Dálkově odečitatelné přístroje k rozúčtování

Vložil Justitianus, 16. Listopad 2021 - 9:52 ::

 
Objevily se zde dotazy k instalaci „dálkově odečitatelných“ indikátorů na radiátory. Pokusím se vysvětlit jaký je současný právní stav a co bych doporučil těm SVJ, které uvažují o instalaci v nejbližších měsících.

Mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?

Dobrá zpráva je ta, že zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií byl novelizován a konečně obsahuje definici „dálkově odečitatelného přístroje“.
Konečně jsme se tedy dočkali – po třech letech mlžení a lhaní. Mlžili a přímo lhali jak výrobci a distributoři, tak i ouředníci jednotlivých ministerstev. Tři roky se nepravdivě kecalo o tom že prý dálkově odečitatelné přístroje jsou povinné a musí být instalovány co nejdříve, nejlépe ihned. To vše probíhalo v době, kdy české právo neobsahovalo žádnou vymahatelnou povinnost, dokonce ani definici takových přístrojů.

Špatná zpráva je ta, že pro rozúčtování nebude stačit že přístroj je „dálkově odečitatelný“ podle § 7 zákona. Pro použití takového přístroje k rozúčtování nákladů na vytápění budou předepsány ještě nějaké další (dnes neznámé) požadavky. A nevíme kdy budou předepsány, ani co bude předepsáno.

Ovšem ty neznámé tajemné požadavky a povinnosti musí každé SVJ plnit už od ledna 2022. Divíte se tomu? Inu, jsme přece v České republice …


Zákon č. 406/2000 Sb. totiž předvídá vydání prováděcího právního předpisu, který má těmto přístrojům stanovit ještě jejich technické parametry „rozsah a způsob registrování dodávky tepelné energie“. Jak znám legislativní proces v ČR, tak odhaduji, že tento klíčový předpis bude vydán někdy v prosinci – těsně před nabytím účinnosti novely zákona č. 406. Možná půjde o novelu vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou prý ministerstvo „intenzivně připravuje“ už od prosince 2019. Při absenci prováděcí vyhlášky je v zákoně popsaný stav tento:

  • Dálkově odečitatelný přístroj je přístroj instalovaný do dne 31.12.2021, u kterého k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor a který je nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu.
  • Dálkově odečitatelný přístroj je přístroj instalovaný ode dne 1.1.2022, u kterého k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zákon nevyžaduje aby byl nastaven na odečet minimálně v měsíčním intervalu! (Budoucí vyhláška má stanovit nějaké další parametry které musí splňovat dálkově odečitatelný přístroj, aby mohl být použit při rozúčtování služeb.)

Budete-li dnes spěchat s instalací indikátorů, může se lehce stát, že ty krásné nové indikátory sice vyhoví zákonu, ale nevyhoví budoucí vyhlášce – a budete je muset po pěti letech vyhodit. I když jejich životnost je minimálně 10 let (dokud neodejde baterie).

Právní stav ohledně dálkově odečitatelných přístrojů (ke dni 16.11.2021) zachycuje tabulka. Zákon č. 406/2000 Sb. po novele provedené zákonem č. 362/2021 Sb. je platný ode dne 8.10.2021 a příslušná část nabude účinnosti dne 1.1.2022.

Ustanovení Obsah Vyhláška Její obsah
§ 7 odst. 12
od 1.1.2022
stanoví co je
„dálkově odečitatelný přístroj“
 ----  ----
§ 7 odst. 12
od 1.1.2022
stanoví co není považováno za
„dálkově odečitatelný přístroj“
 ----  ----
§ 7 odst. 11
od 1.1.2022
obsahuje zmocňovací ustanovení
k vydání prováděcí vyhlášky
je nutná, ale
NEEXISTUJE
určí parametry dálkově odečitatelných
přístrojů k rozúčtování slu­žeb

Justitianus

  • rozúčtování služeb
  • indikátory

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Uživatel bytu s dálkově odečitatelnými vodoměry (bez ověření), 16. Listopad 2021 - 18:00

Správa našeho domu vyměnila vodoměry a krabičky na radiátorech za radiově odečitatelné. V návaznosti na to jsme dostali měsíční rozpis plateb upravený takto:

vodoměr na studenou vodu: zdražení 2,86×, životnost nezměněná (6 let) vodoměr na teplou vodu: zdražení 1,33×, životnost nezměněná (4 roky) krabičky na radiátorech: zdražení 1,16×, živostnost nezměněná (8 let)

Při rozdílné životnosti je o zábavu vyměňovačů i uživatelů bytů postaráno.

Žádná informace o četnosti odečtů, o četnosti informování uživatelů bytů ani o tom, zda uvedené nové ceny již zahrnují odečty a informování a nebo jde pouze o cenu za nové vodoměry a nové krabičky s radiovým modulem.

Vložil Justitianus, 17. Listopad 2021 - 10:00

Pane „Uživatel bytu s dálkově odečitatelnými vodoměry (bez ověření)“,

Doba platnosti metrologického ověření vodoměrů na studenou vodu a na teplou vodu používaných k rozúčtování služeb byla před deseti lety sjednocena na 5 let. Viz položka 1.3.9 ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. (znění účinné ode dne 1.1.2012). Máte neschopné statutáry, jestliže toto nevědí.

A mimochodem, k vodoměrům se dají pořídit samostatné krabičky pro bezdrátové odečty, a ty vydrží dvakrát déle – tedy jejich životnost je minimálně 2×5 let. Po výměně baterie i déle. Pouze se po pěti letech nasunou na nový/repasovaný vodoměr a jede se dál. Zase ti neschopní statutáři?

Jinak samozřejmě platí, že každá legrace něco stojí. To platí i pro dálkové odečítání a poskytování informací o spotřebě za každý měsíc. Bohužel tato „legrace“ nám byla vnucena z Bruselu, takže to vlastně ani tak legrační není.

Justitianus

Vložil Měnil (bez ověření), 16. Listopad 2021 - 17:46

Dálkově odečitatelný vodoměr ve smyslu zákona je každý vodoměr umístěný mimo byt. V řadě domů jsou bytové vodoměry přístupné ze společných prostor. V takovém případě není třeba vodoměry měnit ani osazovat radiovým modulem. Jak se u nich nastaví požadovaná četnost odečtů Vám napíše pan Justitianus, na to rozum průměrného člověka nestačí.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".