Vložil Vilém. (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 10:40

Podle NOZ je 100% (tj. souhlas všech vlastníků) vyžadován při dohodě o změně prohlášení podle § 1169 v případě, že dotčenými vlastníky jsou všichni vlastníci a dále při rozhodování podle § 1214 v případě, mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech.

Nad 50% se rozhoduje podle NOZ v ostatních případech viz § 1206(2).

75% u bytového spoluvlastnictví NOZ neřeší.

Výše uvedené platí v případě, že stanovy neurčují přísnější kvóra. Tzn., že 75% nebo 100% mohou stanovy vyžadovat i při rozhodování, u kterých NOZ požaduje více než 50% dle § 1206(2):

„(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.