Dotaz

Vložil Zina (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 17:02 ::

Prosím mám dotaz. Co spadá ze zákona do hlasování 100%, 75%, nad 50%. Dále bych ráda věděla zdali zákon určuje jak co rozúčtovat ve FS podle osoby, co podle podílu, co na byt.jedn.. Zejména pojištění domu. Děkuji, Zina

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Řešil (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 18:24
  Vložil Vilém. (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 10:40

  Podle NOZ je 100% (tj. souhlas všech vlastníků) vyžadován při dohodě o změně prohlášení podle § 1169 v případě, že dotčenými vlastníky jsou všichni vlastníci a dále při rozhodování podle § 1214 v případě, mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech.

  Nad 50% se rozhoduje podle NOZ v ostatních případech viz § 1206(2).

  75% u bytového spoluvlastnictví NOZ neřeší.

  Výše uvedené platí v případě, že stanovy neurčují přísnější kvóra. Tzn., že 75% nebo 100% mohou stanovy vyžadovat i při rozhodování, u kterých NOZ požaduje více než 50% dle § 1206(2):

  „(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů

  Vložil Ladislava (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 13:24

  2/3 podle § 1129 občanského zákoníku.

  Vložil §1129 (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 15:00

  § 1129 se netýká bytového spoluvlastnictví. Už se řešilo.

  Vložil Kristina (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 15:20

  § 1129 se týká spoluvlastnictví. Úprava bytového spoluvlastnictví je součástí úpravy spoluvlastnictví, jinak formulováno, bytové spoluvlastnictví je speciální případ spoluvlastnictví.

  Aby se § 1129 nepoužil na bytové spoluvlastnictví, musela byste označit speciální úpravu téže situace v úpravě bytového spoluvlastnictví, která by potom měla přednost před § 1129. Pokud takováto speciální úprava není (dosud jste ji neoznačila), pak se použije úprava nadřazená.

  Judikát k § 1129 jste také neuvedla.

  Vložil Vilém. (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 17:51

  Speciální úprava pro bytové spoluvlastnictví je uvedena v § 1206.

  Judikát zde na potrálu byl uveden už nekolikrát. Jde o judikát j.č. 25Cm42/2014. Cituji z judikátu:

  „Soud žalobce poučil dle § 118a odst. 2 o.s.ř. o jiném právním názoru soudu, dle něhož ust. § 1206 a násl. o.z. jsou ustanoveními speciálními pro SVJ a nelze na ně vztahovat ustanovení obecná týkajících se hlasování spoluvlastníků nemovitostí. Soud tak má napadené shromáždění vlastníků žalovaného za usnášeníschopné a usnesení bodu 2)pozvánky hlasováním za přijaté dle § 1206 odst. 2 o.z., Neboť na toto hlasování shromáždění SVJ speciálně upravené nelze použít obecná ustanovení vyžadující většinu všech spoluvlastníků dle § 1128 odst. 1 o.z..“

  Vložil Řešil (bez ověření), 21. Srpen 2019 - 18:21

  Pane Viléme,

  kde se mohu seznámit s Vámi zmiňovaným judikátem 25Cm 42/2014 ? Citujete z něho, takže text máte zjevně k disposici. Děkuji.

  Argumentačně to zde již bylo vyřešeno dostatečně:

  http://www.portalsvj.cz/…ri-hlasovani#…

  ale odkaz na judikát tam není.

  Vložil Vilém. (bez ověření), 22. Srpen 2019 - 10:41

  Mám ho uložený jako obrázek v dokumentu word, sem vložit nejde. Pošlu vám ho, pokud uvedete mailovou adresu.

  Vložil Kamilka (bez ověření), 22. Srpen 2019 - 15:49

  „obrázek v dokumentu word, sem vložit nejde“

  Je možné vložit odkaz na obrázek.

  Vložil Pavel, 22. Srpen 2019 - 14:56

  Viléme,

  dokument word můžete vložit jako přílohu, pokud budete registrovaný a založíte nové vlákno.

  Osobně vítám uveřejňování celých judikátů a nikoliv pouhou citaci.

  Děkuji

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Řešil (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 17:58

  Odpověď je v následujích právních předpisech:

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

  Vložil Hlasovací kvorum (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 18:13

  na blbou otázku blbá odpoved.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".