Vložil Pavel, 26. Duben 2008 - 0:07

Vážená paní Klainová, pokusím se odpovědět jednak z hlediska nárokovosti cestovních náhrad u SVJ a jednak z hlediska jejich zdaňování. Cestovní náhrady u neziskovek v případě neudělení odměny je obecně problém, který až na výjimku u zákona o dobrovolnické službě zatím není řešen, ale také není sankcionován (alespoň o tom nevím).

  1. Nárok na náhrady cestovních výdajů členů výboru podle mne neplyne z žádného právního předpisu. Možná by se dal odvodit pomocí analogie legis nebo analogie iuris, ale pohodlnější je do stanov nebo do usnesení shromáždění zakotvit něco jako: „Člen výboru má nárok na úhradu cestovních nákladů v rozsahu a do výše stanovené zákoníkem práce v § 173 a násl.“ Zvolil jsem výši pro nepodnikatele, proto ten konkrétní paragraf.
  2. V případě, že člen výboru má nějakou odměnu (třeba i jen jednou ročně, navíc nemusí být dodrženo ustanovení o minimální mzdě, protože není pracovněprávně zaměstnancem) stává se „daňovým zaměstnancem“ podle § 6/2 ZDP a cestovní náhrady pak nejsou předmětem daně podle § 6/7/a ZDP.
  3. V případě, že člen výboru nemá žádnou odměnu, je problém jak posoudit jízdní výdaje, výdaje za ubytování, stravné a náhradu nutných vedlejších nákladů. Existují dva výklady: jedná se o příjem podle § 10 nebo podle § 6 ZDP. U příjmů podle § 10 asi většina případů nepřekročí osvobození podle § 10/3/a ZDP, protože výše je 20 000 Kč za rok. Pokud by platilo, že cestovní výdaje jsou „odměnou členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob“ tak bychom se asi dostali prostřednictvím § 6/2 a § 6/7/a ZDP opět k tomu, že se nejedná o předmět daně. Proti variantě s § 6 ZDP ale stojí návětí § 6/7 ZDP, podle kterého „Za příjmy za závislé činnosti se nepovažují….náhrady cestovních výdajů“.
  4. Domnívám se, že je v každém případě nutné nějak posoudit příjmy z cestovních náhrad, protože zákonodárce považoval za nutné osvobodit „plnění poskytované v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby“ (§4/1/zf ZDP), takže tato plnění, ve kterých je něco jako cestovní náhrady, považuje za dani z příjmů podléhající.

Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.