§ 1180 občanského zákoníku - kogentní, nebo dispositivní?

Vložil Anonymous, 15. Duben 2021 - 18:18 ::

Na

https://klaiex.webnode.cz/…vani/sprava/

je zmíněn výklad JUDr. Čápa o § 1180. Kde se dá najít?

Tam uvedený odkaz

https://klaiex.webnode.cz/…-a-judr-cap/

je nefunkční.

  • § 1180

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Taky Člen (bez ověření), 30. Červenec 2021 - 17:12

Když to není tam , tak to zkuste třeba tady:

http://www.portalsvj.cz/…-podle-soudu

Vložil vn (bez ověření), 15. Duben 2021 - 20:49

Zase rozvíjíte diskusi o hovadinách. Když § 1180 chcete mít kogentní, tak si ho mějte. My máme § 1180 dispoozitívní a vy s tím nic nenaděláte i kdybyste se na hlavu stavěl.

Vložil Stavění na hlavu pana vn (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 19:20

„Zase rozvíjíte diskusi o hovadinách. Když § 1180 chcete mít kogentní, tak si ho mějte. My máme § 1180 dispoozitívní a vy s tím nic nenaděláte i kdybyste se na hlavu stavěl.“ (Vložil vn (bez ověření), 15. Duben 2021 – 20:49)

Pane vn,

§ 1180 není kogentní či dispoozitívní na základě chtění tazatele ani jeho stavění na hlavu, jak se nesprávně domníváte.

Vložil Andrej (bez ověření), 15. Duben 2021 - 18:53

Najdete ho i zde na portále

http://www.portalsvj.cz/…ku-13–1–2017

Aktuálnější výklad ale najdete v důvodové zprávě k novele NOZ s účinností od 1.7.2020, která provedla některé změny. DZ zde:

https://www.psp.cz/…xt/orig2.sqw?…

Vložil ... (bez ověření), 15. Duben 2021 - 18:50

JUDr. Jiří Čáp: Stanovení poměru a rozhodování o výši příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku 13.1.2017

http://www.portalsvj.cz/…ku-13–1–2017

Vložil Hledal (bez ověření), 16. Duben 2021 - 10:35

Jenže na

https://www.svjaktualne.cz/…FoqQn8uLEww/

se dočtete pouze

„Tento dokument je v současné době nedostupný. Nejspíše byl stažen z důvodu neaktuálnosti.“

Vložil Justitianus, 16. Duben 2021 - 8:22

To ani nehledejte. Článek JUDr. Čápa je zastaralý; autor vycházel ze zrušené verze občanského zákoníku. Dnes už jsme o dvě novelizace dál a znění zákona je odlišné – v některých věcech podstatně odlišné.

Navíc JUDr. Čáp se tenkrát v několika věcech zmýlil (to jest napsal v tom článku chybně to, co neplatilo ani v roce 2017, a neplatí to ani dnes). Pokud si chcete nechat poplést hlavu zastaralými chybami v zastaralém textu, je to vaše volba a vaše riziko.

Samozřejmě že § 1180 je dispozitivní. Je tomu tak už od roku 2012, kdy nabyl platnosti zákon č. 89/2012 Sb. a jeho § 1 odst. 2.
Psal o tom zde pan Pavel (s uvedením odkazů na literaturu) a PELE (s uvedením názorů soudců) už v roce 2016. Od té doby se nic nezměnilo.


Uvedu zde (pro zvídavé čtenáře) příkladmo pár chyb obsažených v Čápově textu.

  1. Čáp se nesprávně a bez jakýchkoliv úvah domníval, že nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je kogentní. Není tomu tak; už od 1.1.2014 platí, že prohlášení i stanovy mají samozřejmě přednost před obsahem nařízení vlády (s výjimkou způsobu určení podlahové plochy bytu v jednotce). Ostatně NV 366/2013 je v některých částech nesmyslné a vadné, takže ty části ani nejde brát vážně.
  2. Čáp nesprávně napsal v závěrečném shrnutí, že poměr ve kterém vlastníci přispívají na správu je uveden „ve stanovách SVJ v pravidlech pro příspěvky na správu domu a pozemku“. To je nepravdivé tvrzení. Tento poměr je uveden v prohlášení a není možné změnit jej stanovami.

Justitianus

Vložil Kulhánek (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 12:49

Na základě čeho by ato norma neměla být kogentní? Provádí se jí občanský zákoník, tedy její ustanovení mohou být kogentní tak dispozitivní jako tomu je u o.z. samotného. Rozpoznat kogentmí a dispozitivní ustanovení není vždy jednoduché, pokud není požito zrovna výrazů jako „je povinen“, „musí“, nepřihlíží se k" apod, o tom je řada pojednání. I podzákoná norma vydaná v souladu s právním řádem je závazná s výjimkou případných ustanovení, která by ukládala dodatečné povinnosti nad rámec zákona. Prohlášení má přednost před nařízením vlády v oblasti vlastnického práva – jestliže byla např. lodžie prohlášena za součást bytu nebo parkovací stání za příslušenství, nelze to předmětným vládním nařízením měnit.

Paragraf 1 180 o.z. je kogentní, ledaže by prohlášení vlastníka stanovilo jinak (to je tam přímo uvedeno), avšak tato výjimka neplatí pro stanovy, jak mylně uvádíte. Pokud tomu tak v prohlášení není, tak je i navazující ustanovení nařízení vlády kogentní.

Jsou-li některá ustanovení o.z. dispozitivní, přesto je třeba se jimi řídit, pokud si strany neujednají jinak – viz § 1, odst. (2) o.z. K ujednání je třeba souhlas všech, což v případě větších SVJ je těžko dosažitelné.

Vaše případné protiargumenty laskavě doplňte o zdroje nebo rozved´te, jelikož pouhá prohlášení nemají význam. Děkuji.

Vložil Justitianus, 31. Červenec 2021 - 14:11
  • Pane Kulhánku, napsal jste: „Nařízení vlády Sb. není kogentní?“

Jste zcela off topic, tedy mimo téma: zde se nediskutuje o nařízení vlády, ani o § 1222. Zdejší diskuse byla o (zastaralém a právně vadném) textu JUDr. Čápa a o ustanovení § 1180.

  • Pane Kulhánku, napsal jste: „… avšak tato výjimka neplatí pro stanovy, jak mylně uvádíte.“

Jste zcela popleten: nikdy a nikde jsem neuváděl, že pro stanovy platí nějaká „výjimka“. Tento nesmysl tvrdil JUDr. Čáp. Jeho tvrzení jsem zde okomentoval takto: „To je nepravdivé tvrzení. Tento poměr je uveden v prohlášení a není možné změnit jej stanovami.“. Buď jste si spletl diskusi, nebo jste chtěl oslovit jiného diskutujícího, nebo nevíte co píšete.


K Vašemu názoru, že § 1180 je kogentní:

V první řadě Vám musím objasnit, že kogentnost či dispozitivnost je možné určit pouze u jednotlivých právních norem, nikoliv u celých „paragrafů“. Ustanovení § 1180 odst. 1 obsahuje hned dvě různé právní normy:

  1. Právní norma první: Nebylo-li v prohlášení určeno jinak, vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech.
  2. Právní norma druhá: Bylo-li v prohlášení určeno jinak, vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku podle tohoto určení (bez ohledu na jeho podíl na společných částech).

Ustanovení je nepochybně dispozitivní, protože vlastníci jednotek se mezi sebou mohou zařídit ještě jinak: Mohou si sjednat odchylný způsob přispívání beze změny prohlášení. Vím o třech SVJ, kde si takto sjednali přispívání na opravu/pořízení výtahu. Ve dvou případech se rozhodli, že nebudou nic požadovat po vlastnících bytů v přízemí, protože ti výtah prakticky neužívají. Třetí případ byl zahraniční vlastník jednotky, který se zavázal že nechá opravit výtah v domě vlastním nákladem (měl v nástavbě pod střechou kanceláře a chtěl, aby výtah vypadal reprezentativně).

Dispozitivnost plyne přímo z § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. Podpůrně to plyne i ze zákona o daních z příjmů: k tomu, aby jiný způsob přispívání vlastníka jednotky byl daňově uznatelný, postačí písemná smlouva (není k tomu požadována změna prohlášení).

Takové odchylné ujednání je samozřejmě účinné a vymahatelné pouze mezi smluvními stranami, což plyne z § 978 zákona č. 89/2012 Sb.. Není však zakázané, a není ani od počátku neplatné.

Justitianus

Vložil Taky Člen (bez ověření), 31. Červenec 2021 - 14:32

" Mohou si sjednat odchylný způsob přispívání beze změny prohlášení. Vím o třech SVJ, kde si takto sjednali přispívání na opravu/pořízení výtahu."

A to, že si mohou ujednat odchylný způsob přispívání bez změny PV jste vyčetl kde? Pokud je v PV uvedeno , že na společné části přispívají všichni dle jejich podílu, tak i na pořízení nové věci(výtahu), která v původním PV není uvedena, musí přispět všichni bez rozdílu i ti v přízemí!

Vložil Justitianus, 31. Červenec 2021 - 19:22

Ptáte se „to jste vyčetl kde“. Na hloupé otázky neodpovídám. Odkazy na příslušná ustanovení zákona jsem uvedl v předchozím příspěvku. Číst snad umíte.

Pokud se Vám nelíbí co si vlastníci jednotek kdysi sjednali v kterémsi domě, běžte jim tedy vynadat a vysvětlit co „musí !!!“ a co „nesmí !!!“. Budou na Vás kašlat; a budete-li příliš dotěrný, možná dostanete přes hubu. Nebude je zajímat co jim vykládá jakýsi zaslepený legal nazi (právní nacista).

Starejte se o své věci a nestrkejte nos do toho po čem je Vám prd. Namítat byste mohl, pokud by Vám bylo ve vašem domě vnucováno něco, s čím nesouhlasíte. Takový případ však nenastal.

Justitianus

Vložil Tázal (bez ověření), 29. Červenec 2021 - 19:14

„Na základě čeho by ato norma neměla být kogentní?“ (Vložil Kulhánek (bez ověření), 29. Červenec 2021 – 12:49)

Pane Kulhánku,

rád Vám odpovím. Tato norma není kogentní na základě názoru pana Justitiana.

Zdarma rád opověděl

Tázal

Vložil . (bez ověření), 30. Červenec 2021 - 8:27

Tázal jste hlupák, Justitián má pravdu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".