Co náleží do kompetence správce

Vložil Aklim (bez ověření), 21. Září 2017 - 10:47 ::

Dobrý den, chtěla bych znát Váš názor na to, zda může správce našeho SVJ, což je Stavební bytové družstvo,zasahovat do oblastí jako je např.porušování či nedodržování chování ve společných prostorách bytového domu a vyhrožovat různými opatřeními. Nejde mi o vlastní problém,ale zda do toho vůbec může správce vstupovat.Domnívám se,že to je na řešení pouze v rámci svj jako takového a nikoliv správce. Navíc pokud dostanu výzvu od správce k odstranění problému a reaguji mailem,tak poté předseda tuto komunikaci mezi mnou a správcem věřejně předčítá na shromáždění? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ... (bez ověření), 21. Září 2017 - 23:21

  Nejdříve musíte definovat, co je porušování a nedodržování chování. Pod tím si lze představit spoustu věcí, některé naprosto banální, jiné možná závažné. Co tedy porušují a nedodržují vlastníci ve vašem domě? Správce nemá komu co vyhrožovat. Nějaká pravidla, nebo co u vás máte, si schvalují vlastníci a nejsou povinni poslouchat nějakého správce SBD. Některá pravidla se naopak vůbec neschvalují. Problém bude nejspíše taky v tom, že všichni správcové SBD se pořád chovají jako majitelé domu, nebo se pletu? Co tedy porušují vlastníci ve vašem domě? Nečistí si boty na rozhožce, nezavírají dveře, plivou na schody, nebo co dělají?

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 11:43

  SVJ spravuje společné části domu, případně si k tomu najme externího správce. Pokud někdo porušuje či nedodržuje chování ve společných prostorách, tak to musí řešit SVJ potažmo externího správce.

  Primárně jde o vlastní problém, o „porušování či nedodržování chování ve společných prostorách“. Pokud někdo např. má věci před svým bytem na chodbě či skladuje svůj bordel ve společných částech sklepa, tak u nás pověřuji externího správce, aby se s takovým potížistou nějak domluvil. Má na to školené lidi, já bych takovému potížistovi asi něco řekl od plic. Pokud ho potom správce písemně vyzve, aby se zdržel takového chování, tak se nejedná o nějaké porušení listovního tajemství, když s tím seznámím i ostatní spoluvlastníky společných prostor. Až nebudete způsobovat vlastní problémy, tak nemusíte řešit, že vás někdo na shromáždění označí jako zdroj problémů a zároveň uvede, jak se problém pokouší řešit.

  Vložil JaVa, 21. Září 2017 - 16:17

  Pane „Kolemjdoucí1“,mám skromný dotaz.Jakou placenou funkci vykonáváte ve vašem SVJ vy,když všechno za statutární orgán dělá váš „externí správce“?Nejste doufám jeden z těch „přecedů“,který alibisticky přenechá veškeré pravomoci statutárního orgánu SVJ externímu správci a sám se pouze bije v prsa,jak to všechno dobře vede?

  P.S.Písemnost,která nebyla adresována právnické osobě SVJ,neměla být předmětem jednání členů SVJ a tudíž pan „přeceda“ ji neměl předčítat na shromáždění vlastníků SVJ!

  Děkuji za vysvětlení a přeji Vám hezký zbytek dne.

  JaVa

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 16:44

  Jsem předseda výboru. Lžete, když uvádíte „když všechno za statutární orgán dělá váš „externí správce““. To není pravda a nikdy jsem to nenapsal. Já zadávám správci úkoly, ale pravomoci a odpovědnost mi zůstává. Žádné pravomoci, pokud víte co to znamená, jsem nikomu nepřenechal. Jste pouhý lhář nebo manipulátor.

  Asi jste přehlédl větu v úvodním příspěvku: „pokud dostanu výzvu od správce k odstranění problému a reaguji mailem“. Email tedy byl adresován právnické osobě, externímu správci, který jedná za SVJ. Opět lžete nebo nerozumíte psanému textu.

  Vložil JaVa, 21. Září 2017 - 17:00

  Vážený „pane přecedo“.Na Vaše invektiva, jsem původně reagovat nemínil,ale pokud Vás jako „přecedu“ SVJ úkoluje váš „externí správce“,pak jste opravdu pouze"přeceda" a já se ve svém úsudku o výkonu vaší„funkce“,na který, jako každá „potrefená husa“ nevhodně reagujete, zřejmě nemýlil.

  I tak Vám přeji hluboký spánek na „vavřínech“. JaVa

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 17:05

  Javo, pokud z věty „Já zadávám správci úkoly, ale pravomoci a odpovědnost mi zůstává.“ dovozujete, že mne úkoluje externí správce, tak asi neumíte česky.

  Vložil Misme, 21. Září 2017 - 11:35

  … poté předseda tuto komunikaci mezi mnou a správcem věřejně předčítá na shromáždění

  Pokud mail nenesl označení „otevřený dopis“, pak se podle mého názoru dá na věc pohlížet jako na porušení listovního tajemství. Toto řeší:

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Hlava II: Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

  Díl 2: Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

  § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv

  Text zde nejde dobře vykopírovat, zlobí formátování, vygůglete

  Vložil tep (bez ověření), 21. Září 2017 - 13:19

  Správce informoval předsedu, jak problém řešil. V řešení sporů mezi členem SVJ a správcem, který řeší spor za SVJ, je shromáždění vlastníků arbitrem, tak musí být informováno. Pokud je dotčený tazatel v právu, tak by mu zveřejnění komunikace mělo prospět – mohl spoluvlastníky přesvědčit, že správce i předseda se mýlí. Navíc zpráva neobsahuje žádné tajemství. Dělat nepořádek ve společných prostorách není věc soukromá, ale dotýká se více či méně všech spoluvlastníků.

  Vrátím se k případu ukradeného kola a zveřejnění zloděje majitelem prodejny: Jen čestný a spravedlivý člověk je osobnost a ten by měl být chráněn proti nactiutrhání. Jakoupak čest má zloděj? Tu zavrhl a ztratil sám, když se rozhodl krást. Komu čest, tomu čest. Čest práci ústavního soudu? Ne vždy, i tam jsou jen omylní lidé. Zavrhli jsme Desatero a děláme si zákony a jejich interpretaci ke svému obrazu, podle toho to tak vypadá.

  Vložil Aklim (bez ověření), 22. Září 2017 - 8:42

  V jednom máte opravdu pravdu, po přečtení většina shromáždění jednotně konstatovala ,že je"…" nechci být sprostá,ale opravdu tam padala …tato slova .

  Vložil Misme, 21. Září 2017 - 14:23

  Veřejné předčítání cizí písemnosti bez svolení jejího autora je hrubě neetické. Proč to ten předseda asi četl? Aby paní získal více příznivců? Těžko, když spolu vedou spor a když on je tím, kdo vyhuluje ve společných prostorách, namísto aby si zahuloval své hnízdečko.

  Předseda ZNEUŽIL své postavení. Protože s vysokou pravděpodobností přístup ke korespondeci vedené se správcem kromě něho nikdo jiný nemá, tedy nemůže, k vyrovnání skóre, učinit totéž.

  Tím, že předčítal, něco sledoval. Svůj zájem? Vypadá to tak, když to paní vadí. Z mého pohledu jde o klasickou metodu grázlíků, kteří takovým způsobem seznamují ostatní s tím, co se jim stane, když se mu postaví na odpor. Tyto věci se přece dají řešit kultivovaně. Demonstrativní veřejné předčítání něčeho, co mi nebylo určeno, je cosi jako pranýř ve 13. století. Ještě měl rozdat rákosky a dovolit, event. přikázat, ke své poctě plivat po autorovi dopisu.

  (Nejen) předseda je vázán ve svých projevech zákonem o ochraně osobních údajů. Nehraju si na právníka – je možné, že obsah dopisu adresováného konkrétnímu subjektu nelze pro účel prezentace jiným subjektem za zdroj osobních údajů považovat. Já bych ale byla s takovou prezentací opatrná.

  Pokud se vám nelíbí trestní zákoník, možná je stravitelnější LZPS, kde v článku 13 čtu: Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Září 2017 - 22:53

  reagoval na podání správce. Se správcem se zásadně nebavíme. Není pro vlastníky partnerem. Tím je jen SVJ. Např. pokud třeba reklamujeme vadné vyúčtování správce reklamujeme u SVJ. A řešení „přestupků“, které mají základ v ustanovení stanov (nikoliv nějakého domovního řádu na nástěnce) je opět věcí SVJ a ta má dva orgány. Předsedu popř. výbor a shromáždění. Správce mezi nimi není.

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 15:17

  Pominu skutečnost, že předseda kouří ve společných prostorách. To se mi nelíbí, ale nebylo to v úvodním dotazu a tak to pomíjím.

  Spor byl podle původního dotazu o to, zda předseda může zveřejnit korespondenci externího správce, který jedná jménem celého SVJ, a člena SVJ. Opakovaně tvrdím, že může. Tím, že člen SVJ koresponduje s SVJ, či externím správcem, vzniká doklad. Každý člen SVJ má podle § 1179 právo seznámit se s veškerými doklady SVJ.

  Něco jiného by bylo, kdyby předseda zveřejnil svou soukromou milostnou koresponcenci s Aklim. Zde se ale jednalo o korespondenci, která se týkala všech spoluvlastníků.

  Skutečnost, že předseda kouří ve společných prostorách je na jiné vlákno. Ale to je záležitost členů SVJ, že mají takového předsedu.

  Vložil Misme, 21. Září 2017 - 18:26

  Koukněte, co si o zveřejnění „úřední“ korespondece myslí JUDr. Ing. Helena Svatošová. Dovolím si zdůraznit, že se jednalo o zveřejnění korespondence BEZ osobních údajů, tzn. bez možnosti identifikovat konkrétního odesílatele, autora zprávy a paní JUDr. Ing. podmiňuje svůj odborný názor takto: „…pokud Váš původní e-mail neobsahoval osobní údaje…“, „Samotné zveřejnění korespondence bez souhlasu odesílatele bezesporu není postup vhodný…“, „Pokud Váš podnět neobsahoval osobní údaje, jejichž zveřejnění by zakládalo nejspíše nezákonnost…“

  Celý příspěvek je na http://www.slidilove.cz/…skou-policii

  Jako další vodítko může posloužit stanovisko ÚOOÚ ke zveřejňování jmen dlužníků, kde se mimo jiné píše: „Definice pojmu „zpracování osobních údajů“ v § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, ze které je patrné, že i zveřejňování osobních údajů je považováno za zpracování osobních údajů.“

  Dále se zde píše: „Definice pojmu „zveřejněný osobní údaj“, uvedená v ustanovení § 4 písm. l) zákona o ochraně osobních údajů, dle které se tímto pojmem rozumí údaj zpřístupněný zejména hromadnými sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného seznamu.“

  A ještě se zde píše:„Ustanovení § 5 zákona o ochraně osobních údajů obsahující úpravu práv a povinností správce při zpracovávání osobních údajů; v této souvislosti zejména odstavec 2 citovaného ustanovení, kde je obsažena zásada, že zpracovávat osobní údaje lze pouze se souhlasem subjektu údajů. V tomtéž ustanovení jsou sice obsaženy výjimky z této zásady, ale žádná z nich se na uvedený případ nevztahuje.“

  Vidím zde analogii v tom, že pokud o někom pravdivě prohlásím, že je dlužník, vyjde to nastejno, jako když veřejně předčítám dopis konkrétní osoby, který notabene nebyl určen ani mně. V obou případech došlo na zveřejnění osobních údajů – problém je v tom, že všichni se dověděli, kdo ten dopis psal, ne co psal. Nejde o obsah, jde o adresnost.

  Celé na https://www.uoou.cz/…zniku/d-1462

  Mně z toho vychází, že předseda udělal fatální chybu.

  Vložil JaVa, 21. Září 2017 - 15:59

  Pan „přeceda“ má velký problém.Vy jste totiž zapomněl,na jádro pudla.To „pan přeceda“ je ten, kdo porušuje pravidla pro užívání společných částí domu a pozemku ,tím že kouří na chodbě domu a obtěžuje smradem ostatní obyvatele domu a navíc se z pozice své funkce snaží veřejně pranýřovat řadového člena SVJ ,který využil svých práv člena SVJ a na toto porušování pravidel pro užívání společných částí domu upozornil.„Pře­ceda“,který zřejmě nemá žádný morální kredit, svým konáním hrubě porušil svoji loajalitu vůči členům SVJ.

  § 159

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  JaVa

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 16:49

  Javo, problém byl v úvodním příspěvku postaven tak, že předseda na shromáždění četl „úřední“ korespondenci mezi členem SVJ a SVJ, které bylo zastoupeno externím správcem. K tomu se vyjadřuji.

  Ohledně kouření jsem se také vyjádřil: „Skutečnost, že předseda kouří ve společných prostorách je na jiné vlákno. Ale to je záležitost členů SVJ, že mají takového předsedu.“ Raději jsem se citoval, třeba to po opětovném přečtení pochopíte.

  Vložil JaVa, 21. Září 2017 - 17:54

  Je mi líto,ale já jsem zřejmě četl jiný příspěvek, ve kterém stojí ,že se jedná o písemnou korespondenci mezi členem SVJ a externím správcem a nikoli mezi členem SVJ a SVJ zastoupené externím správcem,jak zřejmě neúmyslně uvádíte Vy.

  Cituji:

  „Navíc pokud dostanu výzvu od správce k odstranění problému a reaguji mailem,tak poté předseda tuto komunikaci mezi mnou a správcem veřejně předčítá na shromáždění?“

  Člen společenství vlastníků je v právním vztahu pouze s právnickou osobou SVJ,zastoupenou jejím výkonným=statu­tárním orgánem a nikoliv s externím správcem.Ten je naopak v právním vztahu pouze s právnickou osobou SVJ, zastoupenou jejím výkonným-statutárním orgánem a nikoliv s fyzickou osobou = členem SVJ.

  Což Vy ,jako dlouholetý „přeceda“ SVJ, samozřejmě víte!.

  Právě pro tyto vzájemné právní vztahy, se jednalo o soukromou písemnou korespondenci, mezi fyzickou osobou = řadovým členem SVJ a právnickou osobou = externím správcem,kterou neměl právo „pan přeceda“ zveřejňovat před ostatními členy SVJ = cizími fyzickými osobami!

  Pokud se Vás mé příspěvky, nějak osobně dotkly,tak se Vám omlouvám a přeji Vám hezký zbytek dne.

  JaVa

  Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 21. Září 2017 - 11:49

  Pokud předseda na shromáždění označí toho, kdo dělá problémy ve společných prostorách, tak přirozeně nemá problém s tím, že by četl nějaký dopis, který se uvedenou záležitostí zabývá. Snad je důležité, aby se problémy nekonaly, ne? K tomu slouží i to, že se spoluvlastníci dozvědí, kdo problémy dělá a co s tím předseda dělá. Připomíná mi to kauzu, kdy soudci odsoudili toho, kdo zveřejnil hledaného recividistu, protože zveřejněním jeho ksichtu se porušilo jeho lidské a ústavní právo krást.

  Vložil Aklim (bez ověření), 22. Září 2017 - 8:39

  Problémy vyvolává a dělá právě jen předseda,který se chová jako by byl celý dům jen jeho…

  Vložil Aklim (bez ověření), 21. Září 2017 - 12:19

  Abych uvedla na pravou míru, problém jsem již jednou zde řešila z jiné stránky,jedná se o to,že máme schválen zákaz kouření na chodbách i ve stanovách, předseda kouří stále ,nic ho nezajímá, a jelikož máme byt v posledním patře a on kouří o 2 níže,kouř zůstával přímo nahoře u nás,tak jednoduše větráme na chodbě ventilačkou. A na základě toho mi byla doručena výzva,abychom nevětrali,jinak že budou okna zadělána tak,aby se nedala otvírat vůbec. Samožřejmě jsem odpověděla ve smyslu toho,že pokud nebude předseda dodržovat co má,tak budu větrat…je to stav ,který se řešil ke konci minulého roku,kouří dál

  Vložil Misme, 21. Září 2017 - 12:47

  Aklim, doufejme, že jste pány, kteří vám radili nedělat „problémy“, tímto poučila, co to je presumpce neviny. A za sebe děkuji, že jste záležitost doplnila o zcela zásadní informaci, díky které vím, že mě mé ;-) tušení (6., 7. a 8. smysl) nezklamalo. :-D

  Vložil Aklim (bez ověření), 21. Září 2017 - 12:58

  Mne těší to,že nejdu se stádem,které se bojí ozvat ,protože náš předseda se pasoval do role jakéhosi"boha",kte­rý si může dělat co chce,nic nerespektovat,ale sám zdaleka neplní svoje povinnosti ,které má. Děkuji.

  Vložil tep (bez ověření), 21. Září 2017 - 11:00

  Měl by dělat to, čím ho pověřilo SVJ v mandátní smlouvě. Z Vašeho textu vyplývá, že předseda SVJ se správcem souhlasí a je s ním vůči Vám ve shodě, když vše předčítá na shromáždění vlastníků. Tak nedělejte problémy ve společných prostorách (na ně beztak někdo z SVJ upozornil správce a požádal ho, ať problém s Vámi řeší) a bude v domě klid. Náš mandatář nebyl u nás v domě osobně snad 10 let a ani nemá klíče, aby se dostal do domu a společných prostor.

  Vložil Aklim (bez ověření), 22. Září 2017 - 8:37

  Nedělejte problémy? To snad nemyslíte vážně, že dělám problémy pokud požaduji dodržování schválených pravidel…kam bychom to došli pokud budeme přehlížet a mávat nad tím rukou,že námi volení si dělají co chtějí bez ohledu na to,co lze a co již nelze?

  Vložil JaVa, 21. Září 2017 - 11:00

  Do kompetence externího správce náleží vše, co je schváleno shromážděním vlastníků(tedy i Vámi)v příkazní smlouvě, mezi právnickou osobou SVJ a ve Vašem případě, právnickou osobou SBD.

  JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".