Činnost výboru - zadarmo???

Vložil lake, 6. Leden 2011 - 7:15 ::

Často se zde opakují "objevné" návrhy neplatit členům výboru nic za výkon funkce a odměnit jejich činnost jinak (dohodou, odměnou, úlevou při placení záloh). Cílem těchto obezliček je ušetřit na dani z příjmu a dani zdravotní.

Upozorňuji, že existuje zajímavá judikatura týkající se odměn členů statutárních orgánů právnických osob. Soudy vycházejí z předpokladu, že normální stav je takový, že za výkon funkce náleží odměna. Právní věta zní:
V případě, že není ve sporu prokázáno, že účastníci sjednali dohodu o bezúplatném výkonu funkce statutárního orgánu, je výkon této funkce úplatný.
(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2007, sp. zn. 29 Odo 994/2005)

Soud posuzoval případ, kdy s členem statutárního orgánu byla uzavřena dohoda o výkonu funkce, ve které nebylo žádné ustanovení o odměně. Společnost se domnívala, že jednateli tedy žádná odměna nenáleží. Soud ji poučil, že nebyla-li odměna sjednána vůbec, pak jednateli nepochybně náleží, a to "v obvyklé výši". O bezúplatný výkon funkce by se jednalo pouze v případě, kdy ve smlouvě by toto bylo výslovně sjednáno.

Jestliže toto rozhodnutí vztáhneme na SVJ:
Skutečnost, že shromáždění nepřiznalo žádnou odměnu, ještě neznamená, že členům výboru odměna nenáleží. Mohli by se jí dožadovat i soudně, a to ve dvouleté promlčecí lhůtě. Soudím, že SVJ by se zprostilo povinnosti platit pouze v případě, kdy ve stanovách nebo ve smlouvě o výkonu funkce orgánu SVJ je výslovně uvedeno, že je vykonávána bezúplatně.

A nyní pozor: z téže úvahy může vyjít i Finanční úřad.
Může například při kontrole posoudit nevysvětlitelné odměny či úlevy od placení záloh poskytnuté členům statutárního orgánu SVJ jako zastřenou odměnu za výkon funkce, která jim bezpochyby náležela a která nebyla zdaněna...

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 7. Leden 2011 - 4:40

  rád bych se zeptal…

  • musí být pro vyplácení odměn extra-dohoda nebo stačí mimo Stanovy nějaká „Pravidla pro hospodaření“ kde bude odměna stanovena a dle nich vyplácena?
  • lze uvést § pro cit.: „…dvouleté promlčecí lhůtě…“ ?
  • po odvolání Výboru – do kdy náleží starému Výboru odměna? je tím datem datum zvolení Výboru nebo fakticky datum zápisu nového Výboru do OR?
   (jak tedy přesně stanovit koncové datum, pokud jediný záznam ve Stanovách zní: „Členovi Výboru náleží za výkon funkce měsíční odměna“)

  rivr

  Vložil Krupp, 6. Leden 2011 - 12:22
  Pane lake,

  píšete, že FÚ může posoudit nevysvětlitelné odměny či úlevy od placení záloh poskytnuté členům statutárního orgánu SVJ jako zastřenou odměnu za výkon funkce, která jim bezpochyby náležela a která nebyla zdaněna…S tím souhlasím.V diskusi v jiném vlákně, na niž zřejmě reagujete, se však jednalo o dotaz, zda předseda může vykonávat funkci účetního na DPP. Podle mne jde o to, za jakou odměnu jí vykonává. Většinou obdobnou činnost vykonávají členové výboru za odměnu nižší, než je obvyklá výše. Člen výboru by neměl být diskriminován za to, že je členem výboru. Opírám se i o větu, kterou uvádíte: Soudy vycházejí z předpokladu, že normální stav je takový, že za výkon funkce náleží odměna. Podmínky pro její poskytování pak musí být stejné, jako pro kohokoliv jiného, kdo by účetnictví prováděl.

  Zamýšlím se i nad druhou částí, kde píšete, že je možné se odměny dožadovat i soudně. Zde je zřejmě problém, jak dokázat dobu strávenou vykonáváním činnosti ve výboru.

  Jirka

  Vložil Jožo (bez ověření), 6. Leden 2011 - 12:58

  Prosím nezaměňovat a rozlišovat:

  (a) odměnu za výkon funkce,

  (b) náhradu za skutečně vynaložené náklady spojené s výkonem funkce.

  Jožo

  Vložil Krupp, 6. Leden 2011 - 13:06

  Já tomu rozumím tak, že je zde řeč pouze o odměnách za výkon funkce. O náhradách za vynaložené náklady nepadlo ani slovo.

  Jirka

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 6. Leden 2011 - 8:49

  a pokud by přišla kontrola FU, a odměny výboru by byli 0,– mohli by doměřit daň ze zisku z důvodu obohacení SVJ ?? vůči některým s.r.o. takto postupují ??

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".