Vložil PeDuPles (bez ověření), 17. Leden 2011 - 11:46

Oukej, beru na vědomí, že namísto vnesení řádu a sankcí do stávajícího mechanismu vzniku SVJ, který osobně např. z hlediska zákona o účetnictví považuji za spíše zdařilý, se zákonodárce rozhodl vytvořit ještě větší chaos a nechat datum vzniku společenství na den, kdy se někdo dobře vyspí.

Nadále mi ale není jasných několik věcí:

V § 1137 odstavec 1) se píše: Společenství vlastníků se založí schválením stanov a určením prvních členů statutárního orgánu. V odstavci 2) pak : Stanovy obsahují alespoň a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který společenství vlastníků vzniklo 

Z dalšího textu ale vyplývá, že ač bylo společenství tedy založeno, vyfasovalo správce a ten čeká na pokles pod polovinu podílu a pak teprve společenství nechá zapsat, tedy vzniknout. Není mi tedy jasné, jaký právní status má společenství založené, ale nevzniklé, a jak funguje účetnictví takovéhoto společenství.

Dalším, Vámi nezmíněným a tedy nevyřešeným problémem je to, že nelze prodat druhou a další jednotku tak, aby byl vůbec pokles pod polovinu podílu umožněn, a to s již vyjmenovanými výjimkami (velká jednotka, prodej jednotek jednomu vlastníkovi). Asi se shodneme na tom, že ve valné většině případů je to neprůchozí.

Osobně se domnívám, že se zde jedná o nedotažený výsledek lobbingu bytových družstev, kterým se nechce zakládat SVJ po prodeji první jednotky (i když by se vše velmi zjednodušilo), takže si vymohli alespoň ten podpoloviční podíl. V tom případě by ale pro družstva musela být uvedena výjimka v § 1135 odstavec 1).

Pokud by k takovéto úpravě došlo, pak dle mého by také měl být vyřešen přechodný stav pro družstva, která budou mít v okamžiku počátku platnosti nového zákona např. 60% podíl, tedy třeba zmínka o tom, že pro domy nesplňující podmínky je povinnost založit společenství v nějakém termínu (obdoba hromadného vzniku tuším k 1.7.2000) s tím, že je převod dalších jednotek do vzniku společenství blokován.

Protože roztomilé vyřešení velmi častého případu otálení družstev se zakládáním SVJ a nedodržovaní 60-tidenní lhůty tím, že se nestanoví sankce za nezaložení společenství ihned po poklesu pod 50%, ale hodí se to na vlastníky s tím, že Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky (a jakpak se to asi dozví – bude denně studovat KN?), tedy že nemusí společenství vzniknout NIKDY, je totální zhovadilost.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.