Vložil lake, 13. Březen 2012 - 3:53

Pane Indiana,
stavba výtahové šachty a instalace výtahu je vytvoření nové věci neuvedené v Prohlášení vlastníka. Je vyloučeno přikázat vlastníkům, aby souhlasili s vybudováním nové věci do svého spoluvlastnictví, ani nejsou povinni takovou dosud neexistující věc hradit ze společné zálohy na správu domu. To platí pro výtah stejně jako např. pro domovní kotelnu či fotovoltaickou elektrárnu na střeše.

Je možné, aby o výstavbu výtahu usilovali pouze někteří vlastníci domu. Ti jej budou plně hradit a pouze oni budou pak oprávněni výtah používat. Podmínkou je, aby jim (jako stavebníkům) byl všemi spoluvlastníky domu udělen ke stavbě souhlas podle stavebního práva (jde o přístavbu).

Dále: Nejste povinen strpět zásah do společných částí domu, kterým se mění vnější vzhled (§ 13 odst. 3 ZoVB). Váš výslovný souhlas je nezbytný. Je nesporné, že výtahová šachta vedená vně budovy je změnou stavby, měnící půdorys a vnitřní uspořádání domu a tedy podléhá souhlasu všech i podle § 11 odst. 5 ZoVB.

Větrání WC je řešeno oknem. Zazdění okna mění podstatným způsobem možnosti odvětrávání, což je změna hygienických podmínek. Náhradní řešení (např. elektrický ventilátor) by muselo být obsaženo v projektu stavby a realizováno zároveň s výtahem.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.