Vložil FrantaF, 14. Leden 2011 - 20:15

Nedalo mi to a narychlo jsem vytáhl z různých stránek:

V obecné teorii o přístupu k informacím se vždy vychází z toho, že technické aspekty přístupu k informacím jsou nedílnou součástí samotného přístupu a blokování přístupu cestou technických obtíží nutno posuzovat jako samotné odepírání informací.

Z dikce ustanovení § 65 trestního řádu vyplývá, že výše uvedené osoby mohou do spisu nejen nahlížet, ale také si z nich činit výpisky a poznámky, mohou na své náklady pořizovat kopie spisů a jejich částí, a to za součinnosti příslušného orgánu.

Podle § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, mají účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do spisu. S právem nahlížet do spisu je dále spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

… díky jednomu krásnému judikátu Nejvyššího správního soudu (nebyl přímo ve věci matrik) už asi rok legálně fotím na úřadech z matrik (týká se pochopitelně jen zápisů, do kterých máte právo nahlédnout). Po vyjádření ministerstva vnitra, že "zákon ani prováděcí vyhláška nestanoví, jakou formou si fyzická osoba může výpisy z matrik pořizovat“.

FrantaF

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.