Výtah - nesouhlasím s plánovaným projektem

Vložil Indiana, 12. Březen 2012 - 22:09 ::

Dobrý den, předem mého dotazu bych rád uvedl, že souhlasím s výstavbou výtahu v našem domě – bydlím ve 4. patře, čekáme mimi. (postoj je asi zřejmý)

Nelíbí se nám však, že během výstavby přijdeme o společný balkon (na patře je jeden pro dva byty – společné vlastnictví domu), v druhé části domu (mezipatře) je opět balkon pro druhé dva byty. Výtah se má budovat na naší straně. Nejen, že přijdeme o balkon (žena věší prádlo, já tam kouřím a koukám do města), ale možná i o okýnka ze záchodu. Přitom jsme si jisti, že by se našly i lepší řešení budování výtahu, avšak dražší (peníze na to ve fondu máme), aby nikdo o žádné balkony nepřišel. Tedy výtah se má nyní budovat zvenčí s tím, že část balkonů půjde pryč. Máme nějakou skutečně možnou obranu vůči tomuto řešení? Je potřeba souhlas všech vlastníků ( v našem domě zhruba 50 procent bytů v osobním, padesát družstevníci, já byt v osobním), nebo nás mohou lidé, kteří o balkon nepřijdou jednoduše přehlasovat?

V našem společenství se pracuje systémem demagogického hlasování, kdy lidé nejsou plně informováni o tom, o čem hlasují, a pak si družstvo se SVJ udělá projekt a už se moc s nikým nebaví. Na jednom takovém hlasování tzv. „o záměru“ vybudovat výtah jsem hlasoval, že souhlasím, když jsem se dozvěděl projekt, tak mi vstaly vlasy hrůzou na hlavě a nikdo už se mnou situaci nemá zájem řešit. Nesouhlasím za těchto podmínek se „záměrem vybudovat výtah“ – mohu své hlsování vzít zpět? – nebyl jsem informován o projektu. Může SVJ vybudovat takový výtah bez mého souhlasu, tím, že mě přehlasují!? Prosím o radu. S výtahem souhlasím, ale myslím, že výtah lze vybudovat i jinak, aby nikdo o nic nepřišel. Může mít SVJ ve stanovách nějakou kličku, jak se bez mého souhlasu obejít? Děkuji pěkně za radu. Indiana

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr Piskač MBA, 14. Duben 2014 - 14:55

  Na začátku vám napíši, že nejsem vzděláním právník, ale mé zkušenosti s Projektovým řízením, týkající se často výstavby našich nových výtahů, se mají takto: 

  1. CO a JAKÝM ZPŮSOBEM si odhlasujete na vašim shromáždění je věc, se kterou vám nikdo nepomůže. Musíte vysvětlovat, argumentovat, nic jiného vám nezbývá. 
  2. pokud by u vás měl vzniknout nový výtah, který bude umístěn podél fasády domu, je rozhodnutí na místně příslušném Stavebním úřadě. Pokud podáte námitku (během celého procesu povolování, Stavební úřad se jí musí zabývat.)
  3. pokud celou věc pro našeho zákazníka vyřizuji já sám, v zastoupení, pak mezi dalšími doklady pro Stavební úřad, resp. vydání Stavebního povolení pro výstavbu nového výtahu předkládám tyto doklady: 
  • kompletní Stavební projekt; Zápis ze shromáždění (originál) včetně Prezenční listiny. Pokud je někdo ZÁSADNĚ PROTI výtahu, St. úřad požaduje po Společenství/druž­stvu uzavření tzv. Smlouvy o výstavbě, kde v rámci této smlouvy se lidé v domě s výtahem souhlasící vypořádají s námitkami lidí s výtahem nesouhlasícími. Pokud dojde ke shodě, spolu s dalšími doklady Stavební úřad vydá/nevydá Stavební povolení. 
  • v případě nevyřešených námitek může Stavební úřad uspořádat také tzv. Místní šetření v místě stavby (konkrétní místo a datum, kde zástupce Stavebního úřadu vysvětlí všem, kteří podali námitky jejich práva a možnosti jejich dalšího postupu) 
  1. Pokud se přesto odpůrci výtahu s návrhy neztotožní, nezbývá než se obrátit na soud, který jako jediný může rozhodnout, jestli vaše práva nebyla nijak dotčena
    

  Co je důležité říci je to, že bohužel co Stavební úřad, to jiné požadavky a názory, proto ani na Stavební úřad plně nespoléhejte. Obecně si myslím, že je nejvhodnější se v rámci domu přátelsky domluvit. Lidé by si neměli dělat naschvály a vyřizovat si osobní spory například různými záminkami „blokací“ souhlasů s pozvednutím úrovně a standardu domu. Stojí to zbytečné síly i peníze obou stran (vás jako jednotlivce = vaše příjmy) a náklady SVJ (výdaje ostatních spoluvlastníků ve vašem domě). 

  Petr Piskač, MBA
  Autor je Projektovým manažerem fy Výtahy Příbram s.r.o. 

  Vložil lake, 13. Březen 2012 - 3:53

  Pane Indiana,
  stavba výtahové šachty a instalace výtahu je vytvoření nové věci neuvedené v Prohlášení vlastníka. Je vyloučeno přikázat vlastníkům, aby souhlasili s vybudováním nové věci do svého spoluvlastnictví, ani nejsou povinni takovou dosud neexistující věc hradit ze společné zálohy na správu domu. To platí pro výtah stejně jako např. pro domovní kotelnu či fotovoltaickou elektrárnu na střeše.

  Je možné, aby o výstavbu výtahu usilovali pouze někteří vlastníci domu. Ti jej budou plně hradit a pouze oni budou pak oprávněni výtah používat. Podmínkou je, aby jim (jako stavebníkům) byl všemi spoluvlastníky domu udělen ke stavbě souhlas podle stavebního práva (jde o přístavbu).

  Dále: Nejste povinen strpět zásah do společných částí domu, kterým se mění vnější vzhled (§ 13 odst. 3 ZoVB). Váš výslovný souhlas je nezbytný. Je nesporné, že výtahová šachta vedená vně budovy je změnou stavby, měnící půdorys a vnitřní uspořádání domu a tedy podléhá souhlasu všech i podle § 11 odst. 5 ZoVB.

  Větrání WC je řešeno oknem. Zazdění okna mění podstatným způsobem možnosti odvětrávání, což je změna hygienických podmínek. Náhradní řešení (např. elektrický ventilátor) by muselo být obsaženo v projektu stavby a realizováno zároveň s výtahem.

  lake

  Vložil Hodík T (bez ověření), 14. Duben 2014 - 13:06

  Dobrý den,

  chci se zeptat, zda Vaše závěry lze dovodit i při platnosti nového znění obč.zákoníku. Máme stejný problém. Společenství obchází přístavbou minoritu spoluvlastníků.

  Přístavbu výtahu zadalo SVJ na stavební úřad. Ten nebude zkoumat oprávněnost podání takového projektu a bude na něj pohlížet ze stavebně-veřejného pohledu. Tam nemusí být problém. Nicméně, kde se člověk dobere svých spoluvlastnických práv? Až napadnutím vydání stavebního povolení? Připomínkováním veřejného ústního jednání před poskytnutím stav.povolení? Nebo v době doručení oznámení o zahájení stavebního řízení, kdy se člověk de-facto dozvěděl, že společenství začlo konat?

  1/Výstavba se řádně nediskutovala na shromáždění. Pouze se zjišťovalo, kdo by v rámci určitých prametrů projektu dal souhlas s výstavbou výtahu. 3 bytové jednotky z 23 nesouhlasily.

  2/Na shromáždění se odhlasovalo, že se studie zadá projektové kanceláři. (nikoliv záměr zahájit výstavbu)

  3/Nikdy se v domě neřešili provozně-ekonomické dopady projektu. Tedy ani financování výstavby jako takové, ani následné navýšení provozních nákladů a kvoty pro jejich hrazení jednotlivými jednotkami.

  4/Souhlas s úpravou vnějšího vzhledu domu neproběhl. (přestože se jedná o památkově chráněnou oblast)

  5/Návrh na změnu prohlášení vlastníka neproběhl (změna půdorysu,výstavba strojovny etc.) Není již potřeba?

  Děkuji za Váš odborný pohled.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".