Ekonomický test pro předsedy SVJ

Vložil lake, 3. Srpen 2014 - 20:08 ::

Milí předsedové SVJ, zkusme absolvovat malý ekonomický test. Můžeme začít.

Situace 1:
Vlastník jednotky dluží zálohy na správu domu od ledna. Stále se vymlouvá na finanční tíseň, proto jste ještě věc nepředali právníkovi. Najednou přiběhne s tím, že za červenec zaplatí v hotovosti a zbytek slibuje uhradit později.

Otázka:
Vydáte mu kvitanci o uhrazení zálohy na správu za červenec, nebo se zachováte jinak?

Odpověď:
Pokud jste mu vydali potvrzení o úhradě zálohy za červenec, právě jste porušili povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a připravili jste SVJ o platby jeho záloh za 6 měsíců. Podle § 1950 NOZ platí, že při opakovaných plněních z téhož právního důvodu se má za to, že ten, kdo předloží kvitanci na plnění splatné později, splnil také to, co bylo splatno dříve. Pokud jste neuváženě vydal potvrzení o přijetí červencové zálohy, má se za to, že dlužník již zaplatil za leden, únor, březen, duben, květen i červen. A je to.
---------------------------------------------------------------------------------------

Situace 2:
Vlastník dluží už druhým rokem 25000 Kč jako příspěvek na opravu havárie výtahu. Začali jste dluh vymáhat, jsou zde úroky z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky (úkony právníka v částce 7000 Kč). Dlužník přijde a chce uhradit do pokladny oněch 25000 Kč.

Otázka:
Zajásáte, přijmete platbu a vydáte mu kvitanci o uhrazení jeho dluhu, nebo se zachováte jinak?

Odpověď:
Pokud byste vlastníkovi potvrdili, že přijatá částka je splněním jeho dluhu, zajásá naopak on. Tím jste totiž potvrdili i to, že uhradil nejen dluh, ale i úrok z prodlení za dva roky, i veškeré náklady, které SVJ dosud mělo s vymáháním pohledávky. Podle § 1949 NOZ platí, že je-li kvitance vydána na jistinu, má se za to, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky. A je to.
---------------------------------------------------------------------------------------

lake

  • Nový Občanský zákoník
  • odpovědnost výboru

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil páčko (bez ověření), 4. Srpen 2014 - 10:53

Bezva informace, díky za ní!

Akorát jsme se dozvěděli jenom co nedělat, jenomže my co víme jak je těžké z neplatičů vůbec něco vyrazit si netroufneme jakoukoli nabízenou platbu odmítnout a taky bychom nebyli ti řádní hospodáři.

Takže – JAK KVITANCE V DANÝCH PŘÍPADECH SPRÁVNĚ FORMULOVAT?

Vložil P_V (bez ověření), 4. Srpen 2014 - 13:03

Formulace „má se za to“ podle mě znamená, že jen je-li něco nespecifikováno, vyloží se to takto. Takže by podle mě stačilo do té kvitance výslovně uvést, že šlo pouze o částečnou úhradu a ostatní nároky se tím neruší. Bez ohledu na to, proti čemu se ta splátka započte.

Ale to by chtělo právníka, co to znamená to másezato.

Vložil lake, 4. Srpen 2014 - 20:50

Obrat „má se za to“ je standardní formulace, která označuje vyvratitelnou právní domněnku. To znamená, že věci se mají tak, jak uvádí zákon, pokud se neprokáže, že strany mezi sebou sjednaly něco jiného.

Vyvratitelná domněnka může být samozřejmě vyvrácena. Předseda SVJ, který podepsal neuváženě kvitanci uvedenou v úvodním příspěvku, by se jistě mohl dodatečně bránit, že dřívější platby neobdržel, jen tu poslední. V tomto případě ovšem je věcí SVJ, aby své tvrzení prokázalo a vyvrátilo v zákoně uvedenou domněnku. Dlužník je ve výhodě, protože nemá v tomto případě povinnost prokazovat, zda platby od ledna do června skutečně uhradil.

Je tedy vhodné být ostražitý a kvitanci formulovat tak, aby bylo jasné, že zákonná domněnka se neuplatňuje.

lake

Vložil tristone, 4. Srpen 2014 - 11:39

Platbu samozřejmě přijmete, v tom není problém. Ale automaticky ji započítejte vůči nejstaršímu dluhu (pokud už není promlčený).

A jediné co můžete vystavit je potvrzení o dluhu snížené o přijatou platbu. To, že se to dotyčnému asi nebude líbit, je jen a jen jeho problém :)

Vložil Filipp (bez ověření), 4. Srpen 2014 - 7:50

Děkuji za upozornění, já bych to potvrzení vydal. Konečně mi jednou neříkáte že jsem zloděj co okrádá vlastníky a pomohl jste…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".