Dobrovolné vedení účetnictví v SVJ?

Vložil Pavel, 22. Září 2010 - 15:25 ::

Dnes se tu vyskytl názor se kterým rozhodně nemohu souhlasit. Tento názor reaguje na skutečnost, že správce asi nevedl účetnictví SVJ, ale jen jakousi evidenci příjmů a výdajů:

"Vyúčtování záloh – upřesnění

Vložil AnonymousX (bez ověření), 22. Září 2010 – 15:51

Jestli jsem to správně pochopil, tak:

•správce vedl evidenci příjmů a výdajů

•peníze souhlasí s jeho evidencí i se skutečností

•nevznikla žádná škoda

•správce měl chyby v účetních výkazech, které se pokusil pro vás zhotovit, přestože to zřejmě neumí

•vy požadujete vést řádné účetnictví

Pokud je taková situace, tak doporučuji:

•vykašlete se na minulé období

•domluvte se se správcem na novém způsobu vedení účetnictví

Případně se pokuste přesvědčit lidi, v čem je výhoda, když jim budete předkládat účetní sestavy(kterým nerozumí) oproti současným přehledům současného správce o příjmech a výdajích.

Nebo jim vyčíslete způsobenou škodu, pokud k nějaké došlo.

Pěkný den."

Pokud předsedkyně výboru požaduje vést účetnictví, a nikoliv nějaké přehledy příjmů a výdajů, není to její rozmar, pouze chce dodržovat zákon o účetnictví.

Pokud nebude SVJ vést účetnictví je vystaveno pokutě podle § 37/1/a zákona o účetnictví.

Zároveň může být naplněna skutková podstata trestného činu podle § 254 trestního zákoníku (až 8 let v teplákách).

Doporučovat „vykašlat“ se na minulá období je tedy nerozumné, možná se jedná o navádění ke spáchání trestného činu.

Přesvědčovat členy SVJ o „výhodách účetnictví“ je rovněž nesmysl. Účetnictví se musí vést bez ohledu na to, že někdo nerozumí účetním výkazům. Jakou formou a jak stravitelně se budou členům poskytovat potřebné/zajímavé informace je jiná věc. Nejlepším zdrojem takových informací je ale řádně vedené účetnictví.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 23. Září 2010 - 8:15

  Pane Pavle,

  se svou interpretací mého příspěvku jste tentokrát dost mimo:

  "Pokud předsedkyně výboru požaduje vést účetnictví, a nikoliv nějaké přehledy příjmů a výdajů, není to její rozmar, pouze chce dodržovat zákon o účetnictví.

  Pokud nebude SVJ vést účetnictví je vystaveno pokutě podle § 37/1/a zákona o účetnictví.

  Zároveň může být naplněna skutková podstata trestného činu podle § 254 trestního zákoníku (až 8 let v teplákách)."

  Máte pravdu, nevím však proč uvádíte, když v mém příspěvku nebylo nic, co by bylo v rozporu s uvedeným.

  „Doporučovat „vykašlat“ se na minulá období je tedy nerozumné, možná se jedná o navádění ke spáchání trestného činu.“

  To je pochopitelně nesmysl. Za minulá období je odpovědný minulý výbor. Nyní jsem doporučil věnovat se spíše současnosti a budoucnosti, za kterou jako předsedkyně již odpovědná bude. Hrabáním v minulosti ztratí čas, který by mohla věnovat třeba právě zavedení řádného účetnictví. Nic jiného v uvedeném není.

  „Přesvědčovat členy SVJ o „výhodách účetnictví“ je rovněž nesmysl…“

  Ale není. Třeba právě možnost pokutování SVJ je docela silný argument. A když se k tomu přidá možnost „srozumitelného“ přehledu příjmů a výdajů, možnost odborné kontroly hospodaření, to že si za to vlastníci již stejně platí, tak jsou to již argumenty pro lidi pochopitelné. Smyslem tohoto mého vyjádření bylo, aby se tazatelka podívala na věc očima vlastníků, kteří účetnictví nerozumí a už dopředu se k tomu tak staví a získala tak jejich podporu.

  Pěkný den

  Vložil Pavel, 23. Září 2010 - 10:30

  Pane AnonymousX,

  uvedl jsem, že „Doporučovat „vykašlat“ se na minulá období je tedy nerozumné, možná se jedná o navádění ke spáchání trestného činu.“

  Na svém výroku trvám mj. vzhledem k tomu, že účetní jednotka musí provádět roční inventarizaci (§29 a 30 ZoÚ). Pokud nebude současný výbor znát počáteční stavy jednotlivých účtů nikdy nemůže provést řádnou inventarizaci. Stavět „nové“ účetnictví na hliněných nohou „příjmů a výdajů“ z minulých období tedy není možné. Můžete o tom pochybovat, můžete tomu nevěřit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. :-))

  Dále, při pouhém vedení příjmů a výdajů možná ani není vedena kniha pohledávek. Pohledávky se postupně promlčí a na vině bude nový výbor.

  Ve své replice uvádíte: „To je pochopitelně nesmysl. Za minulá období je odpovědný minulý výbor. Nyní jsem doporučil věnovat se spíše současnosti a budoucnosti, za kterou jako předsedkyně již odpovědná bude.“

  Za nevedení účetnictví odpovídá primárně SVJ. Nový výbor musí minimálně předcházet škodám. Pokud ví, že je něco v nepořádku, nemůže se spoléhat na to, že by nějaký soud v budoucnu třeba doopravdy odsoudil k náhradě škody minulý výbor. Soud se také může přiklonit k myšlence, že současný výbor věděl, že není vedeno účetnictví a „vykašlal se“ na jeho získání a proto je odpovědný za škodu.

  Při „přesvědčování členů SVJ o výhodách vedení účetnictví“ jsme si asi nerozuměli. Je to stejná situace, jako kdyby vedoucí autodopravy „přesvědčoval“ řidiče, že v obci se jede max. 50. O maximální rychlosti nebo o povinnosti vedení účetnictví se nemusí nikdo přesvědčovat. Je to dané zákonem. Jiná věc je, že doporučuji členům SVJ předávat „stravitelné“ informace, v tom jsme asi zajedno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 24. Září 2010 - 6:46

  Pane Pavle,

  souhlasím s tím, že především je odpovědné SVJ a tedy přeneseně i současné vedení. Ovšem trestní odpovědnost za činy (nečinnost) minulého vedení mi stále připadá jako příliš silné kafe. Přít se o to nebudu, je to můj názor.

  Stále trvá můj názor, že je důležitější zavést řádné účetnictví, než se hrabat v minulých letech. Počáteční stavy se nastaví dle známých skutečností, později je možné zaevidovat případnou opravu.

  Díval jsem se na věc především ze svého pohledu, kdy účetnictví nerozumím a jestliže nějaká firma vede účetnictví (tazatelka to označuje evidenci …), tak já osobně nejsem schopen odborně posoudit jak kvalitně je účetnictví vedeno. Ano jsem schopen posoudit, zda je skutečně vedeno účetnictví nebo jen evidence (ať už daňová či jiná), ale kvalitu vedení účetnictví asi neposoudím. Z toho pohledu také rozumím požadavku na provedení auditu, který by toto vyjasnil. Jestliže to tazatelka nechce, domnívám se, že je lepší starat se dříve o současnost a budoucnost než o minulost.

  Váš příklad o přesvědčování vystihuje situaci. Bohužel se domnívám, že je to nutné. Možná jste se ještě nedostal do situace, kdy je potřeba něco schválit shromážděním, a přestože žádný z vlastníků nemá důvod toto nepodpořit, přesto věc není shromážděním schválena. Prostě jen to nechtějí.

  Pěkný den

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 23. Září 2010 - 8:47

  Pane AnonymousX,

  nemohu vkládat nic do úst panu Pavlovi, ale sama ze sebe jako (mimo jiné) účetní Vám musím sdělit, že na minulá období se prostě vykašlat nelze, protože jednotlivé účetní výkazy na sebe meziročně navazují a nebyly by tedy počáteční stavy. Bez počátečních stavů pak nelze vést účetnictví ani do budoucna.

  Dále podle Zákona o účetnictví je potřeba uchovávat výkazy účetní jednotky až 10 let dozadu. Tato zákonná povinnost by bez rekonstrukce účetnictví byla hrubě porušena se všemi následky. Uvést účetnictví do zákonného stavu lze tedy považovat za povinnost a v podstatě není nutno o tom ani hlasovat, stejně jako se nehlasuje o dalších zákonných nařízeních.

  Jediné, co se tedy podle mého názoru dá dělat, je vyžádat účetnictví od subjektu, který ho měl vést, a nedodá-li, pak objednat rekonstrukci účetnictví od doby, kdy nebylo vedeno, a náklady na tuto rekonstrukci účetnictví vymáhat na tom, kdo ho v rozporu se smlouvou nevedl dle zákona.

  Vložil mirek_2 (bez ověření), 23. Září 2010 - 10:39

  …ono to doporučení vyžádat podklady od správce a případně provést následně rekonstrukci účetnictví, zjistit správné počáteční stavy a účtovat dále v souladu se zákonem by bylo jistě a bez diskuse správné, ale…. dohadování a celá rekonstrukce se může dost protáhnout, není zadarmo a výdaje za ni budou asi oponenti chtít nejdříve zdůvodnit a odhlasovat atd…atd…. Výsledkem by mohlo být, že řádné účetnictví vlastně nebude vedeno ani v běžném roce, ani asi v tom příštím…. z tohoto pohledu chápu doporučení nechat zatím stranou minulost a urychleně začít řešit současný stav, za který už nová předsedkyně bude skládat účty na shromáždění…
  Kolik mělo SVJ k 1.1. na účtu v bance, v pokladně , jaké mělo známé závazky a pohledávky a na základě takto provedené inventarizace sestavit počáteční stavy rozvahy a na tomto základě začít účtovat…
  To, že se při následné rekonstrukci minulých období může ukázat, že ty stavy měly být jiné a bude se hledat vysvětlení to je již další věc…. mirek-2

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 12:49

  Dobrý den, situace je nyní taková, že čekáme co nám na základě doporučeného dopisu správce předloží a jsme připraveni ukončit smluvní vztah dohodou. Já nyní provádím rekonstrukci účetnictví (naprosto zdarma)za rok 2009, v tomto roce jsem už byla předsedou SVJ. Počáteční stavy jsem získala jak uvádí pan „mirek-2“. Ale jsem v začarovaném kruhu. Nechce se mi ty večery kdy sedím u PC a účtuji, čtu zákony, hledám dobré rady a postupy, místo abych věnovala své malé dceři a rodině, dát SVj zdarma. Leč nevidím jiného východiska. Žádnou odměnu odsouhlasenou nemám, dokonce mám pocit, že vlastníci o to ani nestojí, ačkoli mám v oblasti účetnictví několikaletou praxi (přiznávám, že spíše v sektoru ziskových organizací), vyžadují audit, který by nic nevyřešil, jen by stál spoustu peněz. Byla jsem v účetní firmě, která se specializuje přímo na účtování SVJ, požádala je o stanovisko k předložené účetní závěrce. Tento zápis, nebo chceteli vyjádření, jsem předložila ostatním vlastníkům. Oni si nyní vymysleli, že chtějí konzultaci se stávajícím správcem a já na to už nemám sil. Na co se jich budou ptát, když účetnictví nikdo nerozumí??? Nehodlám se vystavovat psychickému stresu, kde v místnosti bude 48 osob a budou překřikovat jeden na druhého, rozpoutávat rozbroje, obviňovat mne, že nevyvěšuji včas měsíční přehledy, nebo, že jsem omylem provedla úhradu záloh o dva měsíce dříve než měla být uhrazena. Občas jsem nabývala dojmu, že já jsem podřízeným našeho správce, než naopak. Mrzí to, bolí to. Děláte co můžete aby jste dosáhl spravedlnosti, aby byli věci v pořádku, aby se na neznalosti ostatních nepřiživovali tací jako je náš správce a výsledek je, že občas pochybuji sama nad sebou, zda jsem dostatečně silná, zda mám dostatek vědomostí, zda se nemusím stydět někdy říct, že něco nevím, nebo neumím. Omlouvám se, opět jsem se do toho nějak ponořila. děkuji všem za rady, podporu a pochopení, jdu se uklidnit :-)

  Vložil lake, 23. Září 2010 - 13:21

  Sandonorico,

  dvě poznámky:
  (1) Nerozumím, proč chcete ukončit smlouvu se správcem dohodou. Napřed vám musí přece předat bezvadné účetnictví a závěrky, nebo vrátit co jste mu zaplatili.

  (2) Pokud se členovém SVJ chovají jako ovce, budiž - chovejte se k nim jako k ovcím. Zjistěte si výši pokuty za nevedení účetnictví za X roků zpětně a pak každé ovci dejte podepsat, že souhlasí s mimořádnou platbou na úhradu této pokuty ve výši YYY Kč podle spoluvlastnického podílu.
  Pohrozte, že jejich netečnost Vás dovede na Finanční úřad, neboť jste povinna oznámit trestný čin nevedení účetnictví.
  Třeba se jim rozsvítí ...

  lake

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 13:42

  A to je to čeho se bojím. Rozpoutávat další nepříjemnosti. Už nyní je to ve varu, že chceme změnit správce, sešlo se to s velkou nevolí a vím, že máte pravdu, ale já mám strach zda to zvládnu psychicky rozpoutat další spor o vrácení části odměn, nebo předložení správného účetnictví. Na 100% jsem si jista, že tam ze mne budou před ostatními členy výboru dělat zase blba, že oni to správně mají, ale já tomu nerozumín a vymýšlím si, protože nejsem dostatečně znalá. Když jsme je pozvali na první jednání hned v dubnu, přijeli a na mé dotazy odpovídali cituji: „nemám sebou počítatač, nemohu Vám k tomu nic říci“, „z hlavy si to nepamatuji, doma se na to podívám“, nebo dokonce jsem byla obviněna, že jsem jim nedala doklady, tak proto o tom v účetních sestavách nebyla ani zmínka. JÁ NECHCI BÝT OVCE!:-), ale také nechci skončit v Bohnicích.

  Vložil Pavel, 23. Září 2010 - 15:00

  Sandonorico,

  jedna věc je, že máte pravdu, ale možná důležitější věcí je, jak tuto pravdu prosadit.

  Doporučuji záležitost postavit pro členy SVJ do pozice, že dodavatel udělal chybu, díky které hrozí celému SVJ pokuta a výboru (minulému i současnému) trestní stíhání. A Vy se snažíte ochránit jak oba výbory tak celé SVJ. O tom, že předchozí výbor se asi skládal z nekompetentních diletantů, se zmiňovat nemusíte, pokud to půjde. Na to je vždy dost času. :-))

  Písemně požádejte správce o předání účetnictví za minulá léta (účetní deník, hlavní kniha, obratová předvaha, inventarizace účtů, prvotní doklady atd.). Na to máte jako objednavatel právo.

  Důležité je, co je uvedeno ve smlouvě, jak jste si průkazně předávali doklady atd. Tam asi bude na straně SVJ problém. A tak Vám také nezbyde než s dodavatelem začít jednat na začátku slušně. Jste přece nová, chcete to mít vše v pořádku a tak se snažíte.

  Oni to určitě dělali dobře, ale ten zákon o účetnictví v § 13 chcete tyto sestavy, tak kdyby byli tak hodní…

  Přitvrdit můžete vždy. Já bych se nejdříve domáhal účetnictví, pokud ho nevydají tak zajděte za právníkem zda máte použitelnou smlouvu a nechte si poradit. Na základě neúplných informací je obtížné udělovat konkrétní rady.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 16:48

  dovolím si jen malou opravu: diletantem jsem nazvala pouze správce. Členy bývalého výboru jsem tím rozhodně nemyslela. Mám k nim úctu za to, kolik toho dokázali ohledně opravy a zhodnocení domu. I z té úcty k nim, jsem chtěla prokázat slušnost za to, že se několik let starali o chod domu a po těch letech se rozhodli si odpočinout, a nikdo se do členství ve výboru nehrnul tak jsem svolila a přesvědčila kolegu, který do toho šel se mnou. Ta skutečnost, že mé námitky a upozornění na nesprávný postup našeho správce vzali bývalí členové jako urážku je věc druhá, která mne sice mrzí, ale bohužel nemohu to nechat plavat a přehlížet. Děkuji za příspěvek.

  Vložil Karolína Š. (bez ověření), 23. Září 2010 - 7:27

  Z příspěvku pana Pavla cituji:

  „… se pokuste přesvědčit lidi, v čem je výhoda, když jim budete předkládat účetní sestavy (kterým nerozumí) oproti současným přehledům současného správce o příjmech a výdajích.“

  Nelze než souhlasit.

  Společenství (až na výjimky) nepodává daňové přiznání. Účelem účetnictví (resp. toho, proč stát přikazuje vést účstnictví) je kontrola daňových povinností.

  Karolína Š.

  Vložil sandonorico, 23. Září 2010 - 13:44

  Prosím, to nemůžete myslet vážně!!!!

  Vložil Pavel, 23. Září 2010 - 14:57

  Sandonorico,

  řada příspěvků na netu není napsána s cílem někomu pomoci ale s cílem uspokojit autora/ku. Neberte proto příspěvky od každého vážně.

  Nick Karolína Š je tu od 23.9. a má dva příspěvky. Jeden je neutrální, bezvýznamný, nic neříkající a na druhý jste reagovala.

  Druhý příspěvek je evidentně špatný. Zda byl napsán z pouhé neznalosti nebo úmyslně špatně, nevím. A je to skoro jedno. Elementární slušností by mělo být odpovídat pouze v oblasti, o které něco člověk alespoň tuší. No, to se neděje nejen na tomto webu, ale takové exempláře máme na nejvyšších místech ve státě. :-))

  V každém případě si této vadné informace nevšímejte.

  Kdysi tu bylo několik křiklounů, kteří opakovaně nadávali na zákonodárce, že účetnictví je k ničemu, když oni si vše šudlají perem na jedné A4 a jak jim to vyhovuje. Pokud si porušují předpisy ve svém SVJ, tak mi to nevadí. Pokud ale své mylné názory šíří jako pravdu veřejně, tak se občas ozvu.

  Karolínu Š ignorujte a řiďte se vlastní hlavou a radami, které se opírají o §§.

  Držím palce.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".