černý odběr elektřiny z rozvaděče v paneláku

Vložil Polášek (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 14:24 ::

V paneláku je v každém patře starší rozvodná 3patrová elektro skříň. Na jistič od kteréhokoliv bytu je možné připojit vodič na černý odběr-typicky řemeslníci na střeše atp. Skříň má jen 3 patra a nemá servisní panel se zásuvkou. Je věcí každého uživatele bytu aby si rozvaděč na chodbě hlídal a když neuhlídá černý odběr všechno nekompromisně ČEZu zaplatí. Existuje na to řešení jak černý odběr eliminovat a hlídat? Plomba na panelu nepomůže.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil SV1, 18. Červenec 2020 - 15:20

  Došlo k tomu, že displej měl poruchu a vykazoval špatné udaje tím, že nezobrazil anebo jen částečně zobrazil segmenty cisla. Z 8 zobrazil 9. Jevilo se to jako cerny odber. Vyřešeno v pohode s CEZ distribuce.

  Vložil aleitak (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 10:43

  Filutové to řeší tak, že pokud má vyšší spotřebu, přehodí drát na jističi sousedovi. Kdo si to kontroluje?

  Vložil Jarda_, 10. Červenec 2020 - 12:23

  Ve většině domů SVJ je elektroměr pro společné části, který napájí jak světla, tak zásuvky ve společných prostorách, typický bývá i zásuvka u elektroměru společných prostor.

  Tedy postačí, když postižený navrhne připojení do této zásuvky, aby sebralo že společného.

  Býti panem Poláškem, vytisknu na samolepící papír takovouto informaci a vylepím ji na můj rozvaděč, více bych se o to nestaral, pokud bych někoho vyloženě nepřistihnul.

  Pokud by se někdo připojil na můj rozvod v řádu jednotek hodin, tak spotřeba nebude téměř žádná, jednotky korun.

  Vložil All .. (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 20:59

  O černý odběr se nejedná, tj nelze v takovémto případě ani dostávat pokuty.

  Černý odběr je když probíhá z neměřených částí. Veškeré přístupy k nim jsou, nebo by měli být pod plombami, to je oprávněn dodavatel energie kontrolovat. Pokud jsou přístupné ostatní svorkovnice je odběr z již měřených částí,které již někdo hradí.

  Za plomby je odpovědný provozovatel a jakékoliv poškození má povinnost hlásit.

  Existuje na to řešení jak černý odběr eliminovat a hlídat? Většinou s tím problém není, ale pokud se začne objevovat, je třeba to řešit v spolupráci s PČR, neboť vždy půjde něco šroubovat. Viděl jsem i bytové domy, kde elektroměry s hlavními jističi byli umístěny v přízemí a do pater šli rozvody měřených částí.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 13:24

  Naneste svůj problém na shromáždění vlastníků s tím ,aby byla na náklady Společenství provedena výměna všech přívodů do bytů takovým způsobem,že povedou přímo od elektroměrů. Svorkovnice v horním dílu rozváděče bude zrušena a už se tam nikdo bez Vašeho vědomí nenapojí.Jinak to není první případ,kdy se uživatel bytu,kterému byla odpojena elektřina napojil na vedlejší byt a vesele si svítil dál.Je na Vás jak to ostatním vysvětlíte.

  Vložil Anonymous_El (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 9:36

  Z popisu lze usuzovat že je dotaz směrován na oceloplechový rozváděč na chodbě (HDV), který má ve spodní (neměřené) části osazen pod plombou hlavní jistič před elektroměrem, v prostřední části elektroměry a v horní (měřené) části svorky za elektroměrem a domovní rozváděč. Svorky zejména starší výroby nemají zabezpečení proti manipulaci, a jsou v majetku, podle připojovacích podmínek distributora, většinou odběratele. Technická řešení existují, ale jedná se o vyhrazené technické zařízení a proto oslovte elektrikáře ve vašem okolí, případně požádejte distribuční společnost o seznam elektrikářů kteří mají smlouvu pro práci pod plombami.

  Vložil Macegriffin (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 10:41

  pokud jsou svorky za elektroměrem, tak to nebude černý odběr, ne?

  Vložil Zdeno (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 11:05

  pokud jsou svorky za elektroměrem, tak to nebude černý odběr, ne?

  Z pohledu dodavatele/dis­tributora energie o černý odběr opravdu nepůjde (odběr je měřen).

  Z pohledu zákazníka/odbě­ratele je to horší, platí za spotřebu někoho, kdo se na něj „připojil“… To je ale dodavateli/dis­tributorovi jed­no.

  Vložil Macegriffin (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 11:17

  Přesně tak, tazatel řešil vyloženě černý odběr a následné placení ČEZu.

  proto jsem se ptal i třeba na fotku o co přesně jde. Všichni dodavatelé po připojení elektroměrů plombují, tak aby se nikdo nedostal k neměřené části.

  Vložil Anonymous_El (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 12:24

  Vsuvka technického řešení. Usuzujme, že tazatel je ve vyšších patrech panelového domu a na jeho svorky za elektroměrem se na dočasnou dobu připojila firma provádějící údržbu na domě. Aniž bych chtěl zlehčovat právní stránku věci, pokusil bych se s vedením SV, družstva nebo správou domu vyjednat buď osazení zásuvky ve společných prostorech pro tyto účely s tím, že firmy provádějící úpravy na domě budou upozorněny aby pro připojení používaly právě onu zásuvku a nikoliv svorky odběratelů.

  Po technické stránce je potřeba vyměnit většinou všechny svorky za elektroměrem pro dané patro a pokud se jedná o vyšší patra, je potřeba provést instalaci z obvodu společné elektřiny (režie) v nižším patře.

  Zvažte domluvu a společnou zásuvku.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 11:36

  Souhlasím, až na to:

  Zvažte domluvu a společnou zásuvku.

  Tady bych trochu váhal, zda ji zřídit (resp. pokud ano, tak jedině nějakou vypínatelnou / „na klíč“, která by se oživila jen při potřebě údržby. Jinak se klidně stane, že se v domě objeví nějaké to elektrokolo/ko­loběžka a co myslíte, kde by se toto dost často nabíjelo? :) lidi jsou moc šikovní, pokud jde o to „ušetřit“.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 14:27

  V našem domě, si jedná dlouholetá domovní důvěrnice/pozdější předsedkyně družstevní samosprávy, z takové „společné“ zásuvky natáhla prodlužku a v přilehlé kočárkárně, min.25 let žehlila svoje prádlo.Všichni „starousedlíci“ to věděli a nikdo jí to nezatrhl.Po mém přistěhování do domu, měla okamžitý utrum a dodnes mi nemůže přijít na jméno.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 16:22

  A bude to daleko horší, jen co se trochu víc rozšíří elektroauta, to pak bude zábavy v domech, kde jsou k dispozici „cizí / společné“ zásuvky. Resp. možná i v domech kde ne a přibude kutilství ve stylu dotazu z tohoto tématu – že se bude elektřiny krást víc. Netěším se na to, u nás jsou elektroměry a rozvodné skříně přímo ve společné garáži, to je „příliš blízko a je to snadná kořist“…

  Vložil člen SVJ (bez ověření), 12. Červenec 2020 - 7:20

  Krást se nemá. Za neoprávněný neboli černý odběr energií však můžete nést odpovědnost, i když elektřinu nebo plyn odeberete bez zaplacení zcela neúmyslně, nevědomě a bez vlastního zavinění. Co všechno se považuje za neoprávněný odběr? A co vám v takové situaci hrozí?

  O neoprávněný odběr elektřiny či plynu jde samozřejmě v případě, že energie odebíráte bez uzavřené smlouvy, nebo když za ně opakovaně neplatíte. To ale není všechno.

  „Neoprávněným odběrem je dále typicky odběr elektřiny nebo plynu za situace, kdy odběratel provede nějaké technické opatření, které způsobí, že se odběr v měřícím zařízení neboli hodinách vůbec nezaznamená,“ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

  Kdo je viníkem Ovšem o neoprávněném odběru můžeme mluvit také tehdy, když dochází k chybnému měření ve prospěch odběratele v důsledku poškození hodin či plomby nebo kvůli jiné závadě. A to bez ohledu na to, zda poškození způsobil odběratel.

  „Vzhledem k tomu, že nesete odpovědnost za černý odběr i v případě, že jste sami poškození hodin nezpůsobili, doporučujeme stav měřicího zařízení umístěného například na chodbě domu pravidelně kontrolovat a hlásit případné závady distributorovi,“ říká Lukáš Zelený.

  Dojde-li k černému odběru, je odběratel v první řadě povinen uhradit skutečnou výši škody, tedy cenu za odebranou energii a související služby, ale i náklady na zjišťování černého odběru, například výjezd kontroly měřicího zařízení.

  Individuální posouzení Pokud se skutečná výše škody nedá zjistit, pak se náhrada stanoví dohodou nebo podle vyhlášky, která určuje náhradní výpočet. Až k soudům se dostaly případy, kdy odběrateli bylo náhradním výpočtem uloženo, aby zaplatil za černý odběr mnohonásobně vyšší částku, než byly platby za předchozí období, kdy k černému odběru nedošlo.

  „Spravedlností náhradního výpočtu škody se v minulosti zabývaly Nejvyšší i Ústavní soud ČR. Podle nich se má vypočtená výše škody co nejvíce blížit škodě skutečné, nemá jít o sankci,“ upozorňuje Zelený a uvádí: „Každý případ neoprávněného odběru se tedy má posuzovat individuálně a vedle náhradního výpočtu lze škodu určit také znaleckým posudkem.“

  Pro úplnost je třeba dodat, že v případě, kdy vznikne škoda alespoň 5000 korun a bude prokázáno, že k neoprávněnému odběru došlo úmyslně, dopustí se odběratel černým odběrem trestného činu krádeže. Za to mu v krajním případě hrozí i trest odnětí svobody.

  fb-share-iconTweet Štítky: černý odběr energií, energie Autor článku: Tomáš Pekař

  Vložil Justitianus, 12. Červenec 2020 - 8:36

  Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest, se naprosto mýlí v jedné věci: Neví co je „neoprávněný odběr“. Po něm to zde opsal „člen SVJ“. Částečně nepravdivé tvrzení cituji:

  • Lukáš Zelený: „… o neoprávněném odběru můžeme mluvit také tehdy, když dochází k chybnému měření ve prospěch odběratele v důsledku poškození hodin či plomby nebo kvůli jiné závadě. A to bez ohledu na to, zda poškození způsobil odběratel.“

  Lukáš Zelený zmínil „jinou závadu“, která prý změní oprávněný odběr na neoprávněný. To je nepravdivé tvrzení. Závada na elektroměru jde k tíži distributora. Za tyto závady samozřejmě odběratel energie nikdy neodpovídá!

  Oprávněný odběr se nemůže změnit na neoprávněný nějakým kouzlem jen tím, že elektroměr ve vlastnictví distributora má vadu, přestal měřit, zasekl se, nebo v něm vyhořela elektronika.

  Tvrzení pana Lukáše Zeleného je z roku 2018; po něm to začaly opisovat různé webové magazíny typu „Olomoucká drbna“ a podobně. A už zde máme lži, které žijí vlastním životem, stále dokola jsou kopírovány a bezmyšlenkovitě opisovány. Nyní uveřejněný příspěvek „člena SVJ“ je toho důkazem.

  Justitianus

  Vložil Elektrokolař (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 12:11

  Co máte proti elektrokolařům?

  Je to dobrý vynález.

  Vložil Zdeno (bez ověření), 11. Červenec 2020 - 13:04

  Nemám proti nim nic, pokud si baterii nabíjí ze svého odběrného místa :)

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 21:14

  „je možné připojit vodič na černý odběr“

  Černý odběr je jistě možný (třeba z rozvodů veřejného osvětlení). Už nastal? Pokud ano, řešil jste to?

  Není možné řešit vše, co je možné.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 20:46

  Pokud je elektroměrová skříň takto nezabezpečená, informujte ihned dodavatele elektřiny. Rozhodně bych se nepouštěl do nějakých úprav svou aktivitou.

  Vložil JaVa, 9. Červenec 2020 - 12:01

  Pokud je elektroměrová skříň takto nezabezpečená, informujte ihned Právnickou osobu SVJ/resp.její statutární orgán,která je za správu domu a údržbu společných částí, ze zákona odpovědná.Jste Vy snad v nějakém právním vztahu s dodavatelem el.energie do společných částí domu, nebo je tím smluvním partnerem pouze právnická osoba SVJ?

  Vaše starost o „černý odběr“ je vymezena buď PV a nebo tímto zákonem:

  § 6/366/2013 Sb.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  písm.b) rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

  konec citace

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Jan77 (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 14:24

  Patrně jste špatně četl – nejedná se o el. spol. prostor. Dle dotazu se jedná o elektroměry jednotlivých bytů. Samozřejmě vlasníci bytů jsou ve smluvním vztahu s dodavatelem el. energie.

  Vložil JaVa, 9. Červenec 2020 - 15:04

  Pisatel uvádí,že se jedná o neoprávněný zásah/odběr elektrické energie ve společných částech domu.To,že se někdo napojil na odvod za elektroměrem konkrétního vlastníka jednotky je irelevantní.Stále se jedná o neoprávněný zásah do společných částí domu a tyto spravuje právnická osoba SVJ/resp její statutární orgán.

  Správa domu a pozemku

  § 1189/89/2012 Sb.,

  (1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu a pozemku zahrnuje i činnosti spojené s údržbou a opravou společných částí, atd.....

  konec citace

  Takže ze zákona je povinna tuto závadu řešit právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.

  Vlastníku jednotky, kterého se tento „černý odběr“ týká, vznikla škoda a tu je třeba nahradit.Ideálně bylo připojení zdokumentovat a okamžitě volat PC-ČR.Pak teprve vše oznámit právnické osobě SVJ.Její povinností je zajistit u odborné firmy uvedení do nezávadného stavu a vytvoření takového opatření,aby se to příště neopakovalo.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Polášek (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 7:33

  Dodavatele černý odběr nezajímá. Nějaké plmbování už vůbec ne. Zabránění připojení k černému odběru si musí zajistit odběratel sám. To je ověčená realita. Dodavatel energie přenáší v plné míře škody vzniklé černým odběrem na odběratele. A to bez pardonu. Zeptejte se třeba na ČEZu.

  Vložil Macegriffin (bez ověření), 8. Červenec 2020 - 20:17

  Hlavní jistič není pod plombou? Je možné sem hodit fotku? Nějak se mi nezdá, že by si dodavatel nepohlídal zrovna toto.

  Vložil Polášek (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 7:40

  A i kdyby byl jistič pod plombou nic vám to nepomůže. Dodavatel energie přenáší v plné míře a bez pardonu náklady na černý odběr na uživatele odběrného místa. V diskuzích se opakuji, abych vyvedl odběratele z jejich iluzí že nebudou černý odběr platit, pokud se nechytne černý odběratel. Bližší informace vám podá a potvrdí třeba ČEZ.

  Vložil Macegriffin (bez ověření), 9. Červenec 2020 - 8:03

  Asi jsem blbej, ale pokud mám vše pod plombou, tak přeci nemůžu mít černý odběr. To, že nějaká prasácká firma ty plomby utrhne je věc jiná.Proč je utrhne? Potřebuje se napojit, tak to vyřeším z nějakého bytu, a nebo si tam nechám prostě dodělat zásuvku. Ale zase jsme u toho, utrženou plombu nahlásím… černý odběr nemám…co chcete platit?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".