AML směrnice - částečně zneplatněna

Vložil Justitianus, 30. Prosinec 2022 - 11:06 ::


Znění bruselské AML směrnice o evidenci skutečných majitelů zakotvilo od roku 2018 veřejnou přístupnost obsahu registru skutečných majitelů: ten má být přístupný „jakékoli osobě z široké veřejnosti“.

Podle § 14 odst. 1 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, platí, že ministerstvo umožní komukoli na svých internetových stránkách získat z evidence skutečných majitelů částečný výpis platných údajů o skutečném majiteli právnické osoby v rozsahu jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství a těchto dalších údajů:
▪ údaj o povaze postavení skutečného majitele,
▪ údaj o velikosti podílu skutečného majitele, zakládá-li tento podíl jeho postavení,
▪ den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem,
▪ den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem.

Evidence skutečných majitelů je v ČR přístupná na adrese https://esm.justice.cz/…ssm/rejstrik.


Celou tuto část AML zpochybnil rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 22. listopadu 2022, ve spojených věcech C‑37/20 a C‑601/20, WM a Sovim SA, proti Luxembourg Business Registers.

Soudní dvůr EU zrušil tu část směrnice AML, která zavedla neomezený přístup do evidence skutečných majitelů. Soud konstatoval, že takto koncipovaný přístup představuje nepřiměřený a nevyvážený zásah do základních práv dotčených fyzických osob, které jsou v evidenci skutečných majitelů vedeny.

Soud EU zdůraznil, že je zcela legitimní, pokud je tato evidence přístupná státu a jeho úřadům a osobám povinným provádět identifikaci a kontrolu klienta podle zvláštních právních předpisů.

Zpřístupnění evidence dalším osobám bez dalšího rozlišení však již podle Soudního dvora EU není přiměřené, resp. není nezbytné pro dosažení sledovaného účelu. 


Poznámka na závěr:

Že jde o neodůvodněný a neúměrný zásah do osobnostních práv – to muselo být jasné už při schvalování zákona č. 37/2021 Sb.. Hlavně že byl poslušně splněn nesmyslný rozkaz z Říše. Unijní vlezdořitkové zde vládnou; členové vládní koalice jezdí od Bruselu žalovat jako malí školáčci. Fiala by zavedl Euro co nejdříve.

Ke změně české právní úpravy AML zákona by se musela dotčená osoba obrátit na český soud. Návrh na zrušení může podat i prezident, minimálně 41 poslanců, nebo minimáně 17 senátorů. Ale těm je úplně jedno, že v české legislativě je zakotven bruselský paskvil, od kterého dal ruce pryč i samotný Brusel.

Justitianus

 • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 30. Prosinec 2022 - 15:00

Už samotný pojem „skutečný majitel“ je nesmyslem.

V anglickém originálu je použit pojem „beneficiary owner“. Slovo „benefit“ má v českém jazyce význam přínos, prospěch či výhoda.

Nevím proč to ministerští blboni přeložili jako „skutečný“ majitel. Se skutečností v právním smyslu to právě nemá vůbec nic společného.

Justitianus

Vložil Pavel, 30. Prosinec 2022 - 12:54

Zajímavé je, že např. v Lucembursku a Nizozemí již stát zareagoval a národní zákony upravil podle rozsudku.

V ČR ale neschopná vláda nic nedělá, jen se chlubí jak zde špičkově vládne již celý rok. Skutečně jsme v EU na špičce v cenách energií, inflaci atd.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavel II (bez ověření), 1. Leden 2023 - 13:59

je ovšem zapříčiněno Zemanem, který prodal v roce 2003 plynárenství německé firmě RWE a privatizoval energetiku založením akciovky ČEZ. Tato vláda a všechny následné i předchozí (od prodeje energetiky) nemají žádnou páku na ceny kromě toho co nyní udělala ta Fialova. Tj. zastropovat a akcionářům zaplatit rozdíl mezi tržní a uměle vytvořenou cenou. A na to si musí půjčit. Poukazovat na jiná řešení v jiných zemích je nesmysl. Třeba Slovensko si plynárenství neprodalo. Německo má zase daleko větší ekonomickou sílu dotovat.

Vložil . (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 11:18

„Soudní dvůr EU zrušil tu část směrnice AML, která zavedla neomezený přístup do evidence skutečných majitelů. Soud konstatoval, že takto koncipovaný přístup představuje nepřiměřený a nevyvážený zásah do základních práv dotčených fyzických osob, které jsou v evidenci skutečných majitelů vedeny.“ Evidence tzv. skutečných majitelů je neskutečná komedie. Neomezený přístup je nevyvážený zásah do základních práv dotčených fyzických osob. Tak například evidovaná fyzická osoba jako skutečný majitel svj skutečným majitelem svj není, nebyl a nikdy nebude.Tato neskutečná komedie pouze umožňuje skýt, kdo ve skutečnosti páchá organizovaný zločin. A my, co jsme dole, to opravdu nejsme. To všechno se děje v horních patrech a tímto se to snaží skrýt a odvést pozornost.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 11:30

Skutečným majitelem našeho SVJ je předseda. Nechápu.

Vložil Občan EU (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 18:41

Známí exoti opět trolí nad nesmysly. Samozřejmě že ani předseda, ani výbor a ani kdokoliv jiný není majitelem SVJ. Stačí si přečíst celý zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-37#p7

(2) Má se za to, že podle odstavce 1 písm. b) skutečného majitele nemají

 1. právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
Vložil Občan ČR (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 7:42

Nick Občan EU již volbou svého nicku dokazuje svou hloupost a servilnost k EU. Patří mezi eurohujery, kteří s nadšení přijímají vše z EU jako jsou měsíční odečty energií, zákaz spalovacích motorů v autech, zelenou politiku etc. A proč nadšeně hýkají nad každým takovým nesmyslným počinem bruselských úředníků? No, protože je to z EU!! Ve své namyšlenosti se dokonce dopouští výkladu zákona, kterému absolutně nerozumí.

Vložil Občan EU (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 12:24

Za to vaše ryze české „etc“ jste zapomněl uvést dotace na zateplení vašeho domu apod.

Vložil . (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 16:01

Občaně EU, vy nejste občan, vy jste ovčan. Takové EU potřebuje. Ty dotace na zateplení nejsou z EU, ty peníze poslala do EU ČR a méně než jich tam poslala jich dostala, třeba na to zateplení. A říká se tomu dotace EU.

Vložil Občan EU (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 17:40

Ne, ne, mýlíte se.

 • Příjmy České republiky z EU přesáhly naše odvody o 65,3 mld. Kč. Po přičtení zálohy z českého Národního plánu obnovy ve výši 23,5 mld. Kč jsme tak za rok 2021 čistým příjemcem ve výši 88,8 mld. Kč.
 • V prvním pololetí roku 2022 přesáhly příjmy České republiky z Evropské unie naše odvody do evropského rozpočtu o 15,8 mld. Kč, při započtení příjmů z Nástroje EU na podporu oživení pak 23,5 mld. Kč. ČR tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz a od svého vstupu do EU v roce 2004 získala již přes 1 bilion korun.
Vložil Justitianus, 31. Prosinec 2022 - 19:29
 • Občan EU (bez ověření) nám napsal: „ČR tak nadále zůstává čistým příjemcem evropských peněz a od svého vstupu do EU v roce 2004 získala již přes 1 bilion korun.“

☀ Jasně, a všechny ty peníze skončily stejně jako dotace na Čapí hnízdo. Ten projekt je tedy po dvanácti letech už konečně výdělečný? Ano? Že jsem si nevšim …

☀ Nebo ta dotace na „vývoj inovativní techhnologie“ při pečení chleba v pekárnách Penam. Po vyplacení dotace se zjistilo, že úplně stejné pečicí linky už tento výrobce dávno provozuje v Německu.

☀ A z čehopak kradl hejtman Rath a ta jeho partička? Z evropských dotací, samozřejmě.

☀ Už je končně výdělečná hospoda a lyžařský vlek na rovině v Osvětimanech, které si z evropských dotací postavil Vratislav Mynář, mafiánská pravá ruka presidenta Zemana?

☀ Před třinácti lety byl s velkou slávou dokončena strategická průmyslová zóna Holešov. Jakpak to, že zeje prázdnotou? Inu, evropské dotace …

☀ A vzpomínáte na ten skvělý projekt elitního vědeckého a výzkumného centra?
https://zpravy.aktualne.cz/…icle:721459/
Na jeho realizaci přitekly do těch správných kapes evropské (tedy i naše) peníze z operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“. Nikdy se v těch klimatizovaných laboratořích neobjevil ani jediný vědec! Nikdy tam nikdo nezahájil žádný výzkum!
Příjemce dotace kradl dokud to šlo – vždyť mu to ve správní radě jistil tehdejší premiér Petr Nečas (ODS). Pak, když se miliardy rozkradly, zkrachoval. Dnes mají v těch klimatizovaných laboratořích Vietnamci sklady sušených nudlí, pikantních omáček, levného textilu a falšovaných tenisek značky /\didas.

☀ Čím to je, že při elektrifikaci železničních tratí z evropských dotací v ČR stojí každý kilometr dvakrát víc než v sousedním Rakousku?

Jak tyto zbytečné dotace deformují tržní prostředí – to nikdo nespočítá, ty škody jdou jistě do desítek miliard. Ty dotace by byly drahé i zadarmo, ale my na ně bohužel ještě musíme přispívat.

Obrovský podvod a veletoky peněz do projektů, o kterých bylo předem jasné že jsou nesmyslné či nereálné. Vše šlo a jde do kapes těch, kdo v tom umějí chodit, vědí koho podplatit a jak odklánět peníze.

Ale jen dál klidně tleskejte, a sčítejte ty biliony, pane Občane EU (bez ověření).

Justitianus

Vložil Občan EU (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 20:07

Protože bude tato diskuze jistě opět promazána (hlavou pomazanou), zareaguji:

projekty, které jste uvedl, jsou jen špičkou ledovce. Ti, kteří „v tom umějí chodit, vědí koho podplatit a jak odklánět peníze“ na to mají firmy a čile spolupracují především se starosty, od měst až po tu nejzapadlejší vesnici.

To ovšem není vina EU a její dotační politiky.

 • EU dotaci na úvěr k zateplení domu (rekonstrukci s životností jen o málo delší, než je doba splácení úvěru) žádnému vlastníkovi v SVJ nevnucuje.
 • EU dotaci na stavbu několika metrů chodníku od spřátelené (nebo rovnou rodinné) firmy pana starosty v horní dolní obyvatelům nevnucuje.
 • EU dotaci na zřízení poradenského centra s pěti poradci na jednoho klienta za měsíc žádnému občanovi nevnucuje.

O těchto výdajích rozhodli volení zástupci v ČR: poslanci, starostové, výbory SVJ. Nikoliv EU.

Tržní prostředí si tímto přístupem ČR (volení zástupci) deformuje sama. Až budeme čistým plátcem, pak začnou padat opravdu všechny hlavy, ale pro občana/vlastníka už bude pozdě, peníze budou nedobytné. A čí to je vina, EU, voliče vlády a samosprávy, voliče výborů SVJ, nebo východoevropské mentality?

Vložil 888 (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 22:18

Všem doporučuji Švejka. Tam krásně zahál informátora, donašeče a podrázáka Filipovský. Dnes už jsou všude, i na tomto portálu. Tak bacha na ně.

Vložil 6564 (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 18:02

Najděte si na ty eurokrávoviny jiný portál. Byla jste sem vysláná jako špicel, že ano. Jednou vás národ odsoudí. A kedpak lítají ty miliardy? Byly rozkradeny na snesmylsné projekty a skončily na účtech těch, co se v tom cirkuse vyznají. My, co tady musíme nasilně patřit do svj jsme dostali houno. A ještě budeme jásat.

Vložil Občan EU (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 18:15

Protože bude tato diskuze jistě opět promazána (hlavou pomazanou), zareaguji:

 1. Vstup do EU si zvolil národ.
 2. Miliardy přerozdělily ti, které si národ zvolil.
 3. S povinným členstvím v SVJ nemá EU nic společného.
Vložil Pavel, 30. Prosinec 2022 - 19:30

Občane EU,

máte sice pravdu v tom, že ani předseda ani výbor nevlastní SVJ. Nicméně podle citovaného zákona jsou předseda resp. členové výboru „skutečnými vlastníky“. To je něco úplně jiného.

Odvoláváte se na ustanovení, které se na SVJ nevztahuje, protože se SVJ nezřizuje zákonem. Ale i kdyby se zřizovalo zákonem, tak by SVJ muselo splnit § 7/1/b ZoESM a to ani zdaleka nesplňuje.

Hezký den!

Pavel

Vložil Evropanka (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 20:39

„podle citovaného zákona jsou předseda resp. členové výboru „skutečnými vlastníky“.“ (Vložil Pavel, 30. Prosinec 2022 – 19:30)

Jimi nejsou, podle terminologie zákona jsou skutečnými majiteli SVJ.

Je třeba rozlišovat pojmy vlastník × majitel × držitel, není to totéž. Tyto pojmy rozlišují i jiné jazyky (kupř. Eigentümer, Besitzer, Inhaber).

Neřeším zde, zda v zákoně je použit správný překlad z evropštiny.

Vložil 369 (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 0:15

vlastník – osoba mající něco ve vlastnictví majitel – osoba mající něco ve vlastnictví, držitel – Zákon definuje držbu tak, že držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe. Aby mohl být někdo považován za držitele, musí mít nad věcí faktickou moc a musí mít úmysl nakládat s věcí jako s věcí vlastní. Tato situace pravidelně nastává u vlastníka věci, ale držitelem může být i někdo jiný než vlastník.

Předseda svj nemá nad svj faktickou moc, tu má shromáždění.

Skutečný majitel – skutečným majitelem korporace A je i fyzická osoba, která vlastní 100% podíl na korporaci C, která vlastní 100% podíl na korporaci B, která vlastní 100% podíl na korporaci A). Pro účely výpočtu tohoto nepřímého podílu se používá násobení v případě řetězení. Neexistuje žádná evropština.

Vložil ? (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 5:59

„skutečným majitelem korporace A je i fyzická osoba, která vlastní 100% podíl na korporaci C, která vlastní 100% podíl na korporaci B, která vlastní 100% podíl na korporaci A). Pro účely výpočtu tohoto nepřímého podílu se používá násobení v případě řetězení.“ (Vložil 369 (bez ověření), 31. Prosinec 2022 – 0:15)

Tohle jste vyčetla kde?

Vložil Občanka EU (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 19:08

SVJ skutečného majitele má.

Ustanovení označené panem Občanem EU o SVJ neříká nic.

Vložil luki (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 0:00

A kdo to podle váa je? Vy jste občanka EU? A od kdy, podívejte se na svůj OP.

Vložil Občanka EU (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 7:12

„Vy jste občanka EU?“ (Vložil luki (bez ověření), 31. Prosinec 2022 – 0:00)

Ano. Proč se ptáte?

https://euroskop.cz/…ropske-unie/

Vložil 6564 (bez ověření), 31. Prosinec 2022 - 16:39

O,la la, tak vy jste tahle-ta uvědomělá eurohujerka.

Vložil . (bez ověření), 30. Prosinec 2022 - 15:55

Tak dokonce pouze předseda, já se domíval, že celý výbor. Toto je možné pouze v tomto přiblblém českošvejkovsku, jinde by to neprošlo. Není boha, který by tuhle švejkovinu změnil. A tak všichni skáčeme podle ní. A taky by mě zajímalo, jaký prospěch z svj může mít předseda.

Vložil Pavel, 30. Prosinec 2022 - 14:55

Nechápavý,

celý humbuk o „skutečném“ majiteli v SVJ je nesmysl se svojí administrativní náročností pro mnoho osob, se svými sankcemi atd..

Korunu tomu dává samotný pojem „skutečný majitel“. Tento pojem nelze vykládat optikou občanského práva, že by snad „skutečný majitel“ vlastnil SVJ. Tento pojem se musí vykládat optikou AML směrnice a zákona.

Pokuste si za tento nesmyslný pojem dosadit v SVJ jiný pojem, např. „Červená karkulka“.

Potom Vám vyjde, že Červenou karkulkou podle AML zákona je předseda/výbor SVJ a bude vymalováno.

Jen je potřeba nesmyslný zákon dodržovat, údaje archivovat atd. Jinak jsou sankce od státu a od dodavatelů. Banky již vypovídají smlouvy korporacím, které nemají rejstřík ESM v pořádku.

Je potřeba zaměstnat mnoho lidí, aby se zbytečně nestarali, co se v jejich okolí vlastně děje a jen plnili příkazy vrchnosti.

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".