Vložil lake, 11. Únor 2011 - 17:03

Okamžik, kdy je člen výboru zvolen, nemusí být totožný s okamžikem zahájení výkonu funkce.
Co zde tvrdí pan vladan je pouze jeho subjektivní názor, který nemá oporu v zákoně.

Naopak ZoVB stanoví jasně, že "Funkční období výboru nebo pověřeného vlastníka určují stanovy, nesmí však přesáhnout 5 let.".

Výbor je tedy volen na období pevné délky, jednoznačně určené stanovami. SVJ není holubník. Funkční období nelze svévolně zkrátit jen proto, že mezitím byl zvolen výbor nový (na další období). Je přece logické, že funkční období nového výboru nemůže nastat dříve, než skončí f.o. výboru starého. Možnost odvolat jednotlivého člena výboru v průběhu funkčního období výboru není vyloučena, avšak musí být obsažena ve stanovách konkrétního SVJ.

Ani president tohoto státu neodchází z funkce v okamžiku, kdy ve Vladislavském sále poslanci zvedají ruku při volbě jeho nástupce. Stejně platí, že poslanci se nestěhují ze svých kanceláří okamžitě po vyhlášení výsledků parlamentních voleb. Mezi platností volby a její účinností je určitý časový úsek.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.