Vložil Urbji (bez ověření), 11. Únor 2011 - 21:01

Vážený lake, vážím si Vašich odpovědí, ale nyní si dovolím odcitovat znění bodu 5 článku VI Vzorových stanov, které máme převzaté i do našich stanov: „(5) Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí uplynutím funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.“ Takže funčkní období „členů“ nikoli „výboru“. A asi si odpovím sám na svoji úvodní otázku: Aby nedocházelo ke sporům po volbě členů nového výboru, bude nutno na volebním shromáždění, pokud se koná před uplynutím funkčního období voleného orgánu společenství (výboru), současně odvolat všechny členy starého výboru. To vše za předpokladu, že se mění složení výboru. Urbji

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.