Vložil lake, 22. Leden 2012 - 18:55

Jar napsal: „Je-li byt soubor místností a příslušenství dle zákona, mělo by být jasné, co je místnost a příslušenství.“

Toto je nesprávné tvrzení. Chce-li pan Jar korektně diskutovat, je třeba, aby si napřed přečetl zákon o vlastnictví bytů a řádně (nezkomoleně) z něj citoval. Takto se dopustil hrubého zkreslení hned na úvod svého příspěvku. ZoVB v ustanovení § 2 písm. (b) říká o bytu toto:
„bytem [je] místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení“.

Z uvedeného je zřejmé, že byt ve smyslu ZoVB tvoří pouze soubor místností, nikoliv „soubor místností a příslušenství“. Příslušenství není součástí bytu, viz http://www.por­talsvj.cz/…t-prohlaseni#… . Konečně se tedy dostáváme k jádru dotazu.
.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­...
Co je místnost a co lodžie ve smyslu ZoVB se zde již diskutovalo vícekrát, viz např.:
http://www.portalsvj.cz/…as-vlastnika#…
 http://www.portalsvj.cz/…pem+podlahou

Zda v domě pana Jar jsou lodžie nebo místnosti vyplývá z kolaudačního stavu nemovitosti. Ten jedině je platným popisem stavu budovy. Lodžie zůstává lodžií tak dlouho, dokud Stavební úřad nerozhodne jinak. Stavební úpravy (vyzdění) v rozporu s kolaudačním stavem jsou „černá stavba“ a může se jednat o závažnou závadu statiky budovy.

Závadný stav nařídí stavební úřad odstranit a uvést budovu do původního stavu. Viz schválená dokumentace budovy. Samotné zasklení lodžií (bez stavebních konstrukcí zatěžujících staticky nosné desky lodžií) bývá stavebními úřady považováno pouze za změnu vzhledu budovy, která se běžně povoluje.

Jsou-li v prostoru lodžie radiátory, mělo v minulosti dojít ke schválení změny topného systému v budově. Pokud jsou osazeny indikátory, jsou jistě i na radiátorech v lodžiích, takže spotřební složka je vyčíslována správně. Zahrnutí plochy lodžií do základní složky je podle mne v souladu s jejich faktickým užíváním: není žádný fyzikální rozdíl mezi vytápěnou lodžií a vytápěnou místností. Pokud by někdo tento postup výpočtu napadl, jednal by v rozporu s dobrými mravy.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.