Vložil Clever (bez ověření), 27. Listopad 2011 - 13:23

Především: na správu domu nepřispíváte podle podlahové plochy svého bytu, ale poměrně podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu (§15, odst. 1). To je zásadní rozdíl. Vy jste si dobrovolně koupil určitý podíl na domě a tímto podílem musíte přispívat. To je základní zásada podílového spoluvlastnictví (týká se to i výše podílů z výnosů, váhy hlasů, náhrady způsobené škody, apod.). Jakým algoritmem byl váš podíl stanoven původním vlastníkem, je druhořadé. Je pravda, že podle současného zákona, původní vlastník žádnou volnost nemá, musí se řídit §8 ZVB. Autoři zákona to zdůvodnili tím, že se chystala masová privatizace obecních a družstevních bytů. Chtěli zavést jednoduchý a jasný způsob stanovení velikostí podílů a tím vyloučit libovůli úředníků. (Mohli ale stanovit jako kriterium objem místností místo podlahové plochy, to by váš problém řešilo).

Co se týče „obálky bytu“: dům má také základy, schodiště, výtahy, rozvody apod. To význam podílu vaší obálky na SČD nezanedbatelně snižuje.

Iniciovat změnu zákona snad ani nemusíte. Nejdřív si prečtěte návrh nového Obč. zákoníku. Jsou v něm některé revoluční změny týkající se velikosti podílů, které se již nebudou striktně odvozovat od velikosti podlahouvých ploch. Změna velikosti podílů bude možná za určitých okolností i zpětně (a to nejenom změnou velikosti podlahové plochy bytu jako dosud).

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.