dlouhodobé zálohy, rozpočet v daném roce, čerpání

Vložil Anonymous, 29. Červen 2022 - 16:41 ::

SBD Poruba s podílem cca 2800 z 54 525 je stále správcem našeho SVJ, pravidelně nám nevyúčtovává dlouhodobé zálohy, úvěry I, II ten už dávno skončil a je nevyúčován, není známo ani podle čeho vyúčtovávají zálohy, když není schvalován rozpočet, na daný rok, Dotazy na FÚ Poruba bez odezvy, výbor SVJ od r. 2004, vůbec se mi nelíbí,že se budou t nevlastníci balkonů podílet na rekonstrukci balkonů a zasklení 50% z dlouhodobé zálohy, kterou si nechal výbor schválit loni v listopadu, nikdy o tom nebyla řeč

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 30. Červen 2022 - 5:31

  Anonymous, pletete se ve všem co jste nám napsal.

  • SBD Poruba není „správcem SVJ“. Správcem SVJ je samotné SVJ. Každá právnická osoba provádí vlastní správu!
  • Povinnosti ohledně vyúčtování čehokoliv nemá SBD Poruba, nýbrž právnická osoba SVJ.
  • Je nesmyslem mudrovat o „vyúčtování úvěru“. Vyúčtování úvěru samozřejmě proběhlo mezi SVJ a úvěrující bankou. Nikdo Vám nebrání do toho vyúčtování nahlédnout. Proč jste to neudělal?
  • Příspěvky na správu je SVJ povinno vyúčtovat, ba i vrátit nevyčerpaný zůstatek, rozhodne-li tak shromáždění (§ 1208 písm. c). Obraťte se na shromáždění; nikoliv na nás.
  • SVJ není povinno sestavovat ani schvalovat rozpočet. Pokud se Vám to nelíbí, obraťte se na shromáždění; nikoliv na nás.
  • Finanční úřad přijímá podněty, ale není povinen s Vámi nijak komunikovat. Komunikuje s účetními jednotkami jako správce daně. Nic jiného jste nemohl čekat.
  • Balkon je pouze prázdný prostor plný vzduchu. Vzduch nelze „rekonstruovat“. Ostatně žádná „rekonstrukce“ se nechystá – půjde spíše o opravu společných částí budovy. Na tom se samozřejmě povinně podílíte jako spoluvlastník, a to platbou příspěvků na správu domu. Pokud se Vám to nelíbí, prodejte jednotku a pořiďte si rodinný dům.

  Zajímavá je však Vaše poznámka o zasklení balkonů. Pokud toto zasklení není uvedeno v prohlášení, pak jde o nové věci, které mají být hrazeny společně, ale mají být vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníkům určitých jednotek (§ 1166 odst. 1 písm. b) bod 2). K tomu je nutná změna prohlášení s písemným souhlasem všech vlastníků jednotek, jejichž práv a povinností se změna dotkne, a s písemným souhlasem osob oprávněných z věcného práva (§ 1169 odst. 1). Bez písemných souhlasů nelze o takové změně prohlášení rozhodnout pouhým většinovým hlasováním na shromáždění.

  Potřeboval bych od Vás více podrobností o obsahu prohlášení ohledně balkonů a také znění všech rozhodnutí která byla v této věci přijata shromážděním v listopadu 2021 nebo jindy. Uvidíme co se dá poradit.

  Justitianus

  Vložil Účetní (bez ověření), 29. Červen 2022 - 18:24

  „pravidelně nám nevyúčtovává dlouhodobé zálohy“ (Vložil Anonymous, 29. Červen 2022 – 16:41)

  To je v souladu s vůlí moudrého zákonodárce: Zálohy na správu domu se nevyúčtovávají (krátkodobé ani dlouhodobé).

  Někteří vlastníci se stále domnívají, že zálohy na správu domu se vyúčtovávají a zatím nechopili, že zálohy na správu domu jsou speciální případ, který se neřídí obvyklými pravidly (pro výši záloh, vyúčtování záloh, použití záloh) platnými a běžně používanými pro zálohy na jiné účely.

  Už se zde řešilo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".