EED implementováno zákonem 362/2021 Sb.

Vložil Pavel, 2. Listopad 2021 - 14:10 ::

V minulých dnech byl přijat zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Platnost tohoto zákona je od 08.10.2021 a účinnost od 01.01.2022

Téma dálkových odečtů a instalace příslušných měřidel pro registraci dodávek tepelné energie ustanovuje část čtvrtá, především v odstavcích 11 a 12 :

(11) Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

(12) Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

Pozn. Odst. 4 písm. d) a e) hovoří o povinnosti a podmínkách pro instalaci přístrojů pro registraci dodávky tepelné energie.

Zjednodušeně lze říct, že odstavec 11 a 12 hovoří o povinnosti osazení přístroji s možností okamžitého odečtu stavů min. v měsíčním intervalu a to u stávajících zařízení v termínu do 1.1.2027 a u nově instalovaných zařízení po 1.1.2022 ihned.

Zdroj: SMBD

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil P_V (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 17:56

„není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu“

Přístroj furt vysílá aktuální stav (tedy interval řádově minut), ale nikdo ho nepřijímá, protože by ten někdo musel pohnout kostrou a přinést zařízení na odečet. Je to dálkové, není to dálkové? Tak se chová naprostá většina rádiově odečitatelných přístrojů.

Možná tím chtěl básník říci, že přístroj má registr, který si zapamatuje měsíční hodnoty přesně ke konci měsíce. Pak ti, co takový přístroj už mají, by měli smolíka… a ti ostatní naštěstí mají přístroje s registrem pouze na roční hodnotu.

Dále pak, povinnost informovat jednou měsíčně stále visí v chystané novele zákona 67/2013. Viz http://www.portalsvj.cz/…-od-1–1–2022 . Takže i když máte „dálkový“ přístroj, nemusíte s ním zatím dělat nic zvláštního.

Vložil Trubička (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 15:38

Mám na radiátoru trubičkový indikátor zn. Metra. Je to v pořádku?

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 2. Listopad 2021 - 16:33

Ano do 2027 je to v pořádku

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".