Vložil FrantaF, 14. Leden 2011 - 9:59

I když jsem byl již dvakrát „napomínán“ dovolím si další upozornění, protože se domnívám, že zdejší diskuze slouží také k tomu, aby vlastníci jako já, tedy be právních znalostí, mohli své okamžité a nedokonalé návrhy nechat ověřit ostatními, kteří jsou ochotni pomoci napravit nedostatky návrhů, případně upozornit na jejich přebytečnost.

§ 1116 Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Mělo by být upřesněno, co značí „nahlížet“, aby vlastníci znaly rozsah svého práva a předseda svých povinností. Dovedu si představit předsedy, kteří budou trvat na vlastní interpretaci „nahlížení“. Předpokládám, že nahlédnout značí nejméně pořídit si vlastní opis, případně fotokopii.

§ 1105 Odstranění vady prohlášení.
(2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných částech, nepřihlíží se k tomu. Odstavec (1) uvádí postup jak nedostatek, uvedený v tom odstavci, odstranit. Odstavec (2) nic. Bylo by snad vhodné doplnit text „ale použije se podíl stanovený poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě“.

Jako odpověď na otázku „co je vlastní a nevlastní činnost“, která snad byla určena pro mne uvádím, že jsem si tuto formulaci nevymyslel, ale je v návrhu zákona. Předpokládám, že je tím myšlena správa společenství prováděná přímo členy orgánů společenství. FrantaF

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.