Dohoda o poskytnutí výpomoci

Vložil Kaiser (bez ověření), 16. Listopad 2017 - 14:29 ::

Jsme SVJ o 8 byt,jednotkách. Dvě bytové jednotky jsou dlouhodobě pronajímány, střídajícími se nájemníky. Z FO, SVJ se také hradí, vlastně doposud se hradila vlastníkům SVJ finanční odměna za práci na pozemku,jako sekání trávy,střihání živého plotu aj,dle dohody o poskytnutí výpomoci dle zákona §583/1992 Sb,§ 10 odst.1 a a 3.Toto finanční odměňování bylo na schůzi SVJ, dle jednotné dohody na jaře r.2017, pozastaveno v důsledku splácení půjček SVJ, nedostatek financí aj.přednostních plateb SVJ. Přesto, stálí 4 majitelé bytovek tuto práci pro zlepšení prostředí práce vykonávají zdarma i nadále. Samozřejmě ,že někteří majitelé po nevyplácení financí za práce na našem pozemku SVJ okamžitě odmítly pracovat.!Je možné,?? nebo zákon ??,kterým by se po plánované chůzi SVJ,navýšily platby FO, oproti původním platbám?Závěrem z 8 byt.jednotek/ 2 byt.jednotky dlouhodobě pronajímány/ne­podílí se na úklidu-výpomoci dle §viz výše,taktéž i dva vlastníci 2 byt. jednotek,jenž je užívají./Celkem 4 byt. jednotky/. Otázka prostá..Je možnost navýšit FO všem 4 vlastníkům byt.jednotek SVJ? po oznámení předsedou SVJ na plánované schůzi SVJ ,a o cca kolik % navýšení by se mohlo až jednat??a dle jakého zákona.?? Děkuji předem za jakýkoliv návrh.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 16. Listopad 2017 - 16:04

  Milý pane"Kaiser".Úklid společných prostor je služba

  § 3 z.č.67/2013 Sb.,

  Vymezení a rozsah služeb

  (1) Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů a odvoz komunálního odpadu.

  (2) Rozsah poskytovaných služeb si poskytovatel služeb a příjemce služeb ujednají nebo o něm rozhodne družstvo nebo společenství.

  ,kterou je povinna zajistit právnická osoba SVJ.Nikdo z vlastníků jednotek v domě, nemá žádnou ,zákonem podloženou povinnost,zdarma pracovat(uklí­zet,sekat trávu atd.)pro blaho právnické osoby SVJ a žádné usnesení shromáždění vlastníků ho k těmto „nuceným pracím“, nemůže přinutit.Tak jako je nemůžete přinutit hradit nějaké finanční prostředky, do černé díry, zvané„FO“!

  Cituji z veřejných zdrojů:http://www.seniortip.cz/…

  Zrušení poddanství a roboty-zákon přijatý 7. září 1848, kdy jej také podepsal císař Ferdinand II.-Dobrotivý

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil kaiser (bez ověření), 17. Listopad 2017 - 10:27

  platby z FO byly odsouhlaseny na schůzi vlastníků před 8lety a do dnešních dnů se finance za služby úprav společného pozemku,nikoliv společných prostor.!! jinak si prostudujte výše ,mnou uvedený § na smlouvy o o výpomoci mnou uvedených.Nejedná se o žádnou černou díru, jak uvádíte, ale dohoda SVJ byla na práce střihání trávy,plotu odsouhlašena všemi nájemníky bytovek,poněvadž, je milejší na odměnách vyplatit ročně cca 3tis.kčza tyto práce ,taktéž odměny předsedovi a zástupcům SVJ,než si najat firmu,která si naúčtuje 15tis,kč a více.. .Vím,že se nemá formulovat FO..to není Fo ,ale jak jsem uvedl ,finance se přestaly vyplácet od letošního roku,po odsouhlašení všech vlastníků bytovek,a to z důvodu nedostatků financí, plateb úvěru, anuity ,a dalších narůstajících plateb SVJ.Všicni přislíbyly,že tyto práce budou střídavě provádět nadále zdarma ,ale skutečnost je nyní jíná,tak jak jsem popsal v předešlém příspěvku, pozemek patří ke SVJ , je tedy soukromý,nikoliv městký,aj.

  Vložil abcd (bez ověření), 19. Listopad 2017 - 20:04

  Co to tady pořád melete o nějaké výpomoci?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 18. Listopad 2017 - 18:12
  1. Platby do tzv, FO neboli dlouhodobé zálohy na opravy domu nelze směšovat s provozními náklady kam patří i platby za dohody o provedení práce.
  2. Nelze po nikom požadovat aby tyto práce prováděl když nechce a to ani za úplatu ani zdarma (robota byla zrušena).
  3. Platby úvěru nelze financovat ani z tzv. FO ani z provozních peněz. Konkrétní vlastníci, kteří si na opravu od SVJ půjčili mají mít písemnou dohodu včetně výše splátek včetně ustanovení co ce stane, když přestanou platit.

  Máte v tom Vašem hospodaření pěkný hokej. Logicky se nabízí, že když vlastníci před 8 lety schválili platbu DPP za údržbu společného pozemku tak na to budete v provozní části rozpočtu a tím i stanovených záloh pamatovat a nebudete z provozních peněz lepit díry, které jste si způsobili dluhy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".