Cestovní náhrady v SVJ

Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 12:33 ::

Už déle než rok sleduji na těchto stránkách diskuse ke všemu možnému a občas se i zapojím. K některým tématům se objevují desítky příspěvků, něco však nebylo dosud diskutováno vůbec, a přesto se může v SVJ vyskytovat.

Jde o cestovní náhrady vyplácené členům orgánů SVJ. Hledala jsem v hledáčku a našla jsem jen svoji odpověď na dotaz. Obojí z 20. 4. 2008. Dotaz se týkal čerpání záloh na správu. V dotazu bylo uvedeno, že nikdy nebyly proúčtovány (s „FO“) např. náklady na bankovní poplatky nebo výdaje evidované na účtu 518 – poštovné, 512 – cestovné, apod.

V odpovědi jsem uvedla mimo jiné, že se zúčtovávají všechny náklady, že v žádném případě nemůže vzniknout SVJ ztráta, protože poštovné, CESTOVNÉ apod. jsou taky náklady na správu.

Náklady na cestovné mohou patřit mezi náklady na správu, ale ne automaticky tak jako v organizacích se zaměstnanci.

Představte si situaci, že předseda výboru jede do jiné obce za právníkem poradit se o způsobu vymáhání pohledávek, případně, že řeší jinou záležitost, kvůli které musí vycestovat.

Ráda bych tady vyvolala diskusi, kdy mu může SVJ proplatit cestovní náhrady (podle jakých právních předpisů), zahrnout si je do nákladů na správu a uhradit je ze záloh na správu.

Dále bych se chtěla zeptat, jestli všichni, kdo cestovní náhrady přijímají jako členové statutárního orgánu SVJ, vědí, že by měli uvažovat o jejich zdanění daní z příjmů.

N. Klainová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 26. Duben 2008 - 0:07

  Vážená paní Klainová, pokusím se odpovědět jednak z hlediska nárokovosti cestovních náhrad u SVJ a jednak z hlediska jejich zdaňování. Cestovní náhrady u neziskovek v případě neudělení odměny je obecně problém, který až na výjimku u zákona o dobrovolnické službě zatím není řešen, ale také není sankcionován (alespoň o tom nevím).

  1. Nárok na náhrady cestovních výdajů členů výboru podle mne neplyne z žádného právního předpisu. Možná by se dal odvodit pomocí analogie legis nebo analogie iuris, ale pohodlnější je do stanov nebo do usnesení shromáždění zakotvit něco jako: „Člen výboru má nárok na úhradu cestovních nákladů v rozsahu a do výše stanovené zákoníkem práce v § 173 a násl.“ Zvolil jsem výši pro nepodnikatele, proto ten konkrétní paragraf.
  2. V případě, že člen výboru má nějakou odměnu (třeba i jen jednou ročně, navíc nemusí být dodrženo ustanovení o minimální mzdě, protože není pracovněprávně zaměstnancem) stává se „daňovým zaměstnancem“ podle § 6/2 ZDP a cestovní náhrady pak nejsou předmětem daně podle § 6/7/a ZDP.
  3. V případě, že člen výboru nemá žádnou odměnu, je problém jak posoudit jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné a náhradu nutných vedlejších nákladů. Existují dva výklady: jedná se o příjem podle § 10 nebo podle § 6 ZDP. U příjmů podle § 10 asi většina případů nepřekročí osvobození podle § 10/3/a ZDP, protože výše je 20 000 Kč za rok. Pokud by platilo, že cestovní výdaje jsou „odměnou členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob“ tak bychom se asi dostali prostřednictvím § 6/2 a § 6/7/a ZDP opět k tomu, že se nejedná o předmět daně. Proti variantě s § 6 ZDP ale stojí návětí § 6/7 ZDP, podle kterého „Za příjmy za závislé činnosti se nepovažují….náhrady cestovních výdajů“.
  4. Domnívám se, že je v každém případě nutné nějak posoudit příjmy z cestovních náhrad, protože zákonodárce považoval za nutné osvobodit „plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby“ (§4/1/zf ZDP), takže tato plnění, ve kterých je něco jako cestovní náhrady, považuje za dani z příjmů podléhající.

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 26. Duben 2008 - 13:07

  Vážený pane Pavle, děkuji Vám za obšírnou odpověď na dotazy k problematice cestovních náhrad. Jsem ráda, že se shodujeme v názoru, že členové orgánů SVJ nemají ze zákona žádný nárok na proplácení cestovních náhrad.

  Stejně jako Vy si myslím, že je nejlepší upravit nárok na náhradu cestovného ve stanovách, případně jej zahrnout do usnesení shromáždění.

  Bohužel jste mi potvrdil i domněnku, že zdaňování přijatých cestovních náhrad není jednoznačně upraveno. Nemohla by KDP iniciovat nápravu?

  N. Klainová

  Vložil Anonymous1 (bez ověření), 25. Duben 2008 - 16:29

  Paní Klainová – zase exelentní příspěvek do diskuze. Uvedu svůj příklad z tohoto týdne.Jel jsem autobusem do kontaktní kanceláře – plyn, zařídit přeblombování plynoměrů po rekonstrukci stupaček – nové měděné. Náklady na cestu byly 60Kč – proplatil jsem to z položky správa a jde to do vyúčtování ročního. O zdanění budu uvažovat až si takovou účelovou cestu budou zdaňovat i vlastníci rodinných domků.JarekSVJ

  Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 17:04

  Pane Jarku, děkuji za pochvalu. Vaši cestu bych řešila stejně, navíc s tím, že bych jízdné zahrnula do rozpočtu na běžnou správu domu. Já jsem ale zvědavá na další příklady, např. předseda výboru jede z venkova k soudu s neplatiči. Stráví tam celý den, ne-li více, stravuje se, a jak víme, v Praze je prý draze. Možná musí ve velkoměstě přenocovat. Třeba někdo najde právní normu, podle které má nárok na úhradu cestovních výloh a já jsem ji přehlédla. Pokud ne, je to podle mého názoru důvod k připomínkování ZoVB. Stačí jedna věta v zákoně nebo ve stanovách, že členové orgánu SVJ mají nárok na úhradu cestovních výloh v souvislosti se zajišťováním správy domu.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 17:18

  Vážená paní Klainová,

  co je na cestovních výlohách tak speciálního, že žádáte úpravy v zákoně? Jedná se jasně o náklady vynaložené v souvislosti se správou domu, a ty jsou společenstvím podle zákona hrazeny, stejně jako telefonní poplatky, toner do tiskárny, poštovné, čas a další. Nevidím důvod to nějak zvlášť upravovat. Nebo chcete jezdit za právníky do Paříže a nechat si proplácet diety?

  Václav

  Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 17:29

  Pane Václave, já nechci jezdit do Paříže jako člen výboru, protože v žádném výboru ani nejsem. Neptám se tedy kvůli sobě. Jsem jenom hodně zvědavá v případech, kdy mi chybí právní úprava něčeho, co se může v SVJ vyskytnout. Specializuji se na tuto problematiku, píšu články, napsala jsem knížku, chci být v obraze.

  Jestliže tady přes rok radím, mohu se snad taky někdy zeptat a dostávat za to odpovědi prosté menších či větších impertinencí. Nebo ne?

  Já se těším na odpovědi, které mají vypovídací hodnotu. Tak mi, prosím, napište, jak byste řešil finančně tu situaci, kterou jsem popsala dříve – účast u soudu, více dní, nocleh, stravování. Přitom jste (teoreticky, neznám Vás) předseda mini SVJ z venkova, který si nenechává proplatit ani korunu odměny.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous2 (bez ověření), 25. Duben 2008 - 17:58

  Paní Klainová , k vůli takovým „myslitelům“ jako je Václav a spol. mě občas ujede nějaký ten nevhodný výraz.JarekSVJ

  Vložil Václav (bez ověření), 25. Duben 2008 - 17:43

  Vážená paní Klainová,

  jak bych řešil Vámi popsanou situaci Vám rád napíšu, ovšem bez jakékoliv záruky. Byl-li by soud v tuzemsku, všechny Vámi uváděné náklady bych si nechal proplatit jako jiné náklady účelně vynaložené a související se správou domu. Daleko spíše by se ovšem místo mě soudu účastnil advokát.

  Musel-li bych jet do Bruselu, postupoval bych stejně. V Bruselu jsem už dlouho nebyl, takže by mně proplacení diet určitě potěšilo. Obvykle tam jezdí šéf, když zrovna nejede do Spojených států.

  Zítra jedu do Bavorska, po návratu Vás budu informovat. Zahraniční diety pro dny pracovního klidu jsou taky docela zajímavé.

  Václav

  Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 17:51

  Pane Václave, děkuji za rychlou odpověď. Dovolím si jen menší reklamaci: Mne zajímalo hlavně podle které právní normy byste dostal proplaceno stravné? Nebo mi alespoň pro klid mé duše opište větu ze schválených stanov Vašeho SVJ nebo odkudkoliv, která SVJ opravňuje Vám to stravné vyplatit.

  N. Klainová

  Vložil Václav (bez ověření), 25. Duben 2008 - 18:31

  Zrovna stravné je z Vámi uváděných položek sporné nejvíc, ale vyargumentovat by se asi dalo i to. Předpokládám, že bych na „služební cestu“ nejel o své vůli, ale že bych na ni byl vyslán, asi jako společnost o jednom společníkovi ho sama může vyslat a hradit mu náklady.

  Václav

  Vložil Anonymous, 25. Duben 2008 - 23:13

  Pane Václave, jsem potěšena, že jste uznal, že je stravné u statutárů SVJ sporné a přeji Vám šťastnou cestu do Bavor.

  N. Klainová

  Vložil Franta Výbor (bez ověření), 25. Duben 2008 - 13:55

  Za právníkem jezdím zásadně první třídou.

  Franta Výbro

  Vložil Franta Výbor (bez ověření), 25. Duben 2008 - 14:02

  Na cestovních náhradách je nejzajímavější stravné. Z tohoto důvodu se vyplatí všechno vyřizovat ve vedlejším městě, nebo ještě lépe na Slovensku.

  Franta Výbor

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".