákladů se zohledněním zákonných limitů a odpověď byla, že v další verzi to bude.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".