Daň dědická & darovací

Vložil Dotaz (bez ověření), 14. Listopad 2013 - 7:45 ::

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jak je to s uvedenými daněmi?

Nyní je podle §19 zák.357/1992 osvobozeno nabývání v I. a II. skupině. Hurá-opatření senátu 340/2013 z 30.10.2013 ale osvobození právě od těchto dvou daní zrušilo. Zůstalo pouze následující:

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a která je ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami, a fyzická osoba, která vlastnické právo k jednotce nabývá
 • {a}
 • {b} je členem této právnické osoby a
 • {c} podílela se nebo její právní předchůdce se podílel svým peněžním nebo
  nepeněžním plněním na pořízení domu s jednotkami

Jak je to tedy s takovýmto příkladem: dva spoluvlastníci (otec+dcera+syn) vlastní BJ v SVJ po 50% (otec+dcera). Otec died. Takže dcera zaplatí daň 4% z odhadní ceny (otec s dcerou koupili BJ v r. 2008 za 120.000), která je v roce 2013 a po zhodnocení (zateplení domu) třeba 650.000 tj. 26.000 ?? přestože by se podle starého zákona na ni daň nevztahovala?

ANEBO se na takový případ vztahuje § 8 odst. 2 písm. b)
Musí nějak dokazovat to, že se cit. „podílela … svým peněžním“ aby se na ni uvedené vztahovalo

A jak bude do toho zapleten syn – ten byt nevlastní ani zčásti, takže těch 50% po otci se dělí mezi dceru a syna, přičemž s 25% ceny dcera nezaplatí (§8/2/b) ale syn ano ? (na toho se žádný osvobozovací § nehodí)


Jak se při takovém prodeji bude počítat základ pro daň brát v potaz cena, když byt by se otec jako bývalý vlastník měl podílet na úhradě vnitřního dluhu (ve výši cca 250.000) za zateplení domu a za nový výtah?

díky za reakce, Dotaz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil karelh, 14. Listopad 2013 - 9:19

  Dobrý den.

  Osvobození v rámci dědictví je nově zařazeno do zákona o daních z příjmů – dědictví řeší § 4a a darování řeší nové písmeno d)odst. 3 § 10 téhož zákona. (znění platné od 1. 1. 2014).

  § 4a ZDP Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem

  1. z nabytí dědictví nebo odkazu,

  Z důvodové zprávy: Ustanovení § 4a písm. a) upravuje osvobození veškerých příjmů nabytých z titulu dědění nebo odkazu.

  § 10 odst. 3 písm. d)ZDP

  Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny...­..bezúplatné příj­my

  1. od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
  2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
  3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,
  4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč“.

  A z důvodové zprávy:

  Navrhuje se v zákoně o daních z příjmů upravit osvobození příjmů z titulu darování. Právní úprava navazuje na úpravu zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je od daně osvobozeno darování mezi osobami příbuznými, tj. osobami uvedenými v navrhovaném bodě 1 a 2. Dále se navrhuje doplnění limitu pro osvobození příležitostného bezúplatného nabytí majetku jiného majetkového prospěchu, jehož hodnota nepřesahuje 15 000 Kč, tj. na stejnou částku, a jakou zákon o daních z příjmů stanoví pro účely podávání daňového přiznání.

  karelh

  Vložil ChapuZeNechapu (bez ověření), 24. Leden 2014 - 1:08

  Pokud jsem to bobře pochopil, dotaz byl o dani z nabytí nemovitých věcí (zákon 340/2013 Sb) v případě bytu získaný např. děděním nebo darováním od osoby z I. skupiny dle dřívější definice např. rodič… tj. zda je osovobození od této daně platí či nikoliv. Osvobození od daně příjmů takto získaných příjmů pro tyto osoby, jak autor píše, je i důvodem neplacení též daně z nabytí nemovitých věcí?

  Vložil Dotaz (bez ověření), 15. Listopad 2013 - 6:33

  pane Karle, děkuji

  Vložil chápající (bez ověření), 14. Listopad 2013 - 8:39

  Vážený dotaze. Nespletl jste si forum?

  Vložil Dotaz (bez ověření), 14. Listopad 2013 - 8:45

  proč? Domníváte se, že to nesouvisí se SVJ? Já myslím, že nepochybně ano. Jde přeci o převod na nabyvatele – a to je otázka která se tady propírá a kterou tady Lake propírá a ostatním otlouká o hlavu často.

  Že je nabyvatelem v tomto případě dědic, je přeci vedlejší.

  Máte li tedy věci něco víc než Vaše pochybnosti, pak dík.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".